Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Didaktika

Našli sme 423 titulov

Pomocník z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Peter Bero, Zuzana Berová, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
zošit pre učiteľa

Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje učiteľovu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,65€
7,11€

Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? (Mo

Monika Tannenbergerová, Wolters Kluwer (2016)
Jak lze identifikovat prvky, které na půdě školy tvoří inkluzivní prostředí? Co ve škole změnit, aby mohl být princip...

Jak lze identifikovat prvky, které na půdě školy tvoří inkluzivní prostředí? Co ve škole změnit, aby mohl být princip inkluze do života školy efektivně zapracován? Naše kniha... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,25€
10,69€

Rozvíjame zručnosti predškoláka (autorov Kolektív)

Dana Balažovičová, Alexandra Hanáková, Miriam Laušová, Eva Zbudilová, Raabe (2011)
Jednou z úloh materskej školy je pomôcť dieťaťu, aby bez väčších problémov začalo školský proces v základnej škole a...

Jednou z úloh materskej školy je pomôcť dieťaťu, aby bez väčších problémov začalo školský proces v základnej škole a zvládalo nároky súvisiace so školskou dochádzkou. Dieťa si musí postupne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
35,10€
32,64€

Žiak, učiteľ a výučba (Renáta Tóthová, Dušan Kostrub, Štefánia Ferková)

Predkladaná vysokoškolská učebnica má pätnásť kapitol, ktoré usústavňujú učivo všeobecnej didaktiky. Autori však zvolili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,95€
14,83€

Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu (Alena Buková)

Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu (Alena Buková)

Predkladané vysokoškolské učebné texty sú určené poslucháčom študijného programu Šport a rekreácia, ktorí sú pripravovaní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,35€

Školské podvádzanie - problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov

Ján Bajtoš, Andrea Marhevková, Wolters Kluwer (2016)
Kvalita procesu hodnotenia výkonov žiakov si zasluhuje neustálu pozornosť zo strany učiteľa, pretože kladie vysoké nároky na...

Kvalita procesu hodnotenia výkonov žiakov si zasluhuje neustálu pozornosť zo strany učiteľa, pretože kladie vysoké nároky na jeho pedagogické uvažovanie a konanie. Práve kontrola... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,80€
9,31€

Didaktika matematiky - Jak učit matematiku zajímavě a užitečně (Josef Polák)

Didaktika matematiky - Jak učit matematiku zajímavě a užitečně (Josef Polák)

Josef Polák, Fraus (2013)
Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie....

Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie vyplňuje citelnou mezeru v naší odborné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,95€

Obec-škola-mediácia

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie podáva ucelený prehľad odborných príspevkov o mediácii v obci a v školskom prostredí. Zborník je dobrým sprievodcom pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
14,66€
13,63€

Komunikačné stratégie v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov

Proces komunikácie je v predkladanej publikácii pertraktovaný nielen z pohľadu didaktického, ale tiež lingvistického, pragmatického, psycholingvistického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,23€
14,16€

Jak zvládnout stres za katedrou (Zdenka Bártová)

Zdenka Bártová, Computer Media (2011)
Se stresem se dnes potýká řada lidí. Mezi ty, kdo nejčastěji musí čelit stresovým situacím, patří bezesporu učitelé. Tato...

Stresové situace provázejí pedagoga během jeho celého profesního života. Ne každý však dokáže vždy a snadno stres před plnou třídou zvládnout a patřičně reagovat na neočekávanou situaci. Pro boj proti stresu je důležité odstraňovat jeho příčiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,34€
9,62€

Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém (V.Lechta)

Viktor Lechta, IRIS (2012)
Monografia štúdií, ktorú práve predkladáme čitateľovi má za cieľ preniknúť do oblasti inkluzívnej edukácie, ktorej teoretici...

Monografia štúdií, ktorú práve predkladáme čitateľovi má za cieľ preniknúť do oblasti inkluzívnej edukácie, ktorej teoretici... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Kapitoly zo súčasnej edukácie (Erich Petlák)

Erich Petlák, , IRIS (2011)
Autori sa zameriavajú na vybrané oblasti súčasnej didaktiky, akcentujú potrebu inovácií vo vybraných oblastiach. V úvodnej...

Autori sa zameriavajú na vybrané oblasti súčasnej didaktiky, akcentujú potrebu inovácií vo vybraných oblastiach. V úvodnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Teorie výchovy (Strouhal Martin) [CZ]

Martin Strouhal, Grada (2013)
Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie...

Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,56€
11,68€

Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v MS (J.Duchovičová, A.Lazíko

Jana Duchovičová, Alžbeta Lazíková, IRIS (2008)
Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a...

Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,70€
9,95€

Didaktika profesního vzdělávání v širším pedagogickém kontextu (Jiří Zlámal)

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se naše národní vzdělávací soustava stala nedílnou součástí evropského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,08€
11,23€

Výuka cizích jazyků (Věra Janíková) [CZ]

Věra Janíková, , Grada (2011)
Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky,...

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,14€
10,36€

Teórie výchovy alebo Hľadanie dobra

Publikácia je určená študentom pedagogických fakúlt, univerzít a všetkým vysokým školám so zameraním na pedagogické a sociálne štúdium. Vychádza ako jediná publikácia tohto druhu na Slovensku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,95€
13,90€

Didaktika ošetřovatelství (Helena Kuberová) [CZ]

Helena Kuberová, Portál (2010)
PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 216 str. - ISBN: 978-80-7367-684-1 - Kniha

PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 216 str. - ISBN: 978-80-7367-684-1 - Kniha Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,22€
15,08€

Klíma školy a klíma triedy (Petlák Erich)

Erich Petlák, IRIS (2006)
Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové...

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,95€
4,60€

Vygotského škola v pedagogike

Dopady Vygotského teórie na súčasnú pedagogiku a didaktiku, vplyv majoritnej ideológie odborného diskurzu na aplikačné podoby téz Vygotského školy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,31€
4,94€