Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Učebnice a slovníky

Našli sme 112 titulov

Slovenský jazyk 1 - Cvičebnica pre SŠ (Milada Caltíková a kol.)

Milada Caltíková, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Cvičebnica nadväzuje na učivo osvojené v učebnici a umožňuje študentom jeho upevnenie a použitie v nových úlohách a...

Cvičebnica nadväzuje na učivo osvojené v učebnici a umožňuje študentom jeho upevnenie a použitie v nových úlohách a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,50€
3,26€

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 1. časť

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,75€
11,86€

Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 1. časť

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,75€
11,86€

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (cvičebnica) (Milada Caltíková a kolektív)

Cvičebnica začína vstupným testom. Hlavnú časť tvoria cvičenia a úlohy, ktoré vychádzajú z konkrétnych ukážok. Úlohy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,50€
3,26€

Literatúra I. pre stredné školy

Kolektív autorov pod vedením Aleny Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€
9,77€

Literatúra I. pre stredné školy (Učebnica)

Literatúra I. pre stredné školy (Učebnica)

Nová učebnica literatúry odporúčaná MŠ SR je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. .. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,80€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Metodická príručka k titulu Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ reaguje na požiadavky štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Metodická príručka je rozdelené na tri časti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,27€

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Moderným spôsobom prezentuje učivo a pripravuje študentov a študentky na oba typy maturity. Učivo je predkladané komplexne, úrovne zvládnutia pre maturitnú úroveň A a B je farebne odlíšená... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Literatúra II. pre stredné školy (Učebnica)

Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€

Slovenský jazyk a literatúra (PhDr. Milada Caltíková)

Slovenský jazyk a literatúra (PhDr. Milada Caltíková)

Milada Caltíková, Enigma (2014)
Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej...

Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Sprievodca dielami E - 4. roč. (PhDr. Milada Caltíková )

Sprievodca dielami E - 4. roč. (PhDr. Milada Caltíková )

Milada Caltíková, Enigma (2000)
Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky,...

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Sprievodca dielami A - 1. roč. (Milada Caltíková )

Sprievodca dielami A - 1. roč. (Milada Caltíková )

Milada Caltíková, Enigma (2003)
Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky,...

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,20€

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry C (II.)

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry C (II.)

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,55€

Literatúra I. pre stredné školy

Literatúra I. pre stredné školy

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,50€

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 1. časť

Nový Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (zošit pre učiteľa) - 1. časť

Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,75€

Slovenský jazyk 8

Slovenský jazyk 8

Zbierka úloh a cvičení nadväzuje na učivo učebnice Slovenský jazyk 8 (J. Krajčovičová – M. Caltíková). Jeho jazyková zložka sa precvičuje a opakuje rozličnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (učebnica)

Nový Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (učebnica)

Učebnica slovenského jazyka pre 1. ročník stredných škôl je rozdelená na dve časti: I. Komunikácia a sloh II. Jazykové... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (Cvičebnica)

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (Cvičebnica)

Cvičebnica začína vstupným testom. Hlavnú časť tvoria cvičenia a úlohy, ktoré vychádzajú z konkrétnych ukážok. Usporiadanie učebnice korešponduje s učebnicou pre 2. ročník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (Učebnica)

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (Učebnica)

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti: I. Komunikácia a sloh II... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€