Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Základy sociológie, spoločnosť

Našli sme 1127 titulov

Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti (Anastasia Novych)

Anastasia Novych, Ibis (2012)
Nedávné události ve světě - světová ekonomická krize a geopolitické změny - nutí každého člověka, aby se zamyslel nad...

Nedávné události ve světě - světová ekonomická krize a geopolitické změny - nutí každého člověka, aby se zamyslel nad příčinami jejich vzniku. Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,09€
4,73€

Indián - Zpráva o archetypu (Šé´z Pjér la)

Pjér la Šéz, Triton (2015)
Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se...

Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Průmysl lži (Alexandra Alvarová)

Alexandra Alvarová, Triton (2017)
Propaganda, konspirace, a dezinformační válka

Pokud také patříte k lidem, kteří přísahají na své kritické myšlení, vzdělání a zdravý selský rozum, je tahle kniha přesně... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,88€

Psychologie masových vrahů - Příběhy temné duše a nemocné společnosti (Andrej Dr

Andrej Drbohlav, Grada (2015)
Masový vrah jinak myslí, jinak žije, jinak páchá zlo, má jiné motivy, ale zejména se zcela jinak vyvíjí již od dětství. Je v...

Masový vrah jinak myslí, jinak žije, jinak páchá zlo, má jiné motivy, ale zejména se zcela jinak vyvíjí již od dětství. Je v mnoha případech produktem doby, v jistém smyslu slova nemocné společnosti a setkáváme se s ním po celém světě čím dál častěji... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,70€
18,32€

Dějiny sociologie (Milan Petrusek)

Milan Petrusek, , Grada (2011)
Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře...

Publikace si neklade za cíl systematizovat dějiny sociologie ani v úplnosti, ba ani v jednotlivostech. Spíše chce čtenáře... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,86€
11,96€

Sociologie (Anthony Giddens) [CZ]

Anthony Giddens, Argo (2013)
Kniha významného britského sociologa a ideového otce tzv. třetí cesty - mezi klasickou levicí a neoliberalismem, Anthonyho...

Kniha významného britského sociologa a ideového otce tzv. třetí cesty - mezi klasickou levicí a neoliberalismem, Anthonyho Giddense je již řadu let nejuznávanější učebnici ve svém oboru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
65,71€
61,11€

Stručný prehľad sociológie ( kolektív autorov )

, Enigma (2009)
Publikácia, ktorá má ambíciu priblížiť bohatosť a štruktúrovanosť sociológie ako vednej disciplíny prednášanej na...

Publikácia, ktorá má ambíciu priblížiť bohatosť a štruktúrovanosť sociológie ako vednej disciplíny prednášanej na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Soudobá sociologie I. (Jiří Šubrt) [CZ]

Jiří Šubrt, , Karolinum (2007)
Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům,...

Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,87€
12,90€

Etika pro pomáhající profese (Jiří Jankovský)

Jiří Jankovský, Triton (2003)
Pomáhající profese představují poměrně široký soubor nejrůznějších povolání majících vztah k bezprostřední práci s lidmi,...

Pomáhající profese představují poměrně široký soubor nejrůznějších povolání majících vztah k bezprostřední práci s lidmi,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,35€
8,70€

Vek omylnosti - Dôsledky vojny proti terorizmu (Soros George)

George Soros, Kalligram (2007)
Dôsledky vojny proti terorizmuSoros sa venuje téme, ktorá ho zamestnáva od roku 2001: stav Ameriky. Všíma si osudné chyby...

Dôsledky vojny proti terorizmuSoros sa venuje téme, ktorá ho zamestnáva od roku 2001: stav Ameriky. Všíma si osudné chyby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,63€
7,10€

Genderové představy a vztahy (Irena Smetáčková) [CZ]

Irena Smetáčková, SLON (2016)
Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytvářejí...

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,70€
21,11€

Čo? Ako? Prečo? (Franišek Novosád) [SK]

Franišek Novosád, Hronka (2015)
Sociálna teória v otázkach a odpovediach Úvahy Františka Novosáda vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný...

