Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Učebnice a slovníky

Našli sme 129 titulov

Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník Pracovný zošit

Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník Pracovný zošit

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník...

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,46€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

244303covný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,35€
2,82€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (pracovný zošit) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (pracovný zošit) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,35€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,95€

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl

Lucia Žigová, , Orbis Pictus Istropolitana (2013)
Pracovná učebnica

Pracovný zošit Prírodoveda pre 2. ročník reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v druhom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pomocník zo slovenského jazyka 8 pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,20€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník zo slovenského jazyka 9 (zošit pre učiteľa)

Pomocník zo slovenského jazyka 9 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník z literatúry 5 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 5 (zošit pre učiteľa)

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Slovenský jazyk 9

Slovenský jazyk 9

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (0)
Zbierka úloh a cvičení

Zbierka úloh nadväzuje na prácu s učebnicou a ďalšími tradičnými i netradičnými úlohami rozširuje poznatky žiakov. Úlohy sú zamerané na precvičenie a upevnenie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Slovenský jazyk 9

Slovenský jazyk 9

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2008)
Metodická príručka

Metodická príručka je súčasťou súboru učebných textov zo slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ a slúži ako dobrá pomôcka pri komplexnej príprave učiteľa na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník základných škôl

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník základných škôl

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník zo slovenského jazyka 5

Pomocník zo slovenského jazyka 5

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2018)
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,55€

Slovenský jazyk 6 - Zbierka úloh a cvičení (Jarmila Krajčovičová)

Slovenský jazyk 6 - Zbierka úloh a cvičení (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Milada Caltíková, Lucia Žigová, Orbis Pictus Istropolitana (2006)
Zbierka úloh a cvičení je úzko spätá s učebnicou J. Krajčovičovej, M. Caltíkovej a L. Žigovej. Členenie zbierky korešponduje...

Zbierka úloh a cvičení je úzko spätá s učebnicou J. Krajčovičovej, M. Caltíkovej a L. Žigovej. Členenie zbierky korešponduje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 - PZ (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 5 - PZ (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2011)
Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník...

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník z literatúry 6 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 6 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s...

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Pomocník z literatúry 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník z literatúry 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Pracovný zošit Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 9....

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,10€

Slovenský jazyk 8

Slovenský jazyk 8

Jarmila Krajčovičová, , Orbis Pictus Istropolitana (2008)
Metodická príručka

Metodická príručka 8 je súčasťou súboru učebných textov Slovenský jazyk 8 – učebnica a Slovenský jazyk 8 – Zbierka úloh a cvičení a slúži učiteľovi ako dobrá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zošit)

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zošit)

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€