Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Učebnice a slovníky

Našli sme 52 titulov

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit) (Pavol Černek, Vladimír Repáš)

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Zbierka úloh pre prvý ročník základných škôl

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,58€

Matematika pre 1. ročník základných škôl (pracovná učebnica, 1. a 2. časť) (Pavo

Súbor matematika pre 1. ročník základných skôl autorov Pavol Černek – Janka Rýglová – Svetlana Bednářová prináša koncepčné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,00€
10,23€

Matematika pre 1. ročník základných škôl (pracovná učebnica, 1. časť)

Matematika pre 1. ročník základných škôl (1. časť) autorov P. Černek – J. Rýglová - S. Bednářová prináša koncepčné prepojenie pracovných učebníc... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,50€
5,12€

Nová maturita Matematika interná časť (Pavol Černek; Zbyněk Kubáček) [SK]

Pavol Černek, Zbyněk Kubáček, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2005)
Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v...

Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,92€
10,16€

Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára (munkafüzet, 1. és 2. rész)

Kolekcia dvoch pracovných zošitov v maďarskej jazykovej mutácii z matematiky pre 2. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,20€
12,28€

Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára (munkafüzet, 2. rész)

Maďarská jazyková mutácia pracovného zošita z matematiky (2. časť) pre 2. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,60€
6,14€

Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára (munkafüzet, 1. rész)

Maďarská jazyková mutácia pracovného zošita z matematiky (1. časť) pre 2. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,60€
6,14€

Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára (tankönyv)

Maďarská jazyková mutácia učebnice matematiky pre 2. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,30€
4,93€

Matematika pre každého prváka (Pracovný zošit)

Matematika pre každého prváka (Pracovný zošit)

Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (0)
Zbierka úloh pre prvý ročník základných škôl

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a z geometrie. Sú to jednoduché numerické a neskôr aj obrázkové alebo krátke textové úlohy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Matematika 5 pre 5. ročník základných škôl

Matematika 5 pre 5. ročník základných škôl

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
učebnica, 2. časť

Nová učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Farebné kartičky na vystrihovanie

Aktualizované vydanie titulu Čísla a hry - súboru vystrihovacích kartónov, ktorý môžu učitelia využívať ako pomôcku na hodinách matematiky. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,20€

Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Učebnica, 1. časť

Aktualizovaná učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. a 6. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

🍎 Vypredané
3,10€

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Zbierka úloh pre prvý ročník základných škôl

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Matematika pre každého prváka (Pavol Černek a kolektív)

Matematika pre každého prváka (Pavol Černek a kolektív)

Pavol Černek, , Orbis Pictus Istropolitana (2017)
zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa s metodikou ku pracovnému zošitu Matematika pre každého prváka. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Farebné kartičky na vystrihovanie

Upravené vydanie titulu Čísla a hry je súbor vystrihovacích kartónov, ktorý učitelia môžu využívať ako pomôcku na hodinách matematiky. Vystrihnuté... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,65€

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Každý list je tematicky zameraný na konkrétne činnosti v rámci numerácie alebo operácií v obore do 20, resp. v rámci propedeutiky geometrie. Listy je potrebné rozdeliť (strihaním po naznačených čiarach) na kartičky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,60€

Matematika pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit - 1. časť)

Matematika pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit - 1. časť)

Inovovaný pracovný zošit prešiel najmä grafickou úpravou. Cvičenia sú podávané jednoduchšie a jasnejšie, pracovný zošit získal na prehľadnosti a jednoduchosti. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,95€

Matematika 2 - pre druhý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 2 - pre druhý ročník základných škôl - Čísla a hry

Vystrihnuté kartičky, geometrické útvary a hry slúžia na znázornenie a precvičenie aritmetických i geometrických úloh z 2. ročníka ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,60€

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
učebnica, 2. časť

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. 6. a 7. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€