Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Učebnice a slovníky

Našli sme 12 titulov

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Metodická príručka k Prírodovede pre 2. ročník základných škôl autorsky a graficky nadväzuje na prvý ročník a k jednotlivým témam ponúka nielen námety na rôzne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,20€
7,63€

Prvouka pre 1. ročník ZŠ

Lucia Žigová, , Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pracovná učebnica

Nová učebnica pracovného typu reaguje na opätovné zavedenie predmetu Prvouka medzi vyučovacie predmety v 1. ročníku. Obsahuje učivo zostavené podľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,65€
3,39€

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl

Lucia Žigová, , Orbis Pictus Istropolitana (0)
Pracovná učebnica

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 2. ročník je zostavená podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Obsah učiva je prispôsobený obsahovému a výkonovému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,50€
5,12€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl

Lucia Žigová, , Orbis Pictus Istropolitana (2011)
Pracovná učebnica

Pracovný zošit Prírodoveda reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v prvom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri časti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,27€

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl

Lucia Žigová, , Orbis Pictus Istropolitana (2013)
Pracovná učebnica

Pracovný zošit Prírodoveda pre 2. ročník reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v druhom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Slovenský jazyk 6 - Zbierka úloh a cvičení (Jarmila Krajčovičová)

Slovenský jazyk 6 - Zbierka úloh a cvičení (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Milada Caltíková, Lucia Žigová, Orbis Pictus Istropolitana (2006)
Zbierka úloh a cvičení je úzko spätá s učebnicou J. Krajčovičovej, M. Caltíkovej a L. Žigovej. Členenie zbierky korešponduje...

Zbierka úloh a cvičení je úzko spätá s učebnicou J. Krajčovičovej, M. Caltíkovej a L. Žigovej. Členenie zbierky korešponduje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Pracovný zošit Prírodoveda pre 2. ročník reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v druhom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Pracovný zošit Prírodoveda reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v prvom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri časti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,20€