🎈 Osláv knižný festival zliav na Deň detí

Učebnice a slovníky

Našli sme 7 titulov

Vlastiveda pre tretiakov (Kolektív autorov)

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2018)
Pracovná učebnica

Vlastiveda pre tretiakov je súčasťou série vlastivedy pre 3. a 4. ročník ZŠ, ktorá koncepčne vychádza z osvedčených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
5,12€

Vlastiveda pre štvrtákov (2. časť, pracovná učebnica) (Jana Dudášová, Peter Mäsi

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
6,14€

Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica) (Jana Dudášová, Peter Mäsi

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
6,14€

Vlastiveda pre tretiakov (metodické komentáre) (Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Pet

Metodické komentáre pre učiteľa obsahujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s danými úlohami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
9,77€

Vlastiveda pre štvrtákov 2. časť (metodické komentáre)

Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov vysvetľujú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici na základe odporúčaní autorov. Metodické komentáre pre učiteľa obsahujú podrobné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,70€
7,16€

Honismeret 4 (2. rész munkáltató tankönyv) (Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petrone

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2019)
munkáltató tankönyv

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov s vyučovacím jazykom maďarským je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,50€
6,98€

Honismeret harmadikosoknak (Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová)

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2018)
munkáltató takonönyv (Vlastiveda pre tretiakov s VJM)

munkáltató takonönyv (Vlastiveda pre tretiakov s VJM) Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,50€
6,98€