Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Učebnice a slovníky

Našli sme 109 titulov

Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy I

Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy I

Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 1 je doplnkovým pracovným zošitom k učebnici Literatúra pre stredné školy 1. Obsahuje texty a úlohy k nim, ktoré rozširujú a dopĺňajú učivo učebnice, pričom korešponduje s jej štruktúrou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,85€

Slovenský jazyk 1 - Učebnica pre SŠ  (Milada Caltíková a kol.)

Slovenský jazyk 1 - Učebnica pre SŠ (Milada Caltíková a kol.)

Milada Caltíková, , Orbis Pictus Istropolitana (2010)
Učebnica slovenského jazyka pre 1. ročník stredných škôl je rozdelená na dve časti: I. Komunikácia a sloh II. Jazykové...

Moderným spôsobom prezentuje učivo a pripravuje študentov a študentky na oba typy maturity. Učivo je predkladané komplexne, úrovne zvládnutia pre maturitnú úroveň A a B je farebne odlíšená... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,10€

Slovenský jazyk 7 (Jarmila Krajčovičová) [SK]

Slovenský jazyk 7 (Jarmila Krajčovičová) [SK]

Jarmila Krajčovičová, Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana (2006)
* Listové tajomstvá * Slová podľa dobového výskytu * Interview * Slová na počkanie * Všetko na svete má svoje meno *...

* Listové tajomstvá * Slová podľa dobového výskytu * Interview * Slová na počkanie * Všetko na svete má svoje meno *... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber D

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry - výber D

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,55€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Pracovný zošit Prírodoveda reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v prvom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Slovenský jazyk 4 pre stredné školy (Cvičebnica)

Slovenský jazyk 4 pre stredné školy (Cvičebnica)

Cvičebnica k učebnici "Slovenský jazyk pre 4. ročník pre stredné školy" od autorky Milady Caltíkovej. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Sprievodca dielami A - 1. roč. (Milada Caltíková )

Sprievodca dielami A - 1. roč. (Milada Caltíková )

Milada Caltíková, Enigma (2003)
Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky,...

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Cvičebnica)

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Cvičebnica)

Cvičebnica nadväzuje na učivo osvojené v učebnici a umožňuje študentom jeho upevnenie a použitie v nových úlohách a komunikačných situáciách. Cvičebnica sa začína vstupnými testami a potom presne kopíruje štruktúru učebnice... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Slovenský jazyk 3 - Cvičebnica (Milada Caltíková a kol.)

Slovenský jazyk 3 - Cvičebnica (Milada Caltíková a kol.)

Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana (2009)
Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo...

Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová a kolektív)

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová a kolektív)

Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Štarková, Ľubomír Lábaj, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A....

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€

Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Cvičebnica)

Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Cvičebnica)

Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo pre všetky typy škôl a učivo určené pre študentov gymnázií... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,40€

Slovenský jazyk 2 - Učebnica  pre SŠ

Slovenský jazyk 2 - Učebnica pre SŠ

Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: I....

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: I.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Literatúra 3 učebnica pre SŠ (Alena Polakovičová, Milada Caltíková a kol.)

Literatúra 3 učebnica pre SŠ (Alena Polakovičová, Milada Caltíková a kol.)

Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe...

Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Moderným spôsobom prezentuje učivo a pripravuje študentov a študentky na oba typy maturity. Učivo je predkladané komplexne, úrovne zvládnutia pre maturitnú úroveň A a B je farebne odlíšená... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri časti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,20€

Slovenský jazyk a literatúra (PhDr. Milada Caltíková)

Slovenský jazyk a literatúra (PhDr. Milada Caltíková)

Milada Caltíková, Enigma (2014)
Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej...

Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€