Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Učebnice a slovníky

Našli sme 408 titulov

Tvrdé a mäkké slabiky

Dana Kovárová, Alena Kurtulíková, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,65€
3,39€

New English File - Pre-Intermediate - Teacher's Book

The English File fourth edition Teacher's Guide with Teacher's Resource Centre gives you everything you need to create flexible lessons that work for your students. The Teacher's Guide offers a comprehensive walk-through guide to every lesson, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
35,40€
32,92€

Aritmetika 7 - pracovní sešit

Aritmetika 7 - pracovní sešit

Příklady a slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost, trojčlenku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Zbierka úloh z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Zbierka úloh z matematiky obsahuje rôznorodé úlohy na precvičovanie príkladov z matematiky na hodinách aj na domácu prípravu; v slovných úlohách je dôraz na čítanie s porozumením... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,40€
4,09€

Pomocník zo slovenského jazyka 9 (zošit pre učiteľa)

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými zošitmi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,30€
6,79€

Odmaturuj! z anglického jazyka 2

Odmaturuj! z anglického jazyka 2

Juraj Belán, Didaktis (2019)
se zvukovými nahrávkami na www.didaktis.cz

Poutavá učebnice, určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a na přijímací zkoušky na vysoké školy. Obsahuje podrobný přehled gramatiky anglického jazyka. Všechny důležité gramatické jevy jsou podrobně vysvětleny v českém jazyce a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,35€

Učím sa lietať - Tvorím, premýšľam, počítam

Camillo Bortolato, Enigma (2019)
Predškolská príprava jednoducho a prirodzene

Hladký prechod zo škôlky do školy: prirodzene a jednoducho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Ruština pre samoukov a pre jazykové kurzy + 2 CD

Helena Šajgalíková, Ivan Posokhin, Andrea Grominová, Aktuell (2019)
Učebnica s dialógmi a frázami

Moderne koncipovaná učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Tematické okruhy v pätnástich kapitolách zodpovedajú požiadavkám praxe, či už ide o témy každodenného života, korešpondenciu, objednanie hotela... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
12,93€

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Repetitórium práva duševného vlastníctva

Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny, ktoré nastali v právnej úprave práva duševného vlastníctva, a to najmä v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Repetitórium práva duševného vlast Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
Zbierka úloh pre prvý ročník základných škôl

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit Matematika pre každého prváka je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a z geometrie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,30€
4,93€

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií

8., doplnené a prepracované vydanie. Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
7,16€

Lexicon 7 Platinum: Rusko-slovenský a slovensko-ruský najväčší slovník

Lingea (2019)
Licencia

Najväčší a najaktuálnejší obojstranný slovník pre ruštinu. Toto autorské dielo kolektívu Lingea prináša aktualizované a výrazne rozšírené dáta. K dispozícií tak máte najrozsiahlejší ruský slovník, ktorý značne pokrýva aj odbornú terminológiu.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
239,00€
222,27€

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 1... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,50€
3,26€

Menschen B1: Kursbuch

Menschen B1: ist ein Lehrwerk für Erwachsene und junge Erwachsene; führt zum Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,00€
13,95€

New English File - Elementary - Student's Book

A blend of completely new lessons, updated texts and activities, together with the refreshing and fine-tuning of some favourite lessons from New English File - English File third edition provides the right mix of language, motivation, and opportunity... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,53€
20,02€

Nový pomocník z matematiky

Ivana Kohanová, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (2. časť zošitu pre učiteľa)

Druhá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 7 - pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (2. zošit). Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,36€
5,91€

Testy z anglického jazyka

VARIA PRINT (2019)
Jazyková úroveň B1

Čítanie s porozumením a gramatika v jednom. 12 + 12 testov B1 s kľúčom riešení v zvláštnej prílohe (v zadnej časti zbierky)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,32€
15,18€

Nový pomocník z matematiky 7

Iveta Kohanová, Soňa Švecová, Martina Totkovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (1. časť zošitu pre učiteľa)

Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 7 - pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (1. zošit)... 3. vydanie Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,30€
6,79€

Nový pomocník z matematiky 5

Iveta Kohanová, Martina Totkovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
pre 5. ročník ZŠ (1. časť pracovnej učebnice)

Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,80€
4,46€

Hudební výchova 3 učebnice

Hudební výchova 3 učebnice

Jindřiška Jaglová, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
učebnice pro 3. ročník základní školy

Učebnice navazuje na téma Hudební výchovy 2. I zde je uvedeno větší množství písní. Učitel si tedy z uvedených písniček může vybírat. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,18€