Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Učebnice a slovníky

Našli sme 101 titulov

Sprievodca dielami A - 1. roč. (Milada Caltíková )

Sprievodca dielami A - 1. roč. (Milada Caltíková )

Milada Caltíková, Enigma (2003)
Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky,...

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Cvičebnica)

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Cvičebnica)

Cvičebnica nadväzuje na učivo osvojené v učebnici a umožňuje študentom jeho upevnenie a použitie v nových úlohách a komunikačných situáciách. Cvičebnica sa začína vstupnými testami a potom presne kopíruje štruktúru učebnice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Slovenský jazyk 3 - Cvičebnica (Milada Caltíková a kol.)

Slovenský jazyk 3 - Cvičebnica (Milada Caltíková a kol.)

Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana (2009)
Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo...

Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová a kolektív)

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová a kolektív)

Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Štarková, Ľubomír Lábaj, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A....

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€

Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Cvičebnica)

Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Cvičebnica)

Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo pre všetky typy škôl a učivo určené pre študentov gymnázií... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,40€

Slovenský jazyk 2 - Učebnica  pre SŠ

Slovenský jazyk 2 - Učebnica pre SŠ

Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: I....

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: I.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Literatúra 3 učebnica pre SŠ (Alena Polakovičová, Milada Caltíková a kol.)

Literatúra 3 učebnica pre SŠ (Alena Polakovičová, Milada Caltíková a kol.)

Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe...

Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Moderným spôsobom prezentuje učivo a pripravuje študentov a študentky na oba typy maturity. Učivo je predkladané komplexne, úrovne zvládnutia pre maturitnú úroveň A a B je farebne odlíšená... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Slovenský jazyk a literatúra (PhDr. Milada Caltíková)

Slovenský jazyk a literatúra (PhDr. Milada Caltíková)

Milada Caltíková, Enigma (2014)
Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej...

Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Št

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Št

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,85€

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€

Literatúra II. pre stredné školy  (Alena Polakovičová, Milada Caltíková )

Literatúra II. pre stredné školy (Alena Polakovičová, Milada Caltíková )

Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Štarková, Adelaida Mezeiová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe...

Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,85€

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 1. časť

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 1. časť

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,75€

Slovenský jazyk 2 - Cvičebnica pre SŠ (Milada Caltíková a kol.)

Slovenský jazyk 2 - Cvičebnica pre SŠ (Milada Caltíková a kol.)

Milada Caltíková, , Orbis Pictus Istropolitana (2011)
Cvičebnica začína vstupným testom. Hlavnú časť tvoria cvičenia a úlohy, ktoré vychádzajú z konkrétnych ukážok. Usporiadanie...

Cvičebnica začína vstupným testom. Hlavnú časť tvoria cvičenia a úlohy, ktoré vychádzajú z konkrétnych ukážok. Usporiadanie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na <a href="/?uItem=158672">1. ročník</a> a je rovnako členená na dve časti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (Učebnica)

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (Učebnica)

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: I. Komunikácia a sloh II... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (učebnica) (Milada Caltíková a kolektív

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (učebnica) (Milada Caltíková a kolektív

Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 2 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,75€

Literatúra I. pre stredné školy

Kolektív autorov pod vedením Aleny Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€
9,77€