Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Učebnice a slovníky

Našli sme 408 titulov

Angličtina konverzácia

Lingea (2019)
s nami sa dohovoríte

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,56€

Nový pomocník z matematiky 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ - 1. zošit

Tešiť sa môžete na vylepšenú formu pracovného zošita s implementovanými prvkami učebnice – pracovnú učebnicu. Spracovaná je na základe požiadaviek učiteľov matematiky skúseným autorským kolektívom aktívnych učiteľov ZŠ a GOŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,40€
4,09€

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy - 1. časť (zošit pre študenta)

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,65€
3,39€

Násobilka na každú lavicu

Násobilka na každú lavicu tvorí neoddeliteľnú súčasť vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Učiteľovi i žiakovi dáva možnosť precvičiť najnáročnejšie učivo 4. ročníka (násobenie a delenie)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,20€
3,32€

Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry

Katarína Hincová, Tatiana Kočišová, Raabe (2019)
Testy pre 8. ročník základnej školy a pre 3. ročník osemročného gymnázia

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov 8. ročníka základných škôl a aj pre žiakov 3. ročníka osemročných gymnázií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií

7., doplnené a prepracované vydanie. Vo štvrtom ročníku štúdia sa študenti obchodných akadémií naučia účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, oboznámia sa s kalkuláciami a rozpočtovníctvom, ale aj vnútroorganizačným účtovníctvom ako významnými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,60€
16,37€

Algebra 8 - pracovní sešit

Algebra 8 - pracovní sešit

Zdena Rosecká, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
rovnice a slovní úlohy

Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Algebra 9 - pracovní sešit

Algebra 9 - pracovní sešit

Zdena Rosecká, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
rovnice a slovní úlohy

Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Finančná gramotnosť – pracovný zošit pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ

Mária Kubovičová, Raabe (2019)
Poznať - vyhodnotiť - použiť

Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách... Zobraziť viac

🍌 Posielame ihneď.
6,50€
6,05€

Lexicon 7 Platinum: Nemecko-slovenský a slovensko nemecký najväčší slovník

Lingea (2019)
Licencia

Najväčší a najaktuálnejší obojstranný slovník pre nemčinu. Toto autorské dielo kolektívu Lingea prináša aktualizované a výrazne rozšírené dáta. Do slovníku sme oproti predchádzajúcej verzii doplnili 6 000 nových hesiel, 3 000 nových významov, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
239,00€
222,27€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ, šitý na mieru štátnej učebnici, ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu i textotvornú kompetenciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,65€
3,39€

Literatúra do vrecka

Literatúra do vrecka

Publikácia obsahuje chronologicky usporiadaný prehľad literárnych období, charakteristické znaky jednotlivých literárnych období, informácie o najvýznamnejších autoroch a ich tvorbe a minislovník teórie literatúry... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€

Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (2. časť)

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA – spojenie učebnice a pracovného zošita... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,20€
7,63€

Lexicon 7 Platinum: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický najväčší slovník

Lingea (2019)
Licencia

Najväčší a najaktuálnejší obojstranný slovník pre angličtinu. Toto autorské dielo kolektívu Lingea prináša aktualizované a výrazne rozšírené dáta. Do slovníku sme oproti predchádzajúcim verziám doplnili 26 000 nových hesiel, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
239,00€
222,27€

Nový pomocník z matematiky 8 – 2. časť

Iveta Kohanová, Monika Porkertová, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ (2. zošit)

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice – Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,40€
4,09€

Tvrdé a mäkké slabiky

Dana Kovárová, Alena Kurtulíková, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,65€
3,39€

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - metodická príručka

Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Základy podvojného účtovníctva v priemyselných podnikoch

Irina Bondareva, Mária Glatz, Jana Plchová, STU (2019)
Teória a praktické aplikácie

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,15€
11,30€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými zošitmi. Obsahujú správne riešenia alebo možnosti riešení otvorených i uzavretých úloh a pri tvorivých úlohách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,30€
6,79€

Nový Pomocník z matematiky 8 - zošit pre učiteľa 2. zošit

Iveta Kohanová, Monika Porkertová, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Druhá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 8 - pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ (2. zošit)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,30€
6,79€