🚚 Pozor! Poštovné ZADARMO na všetky objednávky Zásielkovne

Učebnice a slovníky

Našli sme 132 titulov

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Pracovný zošit Prírodoveda pre 2. ročník reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v druhom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zošit)

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zošit)

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€

Slovenský jazyk 8

Slovenský jazyk 8

Jarmila Krajčovičová, , Orbis Pictus Istropolitana (2008)
Metodická príručka

Metodická príručka 8 je súčasťou súboru učebných textov Slovenský jazyk 8 – učebnica a Slovenský jazyk 8 – Zbierka úloh a cvičení a slúži učiteľovi ako dobrá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Pomocník z literatúry 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Pomocník z literatúry 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník...

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,18€

Pomocník z literatúry pre 7. ročník ZŠ - pracovný (Krajčovičová, Jarmila) [SK]

Pomocník z literatúry pre 7. ročník ZŠ - pracovný (Krajčovičová, Jarmila) [SK]

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Pomocník z literatúry pre 7. ročník ZŠ - pracovný zošit Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom...

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,18€

Pomocník z literatúry 6 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 6 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s...

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ

Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ

Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského jazyka a literatúry... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,35€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,35€
4,05€

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocník z literatúry pre... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl

Jarmila Krajčovičová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená,...

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky, citoslovcia, priamu reč, jednoduchú vetu, sloh... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,30€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri časti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,20€

Slovenský jazyk  5

Slovenský jazyk 5

Jarmila Krajčovičová, , Orbis Pictus Istropolitana (2003)
Metodická príručka

Ttitul Slovenský jazyk 5 - metodická príručka je súčasťou súboru na vyučovanie slovenského jazyka. Predstavuje učebnicu a zbierku úloh a cvičení pre 5. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra (Jarmila Krajčovičová)

Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Pracovný zošit Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského...

Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ. Okrem toho precvičuje čitateľskú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocník z literatúry pre 5. ročník ZŠ. Pracovný zošit presne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,10€

Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník

Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník z literatúry 9 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 9 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa)

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (zošit pre učiteľa)

Pomocník zo slovenského jazyka 8 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€