Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Učebnice a slovníky

Našli sme 307 titulov

Testy z talianskeho jazyka

VARIA PRINT (2019)
Jazyková úroveň B1, B2

Čítanie s porozumením, gramatika. 8 + 8 testov B1 a 7 + 7 testov B2 s kľúčom riešení v zvláštnej prílohe (v zadnej časti zbierky)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,32€
15,18€

Italština - konverzace

Lingea (2014)
se slovníkem a gramatikou

Pokud plánujete cestu na Apeninský poloostrov, neměli byste zapomenout na vhodnou konverzaci. Čím více na jih směřujete, tím... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,41€
7,82€

Slovensko-maďarský príručný slovník

Talentum (2002)

Slovník obsahuje približne 25 000 hesiel so 40- 45 tisíc lexikálnymi výrazmi, vrátane frazeologických spojení. Vychádza zo súčasnej spisovnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,24€
12,31€

Kémia az alapiskola 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnázium 2. évfolyama szám

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2017)
V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby...

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Italština - konverzace

Lingea (2012)
Se slovníkem a gramatikou

Pokud plánujete cestu na Apeninský poloostrov, neměli byste zapomenout na vhodnou konverzaci. Čím více na jih směřujete, tím hůře se domluvíte anglicky nebo německy. Italština je pěkný a jednoduchý jazyk... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,41€
7,82€

Arab nyelvtani áttekintés

Lingea (2017)

Az Arab nyelvtani áttekintés praktikus segítségként szolgál a nyelvtanuláshoz, hogy a tanulni vágyó könnyen elsajátíthassa a mindennapokban használt nyelvtani jelenségeket. Az általános definíciókat ezért a minimumra csökkentettük, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,90€
12,93€

Matematika 5 (Zuzana Berová, Peter Bero)

Zuzana Berová, Peter Bero, LiberaTerra (2017)
Munkafüzet 1

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,71€
2,83€

Környezetismeret a másodikosok részéré (Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (0)
Munkáltató tankönyv

Munkáltató tankönyv Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,50€
6,98€

Fizika a speciális alapiskolák 7. osztálya számára (Viera Lapitková; Eva Bresten

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2009)
Učebnica Fyzika 7 zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh...

Učebnica Fyzika 7 pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Földrajz Munkafüzet a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Kvetoslava Mojt

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2008)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,00€
12,09€

Honismeret az alapiskolák 3. osztálya számára (Mária Kožuchová) [HU]

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Mária Šimunková, Expol Pedagogika (2012)
Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších...

Učebnica Vlastivedy pre 3. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Spanyol társalgás

Lingea (2013)

A spanyol nyelvet több, mint 400 millió ember beszéli világszerte, ezért mindenképp érdemes megtanulni legalább az alapvető szavakat és kifejezéseket. Ne számítson arra, hogy Spanyolországban vagy Dél-Amerikában elboldogul az angol nyelvtudással! ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,99€
8,36€

Angol nyelvtani áttekintés

Lingea (2013)

Vadiúj nyelvtani összefoglalónk az angol nyelvtant egyszerűen és érthetően magyarázza, mellőzve az összes felesleges lingvisztikai elméletet és szakkifejezések sorát, melyek még a gyakorlottabb nyelvtanulókat is képesek eltántorítani... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,99€
6,50€

Az alapiskolák 1. osztálya számára (2. rész)

Maďarská jazyková mutácia učebnice matematiky (2. časť) pre 1. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Učebnica matematiky pre 1. ročník ZŠ vychádza z koncepcie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,60€
6,14€

L´esperanto con il metodo diretto

Bohato ilustrovaná učebnica esperanta pre Talianov. Používa priamu metódu na výuku, vhodnú aj pre samoukov. Obsahuje 22 lekcií a obojstranný esperantsko-taliansky slovník... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,50€
6,98€

Rete! 3 Guida per Insegnante

La guida di `Rete! 3` non solo offre le chiavi degli esercizi, ma indica anche la prospettiva glottodidattica da cui nascono le varie attività, offre attività supplementari, presenta spunti per utilizzare le figure ai fini ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
20,00€
18,60€

Történelem a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Biológia a gimnázium 1. évfolyama számára (Jana Višňovská) [HU]

Jana Višňovská, , Expol Pedagogika (2010)
Učebnica biológie obsahuje informácie o základných skupinách rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom...

Učebnica biológie obsahuje informácie o základných skupinách rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a vo vzťahu k človeku. Obsah učebnice je rozdelený do piatich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Közlekedésre való nevelés az alapiskola 3. osztálya számára (Mária Kožuchová; Re

Mária Kožuchová, Renáta Matúšková, Ján Stebila, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova - výchova k...

Učebnica Dopravná výchova pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským je učebnicou k prierezovej téme Dopravná výchova – výchova k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,00€
10,23€

STORIE per i giorni di festa

STORIE per i giorni di festa

Cosa fanno gli italiani a Natale, Pasqua, Capodanno? Cosa si festeggia il 25 aprile? E cosa sono la Pasquetta e il Ferragosto? I brevi racconti di questo volume si svolgono in momenti e date speciali e aiutano a conoscere abitudini, modi di dire ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,98€