Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Učebnice a slovníky

Našli sme 13107 titulov

Vodárenstvo I

Vodárenstvo I

Jozef Kriš, , STU (2008)
Zásobovanie vodou

Kniha sa zaoberá zásobovaním vodou, a to od výpočtov potreby vody, zachytávanie vodných zdrojov, čerpania, rozvodu a akumulácie vody. Samostatné kapitoly sú venované výstavbe vodovodov a objektov, prevádzke a údržbe týchto zariadení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,86€

Pohonná jednotka

Pohonná jednotka

Josef Kříž, Žilinská univerzita (2008)
JAA ATPL výcvik

Publikácia umožňuje čitateľovi získať ucelený pohľad na konštrukciu, princíp práce a prevádzkové vlastnosti piestových aj turbínových lietadlových motorov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,01€

Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

Monika Jurčová, Marianna Novotná, , Aleš Čeněk (2011)
2. rozšírené vydanie

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,17€

Konštruovanie III

Konštruovanie III

Ladislav Málik, Jana Chrzová, Milan Šoška, Žilinská univerzita (2007)
Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy

Kniha je určená študentom strojníckych fakúlt vysokých škôl, hlavne pri štúdiu predmetu Konštruovanie III - Mechanické a hydraulické prenosy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,90€

Moderná spisovná arabčina - II. diel

Moderná spisovná arabčina - II. diel

Predkladaný druhý diel učebnice Moderná spisovná arabčina je podstatne prepracovanou a doplnenou verziou práce, ktorá vyšla ako vysokoškolská učebnica na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1999... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,58€

Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí (Dušan Levický)

Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí (Dušan Levický)

Dušan Levický, Elfa (2016)
Knižná publikácia Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí vznikla prepracovaním a doplnením knižnej publikácie...

Knižná publikácia Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí vznikla prepracovaním a doplnením knižnej publikácie Kryptografia v komunikačnej bezpečnosti vydanej v roku 2014. Autor tu zhrnul problematiku, ktorej sa venoval v rámci svojej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,30€

Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický

Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický

Jaroslav Koblížek, Martina Z. Svobodová, Lesnická práce (2010)
Dendrological dictionary english-czech and czech-english

Základ slovníku vznikl při překladu knihy „Dreviny České republiky“ do anglického jazyka. Tento základní soubor hesel byl pak doplněn o řadu dalších, převážně morfologických termínů a také o anglická jména dřevin, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
33,23€

Možnosti rozvoja pohybových schopností žiakov primárnej... (Julián Krull)

Julián Krull, Nadežda Novotná, Belianum (2015)
Monografia prezentuje výskum vplyvu obsahu intervenčného pohybového programu na úroveň pohybových schopností detí mladšieho...

Monografia prezentuje výskum vplyvu obsahu intervenčného pohybového programu na úroveň pohybových schopností detí mladšieho školského veku. Z výskumu vyplynulo, že pohybový program ovplyvnil predovšetkým rýchlostné a a vytrvalostné pohybové schopnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,40€
6,88€

Francúzština pre komunikáciu v škole (Elena Baranová) [SK]

Francúzština pre komunikáciu v škole (Elena Baranová) [SK]

Elena Baranová, Belianum (2009)
slovensko-francúzsky odborný slovník a odborná príručka 1. časť, 2. časť, Škola - Vyučovanie - Vyučovacie predmety -...

Škola - Vyučovanie - Vyučovacie predmety - Komunikácia v triede - Hry - Učebnica - Školské potreby, pomôcky a prístroje - Práca na počítači, Skratky (diplomy, názvy škôl) - Zradné slová zo školského prostredia - Skratkové slová zo školského prostredia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,60€

Praktická hokejová angličtina pre hráčov, trénerov, rozhodcov, študentov i manažérov

Igor Tóth, TO-MI Ice Hockey Agency (2011)
Pre hráčov, trénerov, rozhodcov, študentov i manažérov

Praktická hokejová angličtina (2011) je významnou dvojjazyčnou praktickou publikáciou určenou na jazykovú prípravu hráčov, trénerov, rozhodcov, študentov i manažérov v anglickom jazyku v ľadovom hokeji ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,90€
29,67€

Manažérstvo kvality procesov

Manažérstvo kvality procesov

Cieľom vysokoškolských skrípt je poskytnúť výber metód a nástrojov manažérstva kvality, potrebných pre pochopenie a zvládnutie najdôležitejších procesov v organizácii pre styk so... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,80€

Energetické hodnotenie budov (Michal Krajčík)

Energetické hodnotenie budov (Michal Krajčík)

Skriptá Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,29€

English for Law Students (Zuzana Kurucová) [CZ]

English for Law Students (Zuzana Kurucová) [CZ]

Zuzana Kurucová, Andrea Demovičová, Aleš Čeněk (2016)
Jazyková učebnica predstavuje odbornú právnu terminológiu v anglickom jazyku so zameraním na anglické právo a európske...

Jazyková učebnica predstavuje odbornú právnu terminológiu v anglickom jazyku so zameraním na anglické právo a európske právo, resp. právo EU. Študijný materiál je rozdelený do... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,63€

Robotika (Juraj Smrček) [SK]

Juraj Smrček, , Technická univerzita v Košiciach (2013)
Publikácia tematicky dopĺňa doteraz vydané študijne a odborné materiály z interdisciplinárneho odboru robotika v rámci...

Publikácia tematicky dopĺňa doteraz vydané študijne a odborné materiály z interdisciplinárneho odboru robotika v rámci projektu postupného vydávania odbornej a študijnej literatúry z tejto oblasti prijatého na Strojníckej fakulte Technickej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,10€
16,83€

🍎 Vypredané
3,80€

Bezpečnosť a manažment informačných systémov (Ondrej Strnád) [SK]

Bezpečnosť a manažment informačných systémov (Ondrej Strnád) [SK]

Ondrej Strnád, STU (2009)
Predmet bol pripravený pre inžinierske štúdium na FIIT v Bratislave, ako predmet nadväzujúci na predmet s názvom Manažment...

Predmet bol pripravený pre inžinierske štúdium na FIIT v Bratislave, ako predmet nadväzujúci na predmet s názvom Manažment... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Právo sociálneho zabezpečenia

Právo sociálneho zabezpečenia

Sociálne zabezpečenie je aktuálnou témou aj v súčasnom období. Ide o oblasť, ktorá v rámci právneho systému poskytuje ochranu veľkej skupine občanov v prípade, ak dôjde u nich ku komplexu rizík... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,52€

Všeobecné správne právo, 3. vydanie  (Jozefína Machajová)

Všeobecné správne právo, 3. vydanie (Jozefína Machajová)

Jozefína Machajová, , Eurokódex (2009)
"Posudzovaná učebnica patrí medzi rozsiahlejšie texty svojej kategórie. Početnosť jej strán "má na svedomí" značný počet...

"Posudzovaná učebnica patrí medzi rozsiahlejšie texty svojej kategórie. Početnosť jej strán "má na svedomí" značný počet... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,70€

Konzervovanie a úprava krmív (Daniel Bíro)

Konzervovanie a úprava krmív (Daniel Bíro)

Obsah: 1. Konzervovanie krmív silážovaním 2.Faktory ovplyvňujúce kvalitu silážneho fermentačného procesu 3.Konzervovanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,72€