💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Vzdelávanie, vyučovací proces

Našli sme 1816 titulov

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Raabe (2016)
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a...

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,00€
5,53€

Montessori od narodenia do 3 rokov

Charlotte Poussin, Citadella (2017)
Montessori pedagogika umožňuje každému dieťaťu, aby sa vyvíjalo vo vlastnom tempe, s ohľadom na jeho osobnosť a s plným...

Montessori pedagogika umožňuje každému dieťaťu, aby sa vyvíjalo vo vlastnom tempe, s ohľadom na jeho osobnosť a s plným využitím jeho potenciálu. Montessori vychovávateľka, Charlotte Poussin, sa rozhodla podeliť o svoje skúsenosti s uplatňovaním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
9,88€

Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole

Ružena Franková, Rokus (2017)
Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky...

Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky Ruženy Frankovej. Táto publikácia obsahuje všetky zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórii, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
3,91€

Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku

Daniela Ondrejová, Rokus (2016)
Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej...

Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej problematiky. Ďalšie tri časti sú už konkrétne rozpracované zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,23€

Hry v materskej škole pre deti od dvoch rokov

Keďže v materských školách aktuálne pribúda stále viac a viac detí mladších ako tri roky, prichádza pre pedagógov v MŠ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,00€
11,85€

Pedagogika voľného času

Vysokoškolská učebnica patrí svojím zameraním do pedagogiky voľného času. Užšie sa zameriava na problematiku výchovy vo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,90€
10,12€

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole

Monika Miňová, Rokus (2015)
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde...

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,90€
7,57€

Logopedické maľovanky

Ivana Novotná, Edika (2017)
Logopedické cvičenia pre deti od 4 do 7 rokov Precvičte si s deťmi výslovnosť ťažkých hlások pri zábavnom...

Logopedické maľovanky sú určené predovšetkým predškolákom a začínajúcim školákom, ktorým robí problémy správna výslov­nosť niektorých hlások. Maľovanky môžu využívať nielen rodičia, ale aj učitelia v materských a základných školách a špeciálni... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Čitateľské tabuľky

Josef Novák, Tobiáš (2009)
Nové čitateľské tabuľky predstavujú súhrnný a upravený variant Základného a Rozširujúceho súboru čitateľských tabuliek...

Nové čitateľské tabuľky predstavujú súhrnný a upravený variant Základného a Rozširujúceho súboru čitateľských tabuliek (1995, 1995, 2000, 2002), ktorých sa predalo niekoľko tisíc kusov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,22€
9,65€

Pohybovo-relaxačná rozprávka ako motivačný činiteľ pri zlepšovaní správneho držania tela

Pohybovo-relaxačná rozprávka ako motivačný činiteľ pri zlepšovaní správneho držania tela

Monika Miňová, Rokus (2002)
Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitosti k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým činnostiam....

Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitosti k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým činnostiam.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,95€

Môj zošit Montessori

Svojtka&Co. (2017)
Aktivity inšpirované metódou Montessori umožnia detom spoznávat vlastnými silami okolitý svet. Deti od 3 rokov sa pripravia...

Aktivity inšpirované metódou Montessori umožnia deťom spoznávať vlastnými silami okolitý svet. Deti od 3 rokov sa pripravia na písanie, čítanie i počítanie. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
8,94€

Rozcvičme si jazýček

Martina Zubáková, INFRA Slovakia (2018)
Ilustrovaná logopedická rozcvička

Pracovný zošit pripraví artikulačné orgány detí na ľahšie zvládnutie výslovnosti náročných hlások predovšetkým Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R. Je venovaný najmä deťom vo veku 3 6 rokov, ktoré ešte nemajú osvojenú čistú výslovnosť. Prostredníctvom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,89€
6,41€

100 pohybových hier

Jana Adamíková, Emília Babínová, Miriama Batistová, Anna Bónová, Mária Kubovičová, Katarína Mužíková, Katarína Oriešková, Raabe (2020)
Interiérové a exteriérové aktivity pre deti od 5 do 12 rokov

Brožúra ponúka hry dovnútra (triedy, herne, telocvične, domov) i von (na školský dvor, do prírody, na ihrisko, do záhrady). Pri každej hre sú vypísané výchovno-vzdelávacie ciele, pomôcky, približné trvanie a postup pri hre. Ponúkané hry môžu využiť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Pohybový program pre deti materských škôl

Publikácia je doplneným a rozšíreným vydaním knihy, ktorá vyšla v roku 2003. Je aktualizovaná o novú terminológiu, ktorá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,60€

Kuliferdo - Grafomotorika

Kuliferdo - Grafomotorika

Věra Gošová, Raabe (2014)
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Tretí zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti...

Tretí zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,60€

Emoce - Obrázkové karty

Monika Bückel-Schaal, Pasparta (2018)
pro porozumění emocím a rozvoj sociálních dovedností

Radost, hněv, vztek, smutek nebo strach – všechny tyto emoce děti intenzivně prožívají. Tato sada obsahuje 30 barevných karet, na nichž jsou zobrazeny každodenní situace ze života dětí a rodiny. Děti pomocí situací poznávají pocity... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Zlata Knapíková, Dušan Kostrub, Monika Miňová, Rokus (2002)
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické...

Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,29€

Úvod do pedagogiky

Úvod do pedagogiky

Slávka Hlásna, , Enigma (2006)
Prehľad základných znalostí z oblasti pedagogiky. Vhodné pre študentov učiteľských smerov a študentov, ktorí sa pripravujú...

Prehľad základných znalostí z oblasti pedagogiky. Vhodné pre študentov učiteľských smerov a študentov, ktorí sa pripravujú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,00€

Akí sú moji žiaci?

Peter Gavora, Enigma (2010)
Diagnostikovanie je poznávanie žiaka. Ak je cieľom vyučovania, aby sa žiaci zdokonaľovali (o čom nemožno pochybovať), jeho...

Diagnostikovanie je poznávanie žiaka. Ak je cieľom vyučovania, aby sa žiaci zdokonaľovali (o čom nemožno pochybovať), jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,56€

Počítame s Montessori

Počítame s Montessori Vitajte v našom kurze Montessori, ktorý ponúka viac ako 100 rôznych cvičení so stúpajúcou náročnosťou, umožňujúce deťom od 3 do 6 rokov objaviť svet matematiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
12,00€