Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Učebnice a slovníky

Našli sme 55 titulov

Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)

Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)

Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ (Dana K

Na 40 stranách sa žiaci stretnú s gramatickými a pravopisnými cvičeniami, ale aj rôznymi úlohami zameranými na prácu s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,90€
4,56€

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,20€

Čoskoro budem prvákom (Pracovný zošit - 1. časť)

Čoskoro budem prvákom (Pracovný zošit - 1. časť)

Pracovný zošit je určený predovšetkým deťom vo veku 5 – 6 rokov. Obsahuje úlohy a cvičenia zamerané na všestranný rozvoj vnímania, pozornosti, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, reči a grafomotoriky. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,35€

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl Pracovný zošit

Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl Pracovný zošit

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka...

Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (Alena Kurtulíková, Dana Kovárová)

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ, šitý na mieru štátnej učebnici, ponúka inovatívny spôsob práce, pri... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€
3,39€

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Vybrané slová (pracovný zošit pre 3. ročník)

Vybrané slová (pracovný zošit pre 3. ročník)

Pracovný zošit Vybrané slová od autoriek PaedDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)

Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)

Vybrané slová po b, m, p, r, s, v, z. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,62€

Príprava na Testovanie 5–slovenský jazyk a literatúra(D.Kovárová, A.Kurtulíková)

Príprava na Testovanie 5–slovenský jazyk a literatúra(D.Kovárová, A.Kurtulíková)

Dana Kovárová, Alena Kurtulíková, Orbis Pictus Istropolitana (2014)
Pracovný zošit je určený žiakom 5. ročníka ZŠ. Jeho cieľom je pripraviť žiakov na Testovanie 5 a súčasne zopakovať učivo...

Pracovný zošit je určený žiakom 5. ročníka ZŠ. Jeho cieľom je pripraviť žiakov na Testovanie 5 a súčasne zopakovať učivo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ

Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ

Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5, či už doma, alebo v škole... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,55€

Tvrdé a mäkké slabiky (Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl)

Tvrdé a mäkké slabiky (Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl)

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Tvrdé a mäkké slabiky pre 2. ročník základných škôl [SK]

Tvrdé a mäkké slabiky pre 2. ročník základných škôl [SK]

Dana Kovárová, Alena Kurtulíková, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Zvládnime ľahko a hravo 2. Pracovný zošit Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek - PaeDr. Dany Kovárovej...

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Vybrané slová 3 (Metodické poznámky)

Vybrané slová 3 (Metodické poznámky)

Metodické poznámky k titulu Vybrané slová obsahujú: podnety na prácu s pracovným zošitom, analýzu možných príčin ťažkostí pri osvojovaní pravopisu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,60€

Zvládnime ľahko a hravo 2 : Tvrdé a mäkké slabiky (A.Kurtulíková,D.Kovárová)

Zvládnime ľahko a hravo 2 : Tvrdé a mäkké slabiky (A.Kurtulíková,D.Kovárová)

Dana Kovárová, Alena Kurtulíková, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2....

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)

Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)

Dana Kovárová, Alena Kurtulíková, Orbis Pictus Istropolitana (2010)
Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo...

Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€