Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Učebnice a slovníky

Našli sme 119 titulov

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (zošit pre učiteľa)

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa)

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Pomocník z literatúry 9 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 9 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 9 ZŠ a 4. ročník GOŠ.  - pracovný zošit

Pomocník zo slovenského jazyka 9 ZŠ a 4. ročník GOŠ. - pracovný zošit

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocník z literatúry pre 5. ročník ZŠ. Pracovný zošit presne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,10€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník z literatúry 5 (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník z literatúry 5 (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2011)
Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom Pomocník z...

Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom Pomocník z... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Nácvičné diktáty zo SJ pre 6. ročník ZŠ (Krajčovičová Jarmila)

Nácvičné diktáty zo SJ pre 6. ročník ZŠ (Krajčovičová Jarmila)

Jarmila Krajčovičová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená,...

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky, citoslovcia, priamu reč, jednoduchú vetu, sloh... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,30€

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocník z literatúry pre... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Slovenský jazyk  5

Slovenský jazyk 5

Jarmila Krajčovičová, , Orbis Pictus Istropolitana (2003)
Metodická príručka

Ttitul Slovenský jazyk 5 - metodická príručka je súčasťou súboru na vyučovanie slovenského jazyka. Predstavuje učebnicu a zbierku úloh a cvičení pre 5. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra (Jarmila Krajčovičová)

Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Pracovný zošit Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského...

Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ. Okrem toho precvičuje čitateľskú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ

Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ

Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského jazyka a literatúry... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,35€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (zošit pre učiteľa)

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2018)
pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými zošitmi. Obsahujú správne riešenia alebo možnosti riešení otvorených i uzavretých úloh a pri tvorivých úlohách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Pomocník z literatúry 8 pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Pomocník z literatúry 8 pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Ponúka množstvo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,24€

Pomocník zo slovenského jazyka 9 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€
6,79€

Slovenský jazyk 7 (Jarmila Krajčovičová) [SK]

Slovenský jazyk 7 (Jarmila Krajčovičová) [SK]

Jarmila Krajčovičová, Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana (2006)
* Listové tajomstvá * Slová podľa dobového výskytu * Interview * Slová na počkanie * Všetko na svete má svoje meno *...

* Listové tajomstvá * Slová podľa dobového výskytu * Interview * Slová na počkanie * Všetko na svete má svoje meno *... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Slovenský jazyk 7

Slovenský jazyk 7

Jarmila Krajčovičová, , Orbis Pictus Istropolitana (2005)
Metodická príručka

Titul Slovenský jazyk 7 - Metodická príručka je súčasťou nového súboru na vyučovanie slovenského jazyka. Predstavuje učebnicu i zbierku úloh a cvičení pre 7. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Slovenský jazyk 6

Slovenský jazyk 6

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2004)
Metodická príručka

Titul Slovenský jazyk 6 - metodická príručka je súčasťou nového súboru na vyučovanie slovenského jazyka. Predstavuje učebnicu a zbierku úloh a cvičení pre 6. ročník spolu s didaktickým zámerom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Pomocník z literatúry 7 (pracovný zošit) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník z literatúry 7 (pracovný zošit) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna...

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€