Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Učebnice a slovníky

Našli sme 13333 titulov

Občanská výchova 8 Příručka učitele

Občanská výchova 8 Příručka učitele

Tereza Krupová, Michal Urban, Tomáš Friedel, Fraus (2013)
Pro základní školy a víceletá gymnázia

Příručka učitele je oproti původnímu vydání zestručněna a zpřehledněna. U každé kapitoly je vždy uvedena vazba na RVP, formulace výchovně-vzdělávacích cílů, přehled pojmů a osobností, motivační část, použité metody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,45€

Fyzika III 2. díl s komentářem pro učitele

Fyzika III 2. díl s komentářem pro učitele

Lukáš Richterek, Renata Holubová, Prodos (2014)
Kapaliny, plyny

Učebnice Fyzika III – 2. díl získala schvalovací doložku MŠMT. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,43€

Matematika se Čtyřlístkem 2 Příručka učitele

Matematika se Čtyřlístkem 2 Příručka učitele

Marie Kozlová, Šárka Pěchoučková, Alena Rakoušová, Fraus (2012)
Pro 2. ročník základní školy

Příručka učitele obsahuje doplnění potřebných informací pro učitele, zásobárnu dalších aktivit, her, opakovacích stránek atd. Kompetence a výstupy jsou v příručce zpracovány jak pro učebnici daného ročníku, tak pro... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,75€

Český jazyk 8 Příručka učitele

Český jazyk 8 Příručka učitele

Zdena Krausová, Martina Pašková, Helena Chýlová, Fraus (2015)
Pro základní školy a víceltá gymnázia

Příručka učitele je prakticky koncipovaná, obsahuje všechny údaje z bloku Hledání souvislostí, všechny odpovědi na otázky na liště, samozřejmostí je zpracování hlavního textu z hlediska učitele, obsahuje i další náměty pro... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,45€

Matematika se Čtyřlístkem 1 Příručka učitele

Matematika se Čtyřlístkem 1 Příručka učitele

Marie Kozlová, Jitka Halasová, Šárka Pěchoučková, Fraus (2011)
Pro 1. ročník základní školy

Učebnice je z větší části samonosná a příručka učitele obsahuje doplnění potřebných informací pro učitele, zásobárnu dalších aktivit, her, opakovacích stránek atd. Kompetence a výstupy jsou v příručce zpracovány jak pro... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,75€

Prima A2/díl 3 Pracovní sešit

Prima A2/díl 3 Pracovní sešit

Obsahuje zajímavá cvičení určená především k samostatné práci. V části Fitnesscenter Deutsch rozšiřující poslechové a čtecí texty, v každé lekci stránku s úkoly pro sebehodnocení a stránku s aktivní slovní zásobou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,94€

Čítanka pro 4. ročník základní školy

Do čítanky byly umístěny texty různých forem, žánrů, typů, různého rozsahu a náročnosti. Lze v ní nalézt jak poezii (lidovou, umělou, písně atd.), tak prózu (pohádku – lidovou, autorskou, bajku, báje, pověsti, různé typy Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,35€
8,70€

Zeměpis 7 Učebnice

Zeměpis 7 Učebnice

Alice Kohoutová, Jiří Preis, Jiří Dvořák, Fraus (2014)
Pro zákaldní školy a víceletá gymnázia

Není vhodné kombinovat při výuce v jedné třídě učebnice nové generace s učebnicemi původní řady. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,41€

Čítanka 2

Hana Mikulenková, Radek Malý, Prodos (2004)
2. ročník

Čítanka 2 navazuje na nový Slabikář. Narativní metoda použitá v učebnicích českého jazyka Modré řady se skvěle uplatnila i při tvorbě Čítanek pro 2. a 3. ročník, které jsou členěny tematicky. Dle současných požadavků na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,58€
6,12€

Zeměpis 7 Příručka učitele

Zeměpis 7 Příručka učitele

Alice Kohoutová, Jiří Preis, Jiří Dvořák, Fraus (2015)
Pro základní školy a víceletá gymnázia

Příručka učitele především zohledňuje změny v nové učebnici. V příručce učitele jsou vždy k jednotlivým vyučovacím hodinám nově zařazeny bloky Klíčové kompetence (výčet klíčových kompetencí dle RVP) a Motivace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,10€

Přírodopis 6

Martin Dančák, Michaela Sedlářová, Prodos (2011)
Vývoj života na Zemi, Obecná biologie, Biologie hub

Přírodopis 6 - Učebnice + Pracovní sešit na CD je součástí učebnice a je samostatně neprodejný. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,05€
6,56€

Čítanka pro 5. ročník ZŠ

Jedním z hlavních cílů publikace je snaha motivovat žáky ke čtenářství, naučit je přemýšlet o textu a nadchnout je pro četbu i pro umění celkově. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,35€
8,70€

Fyzika III 1. díl s komentářem pro učitele

Fyzika III 1. díl s komentářem pro učitele

Učebnice se skládá ze dvou částí, z nichž první zpracovává témata práce, výkon, energie a druhá se zabývá teplem – jeho vlastnostmi, dále skupenskými přeměnami a tepelnými motory. Aktuální svazek učebnice fyziky žákům přeh Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,43€

Deutsch mit Max neu + interaktiv 2 učebnice

Deutsch mit Max neu + interaktiv 2 učebnice

Nové vydání oblíbené dvoudílné učebnice němčiny pro ZŠ a víceletá gymnázia. Po cca 200 hodinách výuky dovede žáky na výstupní úroveň A1 podle SERR. Počet lekcí byl zredukován při nezměněné tematické náplni z osmi na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,76€

Le francais ENTRE NOUS plus 2 PU + CD

Le francais ENTRE NOUS plus 2 PU + CD

Fraus (0)
Příručka učitele + CD zdarma, pro ZŠ a víceletá gymnázia

Příručka učitele + audio CD pro učitele nabízí metodické postupy k jednotlivým lekcím a zároveň zpracovává průřezová témata a konkretizuje klíčové kompetence. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,15€

Pojechali 5 metodická příručka ruštiny pro ZŠ

Pátý díl učebního souboru navazuje na předchozí čtyři díly. Zvyšuje se znovu náročnost, je zařazeno např. čtení a poslech s porozuměním delších textů, testování porozumění poslechu, náročnější aktivizující způsoby práce se slovní zásobou a rozvíjení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,05€
13,07€

Čítanka 7 Příručka učitele

Čítanka 7 Příručka učitele

Nové generace čítanek jsou zpracovány tak, aby odpovídaly moderním trendům ve výuce literatury a podporovaly čtenářskou gramotnost žáků. Nejedná se reedici původní řady, ale zcela nové zpracování zohledňující požadavky učitelů. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
26,27€

Prvouka 1

Prvouka 1

Fraus (2018)
Příručka učitele

Příručka učitele vám bude dobrým pomocníkem a průvodcem učebními materiály pro Prvouku 1. Provede vás každou kapitolou a poradí, jak jednotlivé stránky efektivně využít při výuce. Obsahuje další úlohy, nápady a hry, které rozši? Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,75€

Ekonomika pro střední školy Úvod [CZ]

Ekonomika pro střední školy Úvod [CZ]

Didaktis ČR (2013)
Průvodce pro učitele

Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Ekonomika pro střední školy - Úvod je základní pomůckou pro učitele ekonomických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
55,93€

Evropa - Encyklopedický přehled zemí (Anděl Jiří, Mareš Roman)

Přehledný, netradiční a zajímavě metodicky zpracovaný text určený nejen pro základní a střední školy, ale i široký okruh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,23€
3,93€