Učebnice a slovníky

Našli sme 18267 titulov

Nový pomocník z matematiky 6

Iveta Kohanová, Lucia Šimová , Orbis Pictus Istropolitana (2018)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (1. časť zošitu pre učiteľa)

Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 6 - pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (1. zošit)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,66€

Nový pomocník z matematiky 6 (1. časť pracovnej učebnice)

Iveta Kohanová, Lucia Šimová, Martina Totkovičová , Orbis Pictus Istropolitana (2018)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,40€

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

Jozef Stieranka , Wolters Kluwer (2018)
a financovanie terorizmu

Monografia sumarizuje informácie a poznanie získané riešením vedeckovýskumných úloh „Právne a inštitucionálne aspekty v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ako integrálnej súčasti organizovanej kriminality“ a „toré boli riešené aj za účasti Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,50€
15,68€

Nový pomocník z matematiky 5

Iveta Kohanová, Martina Totkovičová , Orbis Pictus Istropolitana (2018)
pre 5. ročník ZŠ (2. časť zošitu pre učiteľa)

Zošit pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníkovi z matematiky 5 - pre 5. ročník základných škôl (2. zošit)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,89€
4,65€

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia: matematika

Kniha umožní žákům 5. ročníků cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Kniha v úvodu obsahuje stručné informace ke koncepci knihy, k podobě... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 22.10.2018
7,99€
6,80€

Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych stanovísk a na rozličné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,50€
13,78€

Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (1. časť)

Jarmila Krajčovičová , Orbis Pictus Istropolitana (2018)
zošit pre učiteľa

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA - spoejnie učebnice a pracovného zošita... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,55€
3,87€

Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (1. časť)

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA - spojenie učebnice a pracovného zošita. Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu k výc Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,00€
6,80€

Matematika 4 pre základné školy (Vladimír Repáš a kolektív)

Vladimír Repáš, , Orbis Pictus Istropolitana (2018)
pracovný zošit, 2. diel

Druhá časť nového pracovného zošitu matematiky pre štvrtákov základných škôl. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
5,23€

Italština za 24 dnů

Maria Teresa Baracetti , Edika (2018)
Intenzivní kurz pro samouky

Italština za 24 dnů je intenzivní kurz pro samouky, kterým budete rychle a jednoduše zasvěceni do tajů tohoto cizího jazyka. Díky svému zpracování je kniha vhodná jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé. Věříme, že... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 19.11.2018
16,49€
14,00€

Gastrolove (ne)učebnica

Simona Budinská , Bprom (2018)
O tom, ako s láskou žiť a prežiť v gastronómii

Učebnica, po akej túži každý študent! Mladý, či starší. Motivačné a praktické rozhovory s profesionálmi zaobalené do hravej grafiky s krásnymi fotkami - to je štýl obľúbeného portálu Kávičkári.sk, ktorý sa snaží jeho šéfredaktorka pretaviť i do svojej.... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 9.11.2018
12,90€
10,97€

Občianska náuka pre stredné školy I. časť (zošit pre učiteľa)

Zošit pre učiteľa obsahuje vypracované poznámky a riešenia úloh, vysvetlenie zámeru úloh a upozornenia, ktoré situácie na hodine možno očakávať. Úlohy nemusia mať jednoznačné riešenie a často bývajú otvorené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,55€
14,07€

Zdokonalte se v angličtině za 15 minut denně

Kniha je plná rad a tipů, jak nabýt sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, jak reagovat pohotověji a hovořit plynuleji... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,70€
9,95€

Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť pracovnej učebnice)

Iveta Kohanová, Lucia Šimová, Martina Totkovičová , Orbis Pictus Istropolitana (2018)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,40€

Pracovné právo

Pracovné právo

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už štvrté vydanie, rozsahom viac ako päťstostranovú, aktuálne prepracovanú.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
28,45€

Záložka – Vybrané slová (Kupka Petr)

Petr Kupka , Kupka (2017)
Záložka obsahuje celkom 80 vybraných slov po B, M, P, R, S, V a Z. Každé vybrané slovo je graficky znázornené.

Záložka obsahuje celkom 80 vybraných slov po B, M, P, R, S, V a Z. Každé vybrané slovo je graficky znázornené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,60€
0,47€

Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl

Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a zábavných úloh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
2,77€

Ošetrovateľské techniky (Anna Krišková) [SK]

Anna Krišková, , Osveta (2018)
Ošetrovateľské techniky tvoria jadro odborných postupov základnej ošetrovateľskej starostlivosti u hospitalizovaného...

Ošetrovateľské techniky tvoria jadro odborných postupov základnej ošetrovateľskej starostlivosti u hospitalizovaného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
19,75€

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy

Terminológia, Osteológia, Artrológia,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
8,69€

Moje prvé čiary

Moje prvé čiary

Dielo je určené na prípravné obdobie a obsahuje sériu didakticky overených a schválených cvičení a cvikov, ktoré pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku dieťaťa a pripraviť ho tak na písacie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,00€