Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Učebnice a slovníky

Našli sme 19 titulov

Fyzika Pracovný zošit pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,65€

Fyzika pre 6. ročník základných škôl (Viera Lapitková) [SK]

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2015)
Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie...

Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,61€
21,03€

Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková) [SK]

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
"Učebnica Fyzika 7 zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom...

Učebnica Fyzika 7 pre žiakov špeciálnych základných škôl zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Fyzika pre 6. rocnik zakladnej skoly (Lapitková Viera)

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2011)
Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie...

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková) [SK]

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje...

Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Fyzika Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o pohybe a sile, o ene Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,00€
5,58€

Fyzika Pracovný zošit pre 7. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavanie kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavanie kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o vlastnostiach látok Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,65€

Fyzika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl (Viera Lapitková) [SK]

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica fyzika 8 zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy...

Učebnica fyziky 8 pre žiakov špeciálnych základných škôzahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Fizika a speciális alapiskolák 7. osztálya számára (Viera Lapitková; Eva Bresten

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2009)
Učebnica Fyzika 7 zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok. Prostredníctvom úloh...

Učebnica Fyzika 7 pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským zahŕňa tematické celky Vlastnosti látok a telies a Teplota, premena skupenstva látok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Fyzika pre 6. ročník základnej školy

Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Fizika az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára (Viera

Viera Lapitková, Ľuba Morková, Expol Pedagogika (2012)
Učebnica skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a...

Učebnica pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a plynných.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
15,75€

Fizika Munkafüzet a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Viera Lapitková;

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2013)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica skúma elektrické a magnetické vlastnosti látok a javy súvisiace s elektrickým prúdom v tuhých, kvapalných a plynných látkach. Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Fizika az alapiskola 6.osztálya és a nyolcozstályos gimnázium 1.osztálya számára

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2012)
Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie...

Učebnica fyziky pre školy s vyučovacím jazykom maďarským je rozdelená na dva tematické celky: Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Fizika Munkafüzet a speciális alapiskolák 7. osztálya számára (Eva Brestenská) [

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2013)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavanie kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavanie kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Fizika a speciális alapiskolák 8. osztálya számára (Viera Lapitková; Eva Bresten

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica fyzika 8 zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy...

Učebnica fyziky 8 pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základnych škôl - Pracovný zošit

Fyzika pre 9. ročník špeciálnych základnych škôl - Pracovný zošit

Úlohy, pokusy alebo výroba pomôcok podĺa prcovného zošita vám pomôžu základnému učivu lepšie porozumieť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,64€

Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základnych škôl - Pracovný zošit

Fyzika pre 7. ročník špeciálnych základnych škôl - Pracovný zošit

Úlohy, pokusy alebo výroba pomôcok podľa pracovného zošita vám pomôžu lepšie porozumieť základnému učivu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Fizika Munkafüzet a speciális alapiskolák 9. osztálya számára (Viera Lapitková;

Fizika Munkafüzet a speciális alapiskolák 9. osztálya számára (Viera Lapitková;

Viera Lapitková, E. Brestenská, Expol Pedagogika (2005)
Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na...

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o magnetických a elekt Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€