Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Učebnice a slovníky

Našli sme 29 titulov

Matematika 1, 2. díl (učebnice)

Matematika 1, 2. díl (učebnice)

Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 20... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,43€

Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly

Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly

Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,50€

Matematika 1 – učebnice, původní řada

Matematika 1 – učebnice, původní řada

Přepracované vydání s prvky činnostního učení pro potřeby vzdělávacího programu Základní škola. Zahrnuje v sobě přehled předepsaného učiva a jeho základní procvičení. Je doplněno o nové obrázky. Žáci do učebnice nepíší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,88€

Aritmetika 7 – učebnice

Aritmetika 7 – učebnice

Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu Základní škola, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,06€

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Zaměřuje se na snadnou a zajímavou výuku matematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
3,53€

Počtářské chvilky: Matematika 6 ročník - pracovní sešit

Počtářské chvilky: Matematika 6 ročník - pracovní sešit

Zdena Rosecká, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
přirozená a desetinná čísla

Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
1,50€

Chvilky s algebrou Pracovní sešit pro 9.ročník

Chvilky s algebrou Pracovní sešit pro 9.ročník

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,65€

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,77€

Matematika 1, 1. díl (učebnice)

Matematika 1, 1. díl (učebnice)

Učebnice je koncipována tak, aby žáci vnímali matematiku jako snadný a zajímavý předmět. Postupně jsou vedeni k vnímání počtu věcí do 10 a k vytváření správných matematických představ o sčítání a odčítání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,06€

Geometrie 6 - učebnice

Geometrie 6 - učebnice

Přináší učivo učebních plánů vzdělávacího programu Základní škola, a to pojmy úhel, jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch kvádru, krychle aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,06€

Zajímavé Počítání II. díl - pracovní sešit k učebnici Matematika 4

Zajímavé Počítání II. díl - pracovní sešit k učebnici Matematika 4

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,12€

Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník

Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník

Na prvních stranách pracovního sešitu se opakuje učivo 2. ročníku. Poté je důraz položen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení napomáhají názorné nákresy, které provázejí rozličné příklady i slovní úlohy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,50€

Algebra 8 - pracovní sešit

Algebra 8 - pracovní sešit

Zdena Rosecká, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
rovnice a slovní úlohy

Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
1,41€

Algebra 9 (učebnice)

Algebra 9 (učebnice)

Učebnice je pojata podle vzděl. programu Základní škola se zřetelem na inovující programy výuky matematiky. Obsahuje kapitoly: Lomený výraz, Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, Soustavy lineárních rovnic se dvěma... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,06€

Algebra 9 - pracovní sešit

Algebra 9 - pracovní sešit

Zdena Rosecká, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
rovnice a slovní úlohy

Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,41€

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. díl - učebnice

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. díl - učebnice

Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,77€

Veselé počítání - pracovní sešit pro 2. ročník, 1. díl

Veselé počítání - pracovní sešit pro 2. ročník, 1. díl

Pracovní sešit k 1. dílu učebnice. Obsahuje obrazový materiál, cvičení a schémata. Hravým způsobem se různými formami procvičuje počítání do 100 i násobilka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,30€

Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1.díl učebnice

Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1.díl učebnice

Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci matematiku vnímali jako předmět snadný, zajímavý a zábavný. Matematika je snadná, když k novým matematickým poznatkům žáci dospívají vlastní praktickou činností. Je zajímavá, když... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,06€

Poznávám geometrii – pracovní sešit pro 2. ročník

Poznávám geometrii – pracovní sešit pro 2. ročník

Obsahuje základní geometrické názvosloví, náčrty od ruky, první rýsování. Průvodní postavičkou příručky je skřítek složený z geometrických tvarů. Děti si jej mohou vystřihnout z přiložené karty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,50€

Geometrie 9 – pracovní sešit

Geometrie 9 – pracovní sešit

Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvičuje a shrnuje problematika výpočtů obsahu a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,65€