Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Učebnice a slovníky

Našli sme 11776 titulov

Ocelové konstrukce 2

Ocelové konstrukce 2

Jiří Studnička, , CVUT Praha (2011)
Zatížení

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,40€

CAM Systémy v obrábění I.

Marek Sadílek, VSB TU Ostrava (2010)
II. doplněné vydání

Skripta pro studenty VSB TU Ostrava. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,83€
10,07€

Nauka o podniku

Nauka o podniku

Jiří Novotný, Aleš Čeněk (2007)
Výstavba podniku

Předkládaná publikace se zaměřuje na obecné otázky podnikové ekonomiky a hospodářského dění v podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví, či bez ohledu na jeho ziskovou nebo neziskovou orientaci... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,54€

Taxonomie prokaryot

Taxonomie prokaryot

Učební text Taxonomie prokaryot je určen studentům bakalářských a magisterských studijních programů řady škol s mikrobiologickou tematikou výuky i laboratorním pracovníkům zajímajícím se o aktuální taxonomii ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,20€

Vývoj koncepce kompaktního bydlení

Vývoj koncepce kompaktního bydlení

Hon, CVUT Praha (2007)

Skriptá CVUT Praha. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,56€

Interna - 2. aktualizované vydání - 3 svazky (Richard Češka)

Interna - 2. aktualizované vydání - 3 svazky (Richard Češka)

Richard Češka, , Triton (2015)
Druhé, přepracované vydání interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřeno opět především prakticky. Autoři...

Druhé, přepracované vydání interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřeno opět především prakticky. Autoři poskytují stručnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
70,45€

Právní dějiny evropských zemí a USA

Právní dějiny evropských zemí a USA

Kniha je vysokoškolskou učebnicí pro studenty právnických fakult, zároveň je určena právníkům i zájemcům o právní historii z řad širší čtenářské obce. Autoři předkládají přehled vývoje státu a práva od jejich počátků až do roku 1945... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,22€

O společenské smlouvě (Jean-Jacques Rousseau) [CZ]

O společenské smlouvě (Jean-Jacques Rousseau) [CZ]

Jean-Jacques Rousseau, Aleš Čeněk (2002)
Spis francouzského myslitele, který měl nejen značný dobový význam, ale zároveň se stal nadčasový. Jean Jacques Rousseau se...

Spis francouzského myslitele, který měl nejen značný dobový význam, ale zároveň se stal nadčasový. Jean Jacques Rousseau se... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,11€

České právní dějiny

České právní dějiny

Publikace pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním národních právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
33,60€

Regulační technika v příkladech

Regulační technika v příkladech

Jiří Roubal, Petr Hušek, , BEN - technická literatura (2011)
Moderní postupy pro běžnou praxi

Regulační technika v příkladech se zabývá modelováním a řízením reálných dynamických systémů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,93€

Podniková ekonomika, 5. přepracované a doplněné vydání (Miloslav Synek) [CZ]

Podniková ekonomika, 5. přepracované a doplněné vydání (Miloslav Synek) [CZ]

Miloslav Synek, Eva Kislingerová, C. H. Beck (2010)
Podniková ekonomika EU48 - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 528 str. - ISBN: 978-80-7400-336-3 - Knih

Podniková ekonomika EU48 - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 528 str. - ISBN: 978-80-7400-336-3 - Knih Zobraziť viac

🍎 Vypredané
41,83€

Technologie chemických látek

Technologie chemických látek

Tato skripta Technologie chemických látek - stručný přehled jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu „Inženýrství a management“, pro studijní obor „Procesní inženýrství, informatika a management“... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,49€

Fyzikální chemie (Josef Novák a kol.)

Fyzikální chemie (Josef Novák a kol.)

Josef Novák, , Vydavatelství VŠCHT (2007)
Bakalářský kurz

Tato skripta jsou určena pro posluchače bakalářského kurzu Fyzikální chemie na VŠCHT v Praze. Obsahují základní témata... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,87€

🍎 Vypredané
13,87€

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí

H.J. Blass, J. Ehlbeck, H. Kreuzinger, G. Steck, Informační centrum ČKAIT (2008)
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Norma pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 byla vydána v listopadu 2007 jako revize ČSN 73 1701 z 3.5.1983. Norma je modifikovaným překladem německé normy pro dřevěné konstrukce DIN 1052:2004, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
27,70€

Politická geografie pro zahraniční studenty

Politická geografie pro zahraniční studenty

Učebnice pomáhá zahraničním studentům v přípravě na přijímací zkoušky a následné studium humanitních oborů. Jedná se o obory politologie, mezinárodní vztahy, mezinárodní teritoriální studia a právo. Učební text se zabývá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,87€

Příručka topografické pitvy (Pavel Fiala) [CZ]

Topografická anatomie se zabývá vzájemnými topografickými vztahy anatomických struktur těla člověka. Znalost těchto vztahů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,82€
6,34€

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU (Kristina Koldinská) [CZ]

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU (Kristina Koldinská) [CZ]

Kristina Koldinská, Gabriela Pikorová, Ladislav Švec, Igor Tomeš, C. H. Beck (2007)
Sociální zabez.osob mig.MU13 - Beckovy mezioborové učebnice - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 230 str

Sociální zabez.osob mig.MU13 - Beckovy mezioborové učebnice - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 230 str Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,97€

Ekonomie (Robert Holman) [CZ]

Ekonomie (Robert Holman) [CZ]

Robert Holman, C. H. Beck (2016)
Tato dnes již velmi populární a úspěšná česká učebnice byla poprvé vydána v roce 1999. Kniha obsahuje základní kurz...

Tato dnes již velmi populární a úspěšná česká učebnice byla poprvé vydána v roce 1999. Kniha obsahuje základní kurz ekonomie, určený zejména pro bakalářský stupeň studia na vysokých školách. Šesté vydání přináší úpravu některých kapitol a dodatků.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
46,53€

Mechanika kontiunua (Miroslav Brdička) [CZ]

Mechanika kontiunua (Miroslav Brdička) [CZ]

Kniha pojednává o klasické teorii pružnosti a o proudění dokonalých nebo viskózních tekutin. Předkládá jednotnou soustavu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
39,95€