Najväčší filmový VÝPREDAJ skladu je tu!

Učebnice a slovníky

Našli sme 63 titulov

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl (Somorová Renát

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl (Somorová Renát

Renáta Somorová, Príroda (2009)
Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh sú výbornými doplňujúcimi pomôckami k učebniciam slovenského jazyka základných škôl....

Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh sú výbornými doplňujúcimi pomôckami k učebniciam slovenského jazyka základných škôl.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,28€

Zbierka úloh zo slovenského jazyka + Zbierka úloh z matematiky (6. ročník)

Zbierka úloh zo slovenského jazyka + Zbierka úloh z matematiky (6. ročník)

Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma, Renáta Somorová, Príroda (2010)
Kolekcia dvoch titulov pre šiestakov

Kolekcia dvoch titulov pre šiestakov z vydavateľstva Príroda - Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl a Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník základných škôl... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,22€

Zbierka úloh zo slovenského jazyka + Testy z nemeckého jazyka + Testy z anglického jazyka

Zbierka úloh zo slovenského jazyka + Testy z nemeckého jazyka + Testy z anglického jazyka

Renáta Somorová, Príroda (2010)
Kolekcia troch titulov pre deviatakov

Kolekcia troch jazykových titulov pre deviatakov z vydavateľstva Príroda - Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl, Testy z nemeckého jazyka pre žiakov 9. ročníka základných škôl a Testy z anglického jazyka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,84€

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 8. ročník základných škôl (Renáta Somorov

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 8. ročník základných škôl (Renáta Somorov

Renáta Somorová, Príroda (2008)
Zbierka úloh zo slov.j. 8.roč. - zvuková stránka jazyka lexikológia morfológia syntax - Príroda - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná b

Zbierka úloh zo slov.j. 8.roč. - zvuková stránka jazyka lexikológia morfológia syntax - Príroda - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná b Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,28€

Testy zo slovenského jazyka a literatúry

Testy zo slovenského jazyka a literatúry

Renáta Somorová, Príroda (2005)
Pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Publikácia obsahuje testy s úlohami zo slovenského jazyka a literatúry pripravené podľa učebných osnov pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Určená je hlavne žiakom, ktorí si chcú upevniť a zopakovať vedomosti, čo najlepšie sa pripraviť na testovanie a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€

Slovenský jazyk a literatúra - Príprava na maturitu - 3. vydanie (Somorová Renát

Slovenský jazyk a literatúra - Príprava na maturitu - 3. vydanie (Somorová Renát

Renáta Somorová, Príroda (2011)
Publikácia vychádza už v treťom vydaní. Je určená najmä pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa...

Publikácia vychádza už v treťom vydaní a je určená najmä pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,60€

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl (Somorová Renát

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl (Somorová Renát

Renáta Somorová, Príroda (2010)
Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh sú výbornými doplňujúcimi pomôckami k učebniciam slovenského jazyka základných škôl....

Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh sú výbornými doplňujúcimi pomôckami k učebniciam slovenského jazyka základných škôl.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,28€

Precvičme si slovenčinu pre 6. ročník základných škôl (Somorová Renáta)

Renáta Somorová, Príroda (2014)
Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a...

Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,50€
6,05€

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. – 9. ročník (Somorová Rená

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. – 9. ročník (Somorová Rená

Renáta Somorová, Príroda (2013)
Pre žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom Čitateľská gramotnosť nie je jednoduchá...

Čitateľská gramotnosť nie je jednoduchá schopnosť plynulo a rýchlo čítať, je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ (Somorová

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ (Somorová

Renáta Somorová, Ikar (2017)
Čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú kompetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie schopnosti a zručnosti....

Čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú kompetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie schopnosti a zručnosti. Rýchlosť a plynulosť čítania nie je v tomto prípade natoľko dôležitá, ako je dôležité porozumieť textu, vedieť spracovať informácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Slovenčina základnej školy v kocke (Somorová Renáta)

Slovenčina základnej školy v kocke (Somorová Renáta)

Renáta Somorová, Príroda (2012)
Publikácia prináša prehľad učiva zo slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ a nižšom stupni gymnázií. V šiestich kapitolách sa...

SLOVENČINA V KOCKE poskytuje komplexné poznatky o slovenskom jazyku, ktoré sú logicky a porehľadne rozčlenené do šiestich tématických celkov. Je výbornou pomôckou pri príprave na testovanie a prijímacie skúšky na stredné školy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,85€

Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka základných škôl (

Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka základných škôl (

Renáta Somorová, Príroda (2006)
Testy zo slov.jazyka 9.r.,2.v. - Príprava na monitorovanie - Príroda - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 82 str.

Testy s úlohami zo slovenského jazyka a literatúry pripravené podľa učebných osnov pre žiakov 2. stupňa základných škôl... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,28€

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 5.-6.ročník základných škôl (Somorov

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 5.-6.ročník základných škôl (Somorov

Renáta Somorová, Príroda (2011)
Čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú komnpetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie schopnosti a zručnosti. Je...

Čitateľská gramotnosť sa považuje za základnú komnpetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie schopnosti a zručnosti. Je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Precvičme si slovenčinu pre 7. ročník základných škôl (Somorová Renáta)

Precvičme si slovenčinu pre 7. ročník základných škôl (Somorová Renáta)

Renáta Somorová, Ikar (2016)
Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a...

Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť z pravopisu, slovnej zásoby, tvaroslovia a vetnej skladby slovenského jazyka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,50€

Precvičme si slovenčinu pre 7. ročník základných škôl (Somorová Renáta)

Precvičme si slovenčinu pre 7. ročník základných škôl (Somorová Renáta)

Renáta Somorová, Príroda (2014)
Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a...

Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,50€

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ (Somorová

Čitateľská gramotnosť nie je jednoduchá schopnosť plynulo a rýchlo čítať, je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€
5,21€

Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka základných škôl (

Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka základných škôl (

Renáta Somorová, Príroda (2009)
Príprava na monitorovanie Publikácia obsahuje testy, akými sa preverujú žiaci 9. ročníka ZŠ monitorovaním. Súbor je určený...

Príprava na monitorovanie Publikácia obsahuje testy, akými sa preverujú žiaci 9. ročníka ZŠ monitorovaním. Súbor je určený... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,28€

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. – 9. ročník (Somorová Rená

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. – 9. ročník (Somorová Rená

Renáta Somorová, Príroda (2011)
Pracovný zošit

Pre žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom Čitateľská gramotnosť nie je jednoduchá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl (Somorová Renát

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl (Somorová Renát

Renáta Somorová, Príroda (2007)
Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6.ročník základných škôl je doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka.Je...

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6.ročník základných škôl je doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka.Je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,61€

Sloh pre 2. stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá (Somorová Renáta)

Sloh pre 2. stupeň základných škôl a osemročné gymnáziá (Somorová Renáta)

Renáta Somorová, Príroda (2006)
Jazyk, sloh, štylistika, cvičenia pre žiakov 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Pomáha zorientovať sa v...

Jazyk, sloh, štylistika, cvičenia pre žiakov 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Pomáha zorientovať sa v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,95€