Najväčší filmový VÝPREDAJ skladu je tu!

Učebnice a slovníky

Našli sme 46 titulov

Počtářské chvilky: Matematika 8.ročník

Počtářské chvilky: Matematika 8.ročník

Zdena Rosecká, Nová škola (0)
Pracovní sešit

Matematické rozcvičky k procvičení učiva: druhá mocnina a odmocnina, početní výkony s mocninami s přirozeným exponentem, určování hodnot číselných výrazů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,50€

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Zaměřuje se na snadnou a zajímavou výuku matematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,53€

Matematika 1, 2. díl (učebnice)

Matematika 1, 2. díl (učebnice)

Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 20... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,43€

Matematika 1 – učebnice, původní řada

Matematika 1 – učebnice, původní řada

Přepracované vydání s prvky činnostního učení pro potřeby vzdělávacího programu Základní škola. Zahrnuje v sobě přehled předepsaného učiva a jeho základní procvičení. Je doplněno o nové obrázky. Žáci do učebnice nepíší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,88€

Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly

Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly

Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,50€

Já chci také rýsovat a měřit

Já chci také rýsovat a měřit

Zdena Rosecká, Nová škola (0)
Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Sešit seznamuje děti se vzájemnou polohou bodů, přímek a úseček. Dále srozumitelně objasňuje pojmy kolmost, rovnoběžnost a učí žáky základním převodům délkových jednotek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,50€

Počtářské chvilky: Matematika 6 ročník - pracovní sešit

Počtářské chvilky: Matematika 6 ročník - pracovní sešit

Zdena Rosecká, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
přirozená a desetinná čísla

Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,50€

Geometrie 6 - pracovní sešit

Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,65€
1,53€

Aritmetika 6 - pracovní sešit : Desetinná čísla, dělitelnost

Aritmetika 6 - pracovní sešit : Desetinná čísla, dělitelnost

Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,65€

Aritmetika 7 – učebnice

Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu Základní škola, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,24€
3,06€

Jak počítat s procenty

Jak počítat s procenty

Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. roč... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Matematika 1, 1. díl (učebnice)

Matematika 1, 1. díl (učebnice)

Učebnice je koncipována tak, aby žáci vnímali matematiku jako snadný a zajímavý předmět. Postupně jsou vedeni k vnímání počtu věcí do 10 a k vytváření správných matematických představ o sčítání a odčítání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,06€

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,77€

Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník

Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník

Na prvních stranách pracovního sešitu se opakuje učivo 2. ročníku. Poté je důraz položen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení napomáhají názorné nákresy, které provázejí rozličné příklady i slovní úlohy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,50€

Matematika 2 - učebnice

Matematika 2 - učebnice

Přepracovaná učebnice je rozšířena a doplněna motivačními ilustracemi. Adekvátní formou vede žáky k činnostnímu stylu učení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
2,77€

Zkus rýsovat s Kryšpínkem

Zkus rýsovat s Kryšpínkem

Zdena Rosecká, Nová škola (0)
Pracovní sešit pro 3. ročník

Pracovní sešit se zaměřuje na poznání základních geometrických objektů (bod, přímka, úsečka). Srozumitelnou hravou formou s obrazci a tělesy dítě pronikne snáze do učiva geometrie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,50€

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,65€

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,12€

Geometrie 6 - učebnice

Přináší učivo učebních plánů vzdělávacího programu Základní škola, a to pojmy úhel, jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch kvádru, krychle aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,24€
3,06€

Vyzkoušej si svůj důvtip 6

Vyzkoušej si svůj důvtip 6

Zdena Rosecká, Nová škola (2015)
Pracovní sešit

Obsahuje příklady k cvičení úsudku a postřehu pro žáky 6. tříd... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€