Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Učebnice a slovníky

Našli sme 129 titulov

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (Jarmila Krajč

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (Jarmila Krajč

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,35€

Pomocník zo SJ 5 ZŠ - Zošit pre učiteľa

Pomocník zo SJ 5 ZŠ - Zošit pre učiteľa

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s...

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (Jarmila Krajčovičová) [SK]

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (Jarmila Krajčovičová) [SK]

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1.ročník GOŠ Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 - pracovný zošit

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,20€
3,91€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 5 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pracovný zošit pre 5.ročník ZŠ Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva...

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Pomocník z literatúry 7 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 7 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Aktualizovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri časti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,27€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici...

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Slovenský jazyk 5

Slovenský jazyk 5

Jarmila Krajčovičová, , Orbis Pictus Istropolitana (0)
Zbierka úloh a cvičení

Zbierka úloh a cvičení je úzko spätá s učebnicou J. Krajčovičovej a M. Caltíkovej. Tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a prináša rozširujúce cvičenia. Zbierka je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Pomocník z literatúry 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník z literatúry 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (Jarmila Krajčovičová)

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Pomocník z literatúry 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GO... (Jarmila Krajčovičov)

Pomocník z literatúry 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GO... (Jarmila Krajčovičov)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Pracovný zošit Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6....

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Slovenský jazyk 8

Slovenský jazyk 8

Zbierka úloh a cvičení nadväzuje na učivo učebnice Slovenský jazyk 8 (J. Krajčovičová – M. Caltíková). Jeho jazyková zložka sa precvičuje a opakuje rozličnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Pomocník z literatúry 8 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 8 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník ZŠ

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník ZŠ

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€