🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Elektronika

Našli sme 10 titulov

Vybrané kapitoly z optiky

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
7,00€
6,51€

Výkladový slovník inteligentných dopravných systémov (Tibor Schlosser)

Tibor Schlosser, Združenie IDS Slovensko (2008)
Výkladový slovník inteligentných dopravných systémov alebo jednoduchšie slovník cestného hospodárstva a dopravy, ako aj...

Výkladový slovník inteligentných dopravných systémov alebo jednoduchšie slovník cestného hospodárstva a dopravy, ako aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,74€
20,22€

Mikroradiče MSP430 (Branislav Lojko, Peter Fuchs)

Monografia sa zaoberá vlastnosťami jednočipových mikropočítačov, mikroradičov so zameraním na nízko príkonové signálové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,31€
12,38€

Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov (Ján Meravý)

Ján Meravý, Epos (2004)
Odborná príručka spracovaná ako študijný materiál (vrátane otázok a odpovedí) a metodická pomôcka pri školeniach bežných...

Odborná príručka spracovaná ako študijný materiál (vrátane otázok a odpovedí) a metodická pomôcka pri školeniach bežných zamestnancov (nie elektrikárov) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam. Príručka je písaná podrobne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,02€
11,18€

Elektromechanické systémy II. (Michal Kelemen)

, Technická univerzita v Košiciach (2017)
Publikácia je venovaná študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Mechatronika.

Publikácia je venovaná študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Mechatronika... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,10€
21,48€

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,29€
16,08€

Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov (Ján Meravý)

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
Táto knižka je vlastne metodikou, ako vykonávať takéto školenie, aký rozsah znalostí je treba zvoliť pre daný predmet...

Táto knižka je vlastne metodikou, ako vykonávať takéto školenie, aký rozsah znalostí je treba zvoliť pre daný predmet... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,95€
14,83€

Fyzika III. (Pavol Petrovič) [SK]

Pavol Petrovič, EQUILIBRIA (2015)
Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi elektroniky. Jej obsahom je rozbor fyzikálnej podstaty činnosti a konštrukcie...

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi elektroniky. Jej obsahom je rozbor fyzikálnej podstaty činnosti a konštrukcie základných polovodičových elektronických a optoelektronických prvkov, integrovaných prvkov novej generácie, analýza a syntéza... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
18,51€

Štruktúry materiálov a technológie v elektrotechnike

Jozef Beran, EDIS (2014)

Súčasťou textov je oboznámenie sa so základnými technológiami výroby elektronických súčiastok, zariadení a strojov s upriamením pozornosti na nutnosť riadenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,85€
11,26€

Metódy experimentálnej analýzy napätosti

V inžinierskej praxi hlavným a jediným smerodajným zdrojom fyzikálneho poznania je pozorovanie a skúsenosť. Fyzikálne deje v technike , ale i v prírode sú zložité a často neprehľadné, lebo sa v nich uplatňujú rôzne vplyvy, ktorých účinky sa skladajú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
38,49€
35,80€