🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Učebnice a slovníky

Našli sme 7540 titulov

Oxford Colour French Dictionary Plus

This is the reissued Oxford Colour French Dictionary Plus. This dictionary is an effective and practical reference tool for any student, adult learners, or travellers. It is especially user-friendly, ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,51€
8,84€

Matematika základnej školy v kocke (Jozef Kuzma, Monika Reiterová)

Matematika základnej školy v kocke (Jozef Kuzma, Monika Reiterová)

Jozef Kuzma, Monika Reiterová, Príroda (2011)
Publikácia ponúka žiakom, ich učiteľom a rodičom ucelený stručný prehľad základného učiva, ktoré by mali žiaci zvládnuť po...

Publikácia ponúka žiakom, ich učiteľom a rodičom ucelený stručný prehľad základného učiva, ktoré by mali žiaci zvládnuť po... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,85€

Matematika 1 (Vojtech Bálint)

EDIS (2015)
Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od...

Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, premenných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,54€
9,06€

Matematika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdi

Matematika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdi

Raabe (2012)
Pracovný zošit Matematika pre 8. ročník 1. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a spolu s metodickými materiálmi pre...

Pracovný zošit Matematika pre 8. ročník 1. polrok je plný rôznych aktivít, cvičení a úloh, ktoré objasňujú problematiku učiva z hodín matematiky prístupnejšou a zaujímavejšou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,42€

Gramatológia

Gramatológia

Prvá čať tejto eseje, Písmo pred písmenom, širokými ťahmi načrtáva teoretickú matricu. Naznačuje určité historické značky a predkladá niektoré kritické pojmy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,90€

Hravá geografia 8

Hravá geografia 8

Taktik (2012)
Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ a terciu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia...

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ a terciu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Geografia pre 8. ročník ZŠ - učebnica

Geografia pre 8. ročník ZŠ - učebnica

VKÚ Harmanec (2012)
a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Geografia pre 8. ročník ZŠ učebnica: Učebnica k predmetu geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Slovenský text Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,75€

Výkladový slovník pre verejnú správu (Viera Cibáková a kolektív)

Výkladový slovník pre verejnú správu (Viera Cibáková a kolektív)

Viera Cibáková, Wolters Kluwer (2017)
Verejná správa ako relatívne nový vedný odbor čelí problému nejednotného výkladu svojho pojmového aparátu, ktorý vyplýva z...

Verejná správa ako relatívne nový vedný odbor čelí problému nejednotného výkladu svojho pojmového aparátu, ktorý vyplýva z mnohých faktorov. Autorský kolektív bol preto motivovaný k... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,90€

Diktáty a doplňovačky zo slovenského jazyka

Diktáty a doplňovačky zo slovenského jazyka

Klasický diktátovník obsahujúci 450 diktátov a doplňovačiek z gramatiky slovenského jazyka. Učebnica je určená pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl a pre spoločnú výuku rodičov a detí. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,90€

45 hier na podporu sluchového vnímania detí raného a predškolského veku (Barbora

45 hier na podporu sluchového vnímania detí raného a predškolského veku (Barbora

K významnému rozvíjaniu sluchovej analýzy, syntézy a sluchovému diferencovaniu dochádza približne u 5 ? ročného dieťaťa.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa)

Zošit pre učiteľa k novému Slovenskému jazyku 2 pre stredné školy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,75€
11,86€

Slovenčina základnej školy v kocke (Somorová Renáta)

Slovenčina základnej školy v kocke (Somorová Renáta)

Renáta Somorová, Príroda (2012)
Publikácia prináša prehľad učiva zo slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ a nižšom stupni gymnázií. V šiestich kapitolách sa...

SLOVENČINA V KOCKE poskytuje komplexné poznatky o slovenskom jazyku, ktoré sú logicky a porehľadne rozčlenené do šiestich tématických celkov. Je výbornou pomôckou pri príprave na testovanie a prijímacie skúšky na stredné školy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,85€

Prázdninová slovenčina - 8. ročník (PhDr. Eva Cesnaková) [SK]

Prázdninová slovenčina - 8. ročník (PhDr. Eva Cesnaková) [SK]

Eva Cesnaková, Enigma (0)
Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 8. ročníku ZŠ. Štyri publikácie: 5. ročník, 6.ročník, 7. ročník, 8....

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 8. ročníku ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,00€

Défi 3 – Guide pédagogique

Difusión (2019)

Le Livre du professeur de Défi 3 propose de nombreuses pistes pour exploiter les activités du Livre de l’élève de Défi 3 et pour organiser ses séquences de cours... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
25,00€
23,25€

Hravá chémia 7

Hravá chémia 7

Taktik (2014)
Pracovný zošit Hravá chémia 6-7 predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie....

Pracovný zošit Hravá chémia 7 predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. V úlohách sú originálne prepojené odborné pojmy a termíny so zábavnými a kreatívnymi prvkami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Diktáty pre 3. triedu (Jana Hirková) [SK]

Diktáty pre 3. triedu (Jana Hirková) [SK]

Jana Hirková, Pierot (2013)
Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200...

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Precvičme si gramatiku-pracovný zošit pre 3.a 4.ročník Základných škôl (Holovačo

Anna Holovačová, Príroda (2013)
Pracovný zošit umožňuje žiakom 3. a 4. ročníka precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v...

Nové vydanie pracovného zošita umožňuje žiakom 3. a 4. ročníka precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,95€
4,60€

Daňovníctvo Daňová teória a politika I (Jana Kušnírová; Juraj Válek) [SK]

Daňovníctvo Daňová teória a politika I (Jana Kušnírová; Juraj Válek) [SK]

Jana Kušnírová, Juraj Válek, Wolters Kluwer (2017)
Tretie vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v...

Tretie vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,90€

Podnikové hospodárstvo (Helena Majdúchová)

Publikácia sa v siedmich kapitolách venuje výkladu základných teoretických poznatkov o podstate a fungovaní podniku, a to... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,00€
20,46€

Dejepis (J. Hečková a  kolektív)

Dejepis (J. Hečková a kolektív)

Janka Hečková, , Enigma (2007)
•nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016) •aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu SŠ...

•nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016) •aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu SŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,80€