Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Učebnice a slovníky

Našli sme 116 titulov

Nácvičné diktáty zo SJ pre 6. ročník ZŠ (Krajčovičová Jarmila)

Nácvičné diktáty zo SJ pre 6. ročník ZŠ (Krajčovičová Jarmila)

Jarmila Krajčovičová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená,...

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky, citoslovcia, priamu reč, jednoduchú vetu, sloh... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,30€

Pomocník zo slovenského jazyka 5

Pomocník zo slovenského jazyka 5

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2018)
Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,55€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník ZŠ

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník ZŠ

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník základných škôl

Pomocník zo slovenského jazyka 5 pre 5. ročník základných škôl

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník zo slovenského jazyka 8 pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pomocník zo slovenského jazyka 8 pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od Jarmily Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,20€

Pomocník z literatúry 7 (pracovný zošit) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník z literatúry 7 (pracovný zošit) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna...

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa)

Pomocník zo slovenského jazyka 6 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Pomocník z literatúry 5 (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník z literatúry 5 (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2011)
Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom Pomocník z...

Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom Pomocník z... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Pomocník z literatúry 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník z literatúry 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Pracovný zošit Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 9....

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,10€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 5 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pracovný zošit pre 5.ročník ZŠ Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva...

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Slovenský jazyk 9

Slovenský jazyk 9

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (0)
Zbierka úloh a cvičení

Zbierka úloh nadväzuje na prácu s učebnicou a ďalšími tradičnými i netradičnými úlohami rozširuje poznatky žiakov. Úlohy sú zamerané na precvičenie a upevnenie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocník z literatúry pre... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Pomocník z literatúry 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GO... (Jarmila Krajčovičov)

Pomocník z literatúry 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GO... (Jarmila Krajčovičov)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Pracovný zošit Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6....

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Pomocník zo SJ 5 ZŠ - Zošit pre učiteľa

Pomocník zo SJ 5 ZŠ - Zošit pre učiteľa

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s...

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník z literatúry 7 (zošit pre učiteľa)

Pomocník z literatúry 7 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka 9 (zošit pre učiteľa)

Pomocník zo slovenského jazyka 9 (zošit pre učiteľa)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€

Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník Pracovný zošit

Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník Pracovný zošit

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník...

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,46€

Pomocník zo slovenského jazyka 5 - PZ (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 5 - PZ (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2011)
Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník...

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,90€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Pomocník zo slovenského jazyka 7 (zošit pre učiteľa) (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,35€
4,05€