Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Učebnice a slovníky

Našli sme 134 titulov

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Pracovný zošit môžete používať systematicky - na hodinách matematiky, počas domácej prípravy - alebo výberovo - na precvičenie či lepšie zvládnutie danej témy. Dá sa využiť na sebakontrolu, pri záverečnom opakovaní i na úvod ôsmeho ročníka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit, inovovaný)

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit, inovovaný)

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia dvoch zošitov Pomocníka, ktoré sú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Pomocník z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Inovované záverečné časti obľúbenej série pracovných zošitov z matematiky pre ZŠ a nižšie ročníky GOŠ. Autori v duchu matematického hesla: „Počítať... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,35€

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Pomocník je určený každému, kto chce zvládnuť šiestackú matematiku na primeranej a vyššej úrovni... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€

Matematika 3 pre základné školy (Pracovný zošit - 1. diel)

Matematika 3 pre základné školy (Pracovný zošit - 1. diel)

Matematika pre 3. ročník, 1. diel je súčasťou troch pracovných zošitov určených pre tretí ročník. Je vytvorený tak, aby čo najprirodzenejším spôsobom postupne budoval a rozširoval číselný obor a oboznamoval deti s číselnými operáciami sčítania, odčítania, Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osmeročným štúdiom (2. zošit)

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osmeročným štúdiom (2. zošit)

Tento pracovný zošit je možné využívať systematiky na hodinách matematiky, počas domácej prípravy, alebo výberovo, na precvičenie či lepšie zvládnutie danej témy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit)

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit)

Z obsahu: - Desatinné čísla; - Obsah obdĺžnika a štvorca; - Uhol a jeho veľkosť (Operácie s uhlami); - Kombinatorika; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl (1. zošit)

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl (1. zošit)

Pracovný zošit sa môže používať systematicky - ako doplnok k učebnici na hodinách matematiky alebo výberovo - na precvičovanie či lepšie zvládnutie niektorej témy, na sebakontrolu, pri záverečnom opakovaní, ale aj na začiatku siedmej triedy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník z matematiky 5 - 2. zošit (Peter Bero a Zuzana Berová)

Pomocník z matematiky 5 - 2. zošit (Peter Bero a Zuzana Berová)

Zuzana Berová, Peter Bero, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia...

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (2. zošit)

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (2. zošit)

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia dvoch zošitov Pomocníka, ktoré sú univerzálnou pomôckou (nezávisle od používanej učebnice)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (1. zošit)

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (1. zošit)

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,85€

Matematika 5

Matematika 5

Zuzana Berová, Peter Bero, LiberaTerra (2015)
Sprievodca učiteľa 2

Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,61€

Matematika 7

Matematika 7

Zuzana Berová, Peter Bero, LiberaTerra (2015)
Sprievodca učiteľa 1

Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný..... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,61€