🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Elektrotechnika

Našli sme 185 titulov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Šieste, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,49€
21,72€

Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom

Autori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
19,40€
18,04€

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Autor v tejto knižke ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1 až STN EN 61439-6. Na názorných príkladoch približuje, čo všetko je treba urobiť, aby bol rozvádzač správne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,40€
18,04€

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Ján Meravý, Juraj Tománek, Ing. Ján Meravý - Lightning (2016)
Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie...

Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,90€

Základy elektrotechniky

Karel Malý, ČVUT (2012)
cvičení

Soubor příkladů z elektrotechniky v rozsahu přednášené látky ve 2. ročníku Fakulty dopravní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,49€
5,11€

Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1

Štěpán Berka, Computer Press (2015)
V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes...

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes zářivky a stykače až po rozváděče a domovní telefonní systémy). Kniha je unikátní hlavně svou přehledností. Všechna schémata jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,99€
12,08€

Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2

Štěpán Berka, Computer Press (2017)
Řídicí a ovládací prvky Druhý díl nejpřehlednější barevné příručky s elektrotechnickými schématy V knize...

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2: Řídicí a ovládací prvky naleznete schematická zapojení domovních elektroinstalací, doporučená zapojení elektrických rozváděčů, elektronických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,99€
12,08€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949

Česká společnost pro jakost (2016)
5. vydání k IATF 16949 2016

Požadavky na implementaci IATF 16949, zde označované jako "Pravidla pro dosažení a zachování uznání IATF", zahrnují kritéria pro uznání certifikačního orgánu, pro proces certifikačního orgánu pro auditování, pro kvalifikaci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
33,60€
31,25€

Co je nového v umělé inteligenci

Roman Barták, Nová beseda (2017)
Roboti, drony a různý software se z laboratoří přesouvají do běžného života. Již dnes řeší automatizované systémy řadu úkolů...

Roboti, drony a různý software se z laboratoří přesouvají do běžného života. Již dnes řeší automatizované systémy řadu úkolů lépe než lidé, ale také dělají z lidského hlediska nepředstavitelné chyby. Sebere nám umělá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,28€
10,49€

Optimalizácia prevádzky vodných elektrární

Peter Šulek, STU (2019)

Skripta STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
18,70€
17,39€

Elektrotechnika I

Antonín Blahovec, Informatorium (2016)
Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi.

Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,22€
11,52€

Robotika

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
8,34€
7,76€

Číslicové a analogové obvody

Učební text určený pro výuku předmětu Číslicové a analogové obvody Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Obsah klade důraz zejména na využití počítačového... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,42€
11,55€

Analýza účinkov skratových prúdov na elektrických zariadeniach

Miroslav Gutten, EDIS (2011)
Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky...

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky skratových prúdov. Monografia je členená do štyroch rozsiahlych kapitol. V úvodnej kapitole je popísaná metodika výpočtu skratových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
15,30€
14,23€

Reproduktory a reprosoustavy III

Kamil Toman, Dexon (2019)

Kniha pojednává o stavbě a technologii reproduktorů, jejich parametrech, měření a jejich užití v praxi. Důraz je kladen na vysvětlení základních souvislostí mezi parametry reproduktoru, měřícími metodami, ale také praktickým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
25,00€
23,25€

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů

Jan Pohludka, IN-EL, spol. s r.o. (2019)
Svazek 110

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, jakož i s nebezpečím výbuchu výbušnin patří k nejnáročnějším, ne-li vůbec k nejnáročnější kategorii elektrických zařízení.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,10€
16,83€

Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti elektronických systémov súvisiacich s bezpečnosťou

Existuje mnoho prípadov (v priemysle, v doprave, ...), keď prebiehajúci proces (resp. systém, zariadenie, stroj ako súčasť tohto procesu) je zdrojom významných nebezpečenstiev, ktoré môžu mať za následok úraz osôb, škody... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,70€
16,81€

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků

Michal Kříž, Jiří Hemerka, IN-EL, spol. s r.o. (2016)
Náplň této příručky během let, kdy se uplatňovala jako podklad pro školení vedoucích elektrotechniků, se prokázala jako...

Náplň této příručky během let, kdy se uplatňovala jako podklad pro školení vedoucích elektrotechniků, se prokázala jako odpovídající svému poslání, a proto její základní struktura zůstala zachována. Během tří let, které uplynuly od jejího druhého... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,34€
9,62€

Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Cílem publikace je předložit čtenáři ucelený soubor teoretických poznatků a praktických postupů, které vedou k jednoznačnému a optimálnímu návrhu všech magnetických obvodů vyskytujících se v technické praxi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,35€
22,65€