Úvahy Františka Novosáda vychádzajú z presvedčenia, že aparát vypracovaný klasickou filozofiou v línii T. Hobbes – G. W. F. Hegel – K. Marx – M. Weber je uplatniteľný aj pri analýze problémov súčasného sveta. Dejiny sociálnych a politických ideí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,98€
10,21€

Smrt, hroby a záhrobí v islámu - Poslední věci člověka pohledem muslimských pram

Bronislav Ostřanský, , Academia (2015)
Přemítání o smrti, záhrobí i onom světě již od pradávna zaměstnává věřící všech náboženství, což platí bezezbytku rovněž pro...

Přemítání o smrti, záhrobí i onom světě již od pradávna zaměstnává věřící všech náboženství, což platí bezezbytku rovněž pro muslimy. Přitom nikde v islámu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,93€
14,81€

Made in Čína - Pohled do zákulisí čínské velkovýroby (Paul Midler)

Paul Midler, Práh (2015)
Hygienické ochranné pomůcky? Co vás nemá, ty zaměstnanci ve skutečnosti vůbec nepoužívají. Dobré vzájemné vztahy?...

Made in Čína popisuje každodenní těžkosti, kterým dovozci musí čelit, a konfrontuje z evropského pohledu idylickou konfuciánskou morálku s drsnou realitou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,24€
11,38€

Superprognózy (Philip E. Tetlock) [CZ]

Philip E. Tetlock, Jan Melvil publishing (2016)
Bestseller podle New York Times. Best Book of 2015 podle The Economist. Z lepšího nahlížení do budoucnosti by...

Z lepšího nahlížení do budoucnosti by měl prospěch každý, ať už jde o nákup akcií, sestavování politických opatření, uvádění nového produktu na trh, nebo jen plánování jídelníčku na týden dopředu. Lidé však obecně předpovídají budoucnost velice... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,15€
16,88€

O duchu zákonů II. (Charles Montesquieu) [CZ]

Charles Montesquieu, OIKOYMENH (2016)
Druhý díl tohoto zásadního spisu dějin politické filosofie a politickésociologie nebyl dosud nikdy do češtiny přeložen,...

Druhý díl tohoto zásadního spisu dějin politické filosofie a politické sociologie do češtiny nebyl nikdy přeložen, přestože dvousvazkové dílo tvoří jednolitý celek. Stejně jako první díl i tento... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
26,46€
24,61€

Gender před tabulí (Lucie Jarkovská) [CZ]

Lucie Jarkovská, SLON (2014)
Práce je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti...

Studie je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Vychází z etnometodologické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,97€
13,92€

Volnočasové aktivity pro seniory (Holczerová Vladimíra, Dvořáčková Dagmar)

Vladimíra Holczerová, Dagmar Dvořáčková, Grada (2013)
Publikace obsahuje nejen návody k volnočasovým aktivitám, ale také prezentaci výsledků práce se seniory. Cílem publikace je...

Publikace obsahuje nejen návody k volnočasovým aktivitám, ale také prezentaci výsledků práce se seniory. Cílem publikace je prezentace a následné předání pozitivních zkušeností s metodikou a prováděním volnočasových aktivit, například aplikace konkrétní.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,36€
7,77€

Výskum obetí kriminality na Slovensku (Jaroslav Holomek) [SK]

Jaroslav Holomek, , Eurokódex (2013)
Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí...

„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,00€
9,30€

V labyrintu zpravodajských služeb (Jiří Růžek)

Jiří Růžek, Šulc - Švarc (2014)
Jiří Růžek, dlouholetý ředitel BIS a pracovník tajných služeb, napsal knihu, která je dokumentem nedávné doby. Vložil do ní...

Jiří Růžek, dlouholetý ředitel BIS a pracovník tajných služeb, napsal knihu, která je dokumentem nedávné doby. Vložil do ní také osobní sdělení, jak sledoval a prožíval změny, kterými naše společnost prošla za poslední tři desítky let... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,35€
8,70€