Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Didaktika

Našli sme 423 titulov

Komunikace ve školní třídě (Klára Šeďová; Roman Svaříček; Zuzana Šalamounová) [C

Klára Šeďová, , Portál (2012)
Kniha nabízí aktuální informace o tom, jak probíhá komunikace mezi učitelem a žáky. Tyto informace jsou čerpány z...

Tyto informace jsou čerpány z originálního výzkumu autorského týmu, který zahrnoval dlouhodobé pozorování a videonahrávky vyučovacích hodin různých učitelů druhého stupně základní školy. Kniha tak přináší řadu příkladů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,10€
16,83€

Netradiční metody ve výuce biologie (autorů kolektiv)

Generation Europe (2012)
Představuje ukázku kreativního propojení metody učení prožitkem a využití interaktivních počítačových simulací pro vybraná...

Představuje ukázku kreativního propojení metody učení prožitkem a využití interaktivních počítačových simulací pro vybraná přírodovědná témata jako např. stabilita ekosystému, šíření viru v populaci nebo problematika učení zvířat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,41€
5,03€

Etnická rozmanitost ve škole (Lucie Jarkovská; Kateřina Lišková; Jana Obrovská)

Portál (2015)
Kniha se komplexně zabývá problematikou vzdělávání žáků migrantů a žáků z etnických menšin. Všímá si přitom role všech...

Kniha se komplexně zabývá problematikou vzdělávání žáků migrantů a žáků z etnických menšin. Všímá si přitom role všech relevantních aktérů a postupuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,88€
14,77€

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Jana Nutilová, Monika Miňová, Rokus (2003)
Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii...

Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,29€

Matematika 2/3 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Matematika 2/3 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová, Fraus (0)
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností....

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,90€

Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? (Mo

Monika Tannenbergerová, Wolters Kluwer (2016)
Jak lze identifikovat prvky, které na půdě školy tvoří inkluzivní prostředí? Co ve škole změnit, aby mohl být princip...

Jak lze identifikovat prvky, které na půdě školy tvoří inkluzivní prostředí? Co ve škole změnit, aby mohl být princip inkluze do života školy efektivně zapracován? Naše kniha... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,25€
10,69€

Kariérové poradenstvo v odbornom školstve (Beáta Ľubová)

Beáta Ľubová, Wolters Kluwer (2016)
Cieľom kariérového sprevádzania je poskytnúť žiakom výber možností, ktorý bude napomáhať rozvíjaniu ich záujmov, talentu a...

Cieľom kariérového sprevádzania je poskytnúť žiakom výber možností, ktorý bude napomáhať rozvíjaniu ich záujmov, talentu a praktických zručností. Kariérový poradca je v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,20€
12,54€

Obec-škola-mediácia

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie podáva ucelený prehľad odborných príspevkov o mediácii v obci a v školskom prostredí. Zborník je dobrým sprievodcom pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
14,66€
13,63€

Komunikačné stratégie v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov

Proces komunikácie je v predkladanej publikácii pertraktovaný nielen z pohľadu didaktického, ale tiež lingvistického, pragmatického, psycholingvistického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,23€
14,16€

Metodický deň učiteľov

Metodický deň je dôležitým prvkom v procese ďalšieho vzdelávania učiteľov v systéme celoživotného vzdelávania nevyhnutného v raste osobnostného a odborného rozvoja učiteľa. Autorka na základe získaných skúseností a poznatkov predstavuje metodický deň... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,90€
9,41€

Líný učitel

Robert Čapek, Raabe (2018)
Cesta pedagogického hrdiny

Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vlastně vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Zatímco předchozí publikace Líný učitel: jak učit dobře a efektivně ukázala, jak realizovat podporující... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,98€
18,58€

Vyučování, učení a kvalita vzdělání pro 21. století (Stanislav Navrátil) [CZ]

Stanislav Navrátil, Jan Mattioli, Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Publikace prezentuje komplexní, systémový přístup ke zkvalitnění vzdělání v ČR, který koresponduje s aktuálními požadavky na...

Publikace prezentuje komplexní, systémový přístup ke zkvalitnění vzdělání v ČR, který koresponduje s aktuálními požadavky na konkurenceschopnost jedince v současných podmínkách globálního informačního prostředí. Obsah publikace by se měl stát... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,20€
9,49€

Waldorfská pedagogika

Rudolf Steiner, Opherus (2006)
seminární hodiny

První vydání třetího cyklu základních pedagogických přednášek v překladu Jana Dostala... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,80€
10,04€

Cvičení pro rozvoj řeči (Charlotte Lynch; Julia Kidd) [CZ]

Charlotte Lynch, Julia Kidd, Portál (2016)
Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného...

Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v nichž má dítě problémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,26€
8,61€

Školské podvádzanie - problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov

Ján Bajtoš, Andrea Marhevková, Wolters Kluwer (2016)
Kvalita procesu hodnotenia výkonov žiakov si zasluhuje neustálu pozornosť zo strany učiteľa, pretože kladie vysoké nároky na...

Kvalita procesu hodnotenia výkonov žiakov si zasluhuje neustálu pozornosť zo strany učiteľa, pretože kladie vysoké nároky na jeho pedagogické uvažovanie a konanie. Práve kontrola... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,80€
9,31€

Tvorte s nami

Alexandra Borovková, Dušan Kostrub, Pro Solutions (2012)
Didaktické aspekty tvorivej dramatiky

Publikácia sa zameriava na využitie tvorivej dramatiky v predprimárnom vzdelávaní 5-6 ročných detí. Základným zámerom je prezentovať metódy tvorivej dramatiky v kontexte teórií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,50€
5,12€

Stredná škola - ogranizácia a manažment (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2015)
Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a...

Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,80€
10,26€

Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu (Jaroslav Veteška)

První část kolektivní monografie nazvané „Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu” přináší odborné a vědecké... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,39€
13,38€

Teorie výchovy (Strouhal Martin) [CZ]

Martin Strouhal, Grada (2013)
Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie...

Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,56€
11,68€

Lektorské zručnosti (Ivana Miklovič)

Ivana Miklovič, GtoG (2013)
Prečo vlastniť práve túto knihu? • Vediete školenia? • Zažívate občas pocit, že školenie ste síce zvládli, no cítite, že...

Prečo vlastniť práve túto knihu? • Vediete školenia? • Zažívate občas pocit, že školenie ste síce zvládli, no cítite, že niečo mohlo byť inak? • Vnímate, že musí existovať spôsob, ako profesionálnejšie robiť svoju prácu? • Ako byť užitočnejší pre... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
18,51€