Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Didaktika

Našli sme 129 titulov

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (Zošit pre učiteľa)

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (Zošit pre učiteľa)

Zošit pre učiteľa je neoceniteľnou pomôckou učiteľa, ktorá mu neponúka len riešenia úloh, ale aj ďalšie návody a námety, ako urobiť hodiny matematiky ešte... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Metodické poznámky k šlabikáru, čítanke a písankám pre 1. ročník základných škôl

Metodické poznámky k šlabikáru, čítanke a písankám pre 1. ročník základných škôl

Metodické poznámky sú zhrnutím dlhoročných skúseností autorky v oblasti elementárneho čítania a písania. Prinášajú okrem teoretického úvodu a podrobného vysvetlenia analyticko-syntetickej metódy nácviku čítania aj systematicky spracované námety... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,20€

Ako sa správať v cestnej premávke

Ako sa správať v cestnej premávke

Význam dopravnej výchovy a prevencie v prípade detí narastá s ohľadom na ochranu ich života v premávke na cestách. Základnou zložkou systému dopravnej výchovy sú školy, v ktorých deti získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
30,00€

Interaktívny program Alf: Hravé čítanie (nosič: CD) (Mária Nogová, Eva Ivanová)

Interaktívny program Alf: Hravé čítanie (nosič: CD) (Mária Nogová, Eva Ivanová)

Mária Nogová, Eva Ivanová, Raabe (0)
s testovými úlohami

Kreatívne úlohy pre žiakov 1. stupňa základných škôl na rozvíjanie čítania s porozumením, vnímania medzipredmetových vzťahov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Kvalita vzdelávania (Ivan Turek)

Kvalita vzdelávania (Ivan Turek)

Ivan Turek, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Väčšina politikov, národohospodárov, sociológov, prognostikov i expertov z ďalších oblastí vedy sa zhoduje v názore, že...

Väčšina politikov, národohospodárov, sociológov, prognostikov i expertov z ďalších oblastí vedy sa zhoduje v názore, že... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,00€

Všeobecná didaktika (Petlák E.)

Všeobecná didaktika (Petlák E.)

Erich Petlák, IRIS (2004)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,20€

Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov (Fecko Marián)

Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov (Fecko Marián)

Erich Mistrík, IRIS (2000)
Odborná a obsiahla publikácia známeho docenta Katedry teoretickej fyziky, nie len pre všetkých teoritických fyzikov ktorí...

Kurikulum pre multikultúrnu výchovu na vysokých školách. Sú tu zdôvodnenia multikultúrnej výchovy so širšou platnosťou (nielen pre univerzity). Kliknite si na názvy, sú tu obidva texty kompletné na stiahnutie. Financovala Európska únia programom TEMPUS. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€

Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom (Ľudmila Bistáková) [SK]

Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom (Ľudmila Bistáková) [SK]

Ľudmila Bistáková, Didaktis (2004)
Slovné hodnotenie žiakov d..SK - didaktis - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 80 str. - ISBN: 80-85456-92-3 - Kn

Slovné hodnotenie žiakov d..SK - didaktis - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 80 str. - ISBN: 80-85456-92-3 - Kn Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,57€

Kvalita vzdelávania - 2. vyd. (Ivan Turek) [SK]

Kvalita vzdelávania - 2. vyd. (Ivan Turek) [SK]

Ivan Turek, Wolters Kluwer (2014)
Ivan Turek po úspešnej publikácii Didaktika prichádza na slovenský knižný trh s v poradí druhým vydaním obsahovo jedinečnej...

Ivan Turek po úspešnej publikácii Didaktika prichádza na slovenský knižný trh s v poradí druhým vydaním obsahovo jedinečnej publikácie, ktorá sa zaoberá problematikou merania kvality vzdelávania na základných a stredných školách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,80€

Hravé čítanie + CD (Mária Nogová; Eva Ivanová) [SK]

Hravé čítanie + CD (Mária Nogová; Eva Ivanová) [SK]

Mária Nogová, Eva Ivanová, Raabe (2012)
Publikácia je určená učiteľom na 1. stupni základných škôl. Obsahuje príbehy a úlohy koncipované tak ako v Testovaní 5 a 9,...

Publikácia pozostáva zo štyroch pracovných materiálov pre učiteľov 1. stupňa základných škôl. Ich obsahom sú krátke pútavé vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
98,00€

Školské vzdelávacie programy

, Raabe (2013)

Publikácia Školské vzdelávacie programy vám pomôže vypracovať jednotlivé zložky školského vzdelávacieho programu, pripraviť rozpracovanie povinných predmetov a zapracovať do vzdelávania pedagogické inovácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
77,00€
71,61€

Didaktické hry - pre 1. stupeň základných škôl

Didaktické hry - pre 1. stupeň základných škôl

Publikácia obsahuje 95 didaktických hier na precvičovanie poznatkov žiakov z jazyka slovenského, matematiky, literárnej výchovy. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Pomocník z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Zošit pre učiteľa)

Pomocník z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Zošit pre učiteľa)

Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje učiteľovu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,65€

Metodická príručka k etickej výchove 5 (Tatiana Piovarčiová a kol.)

Metodická príručka k etickej výchove 5 (Tatiana Piovarčiová a kol.)

Tatiana Piovarčiová, Orbis Pictus Istropolitana (0)
Metodická príručka k pracovnému zošitu etickej výchovy pre 5. ročník obsahuje: - predstavenie autorských zámerov a...

Metodická príručka k pracovnému zošitu etickej výchovy pre 5. ročník obsahuje: - predstavenie autorských zámerov a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,54€

Bezpečne na ceste (didaktická pomôcka)

Bezpečne na ceste (didaktická pomôcka)

Raabe (2010)

Didaktická pomôcka napĺňa obsahové a výkonové štandardy, pričom pomáha dieťaťu vo veku od 3 -7 rokov, k získaniu psychomotorických, kognitívnych, osobnostných, sociálnych a komunikatívnych kompetencií... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Metodická príručka k etickej výchove 6 (Darina Gogolová a kol.)

Metodická príručka k etickej výchove 6 (Darina Gogolová a kol.)

Darina Gogolová, Orbis Pictus Istropolitana (2006)
Metodickú príručku k súboru aktivít na etickú výchovu pre 6. ročník ZŠ autorky zamerali na charakteristiku cieľov etickej...

Metodickú príručku k súboru aktivít na etickú výchovu pre 6. ročník ZŠ autorky zamerali na charakteristiku cieľov etickej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,70€

Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (zošit pre učiteľa)

Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (zošit pre učiteľa)

Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€

Prosociálnosť a etická výchova

Prosociálnosť a etická výchova

Ivan Podmanický, Andrej Rajský, VEDA (2014)
Skúsenosti a perspektívy

Prosociálnosť a etická výchova. Monografia je výstupom projektu VEGA č. 1/0962/13 Teoretické preskúmanie a empirické overenie konceptu prosociálnosti ako... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,50€

Korešpondencia v obchodnej praxi (Bednárová Lýdia)

Korešpondencia v obchodnej praxi (Bednárová Lýdia)

Lýdia Bednárová, Príroda (2006)
V písomnostiach sa odzrkadľuje úroveň práce úradu, podniku či firmy. Knižka Vás uvedie do problematiky správneho písania...

V písomnostiach sa odzrkadľuje úroveň práce úradu, podniku či firmy. Knižka Vás uvedie do problematiky správneho písania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,22€

Učiteľ - škola - zdravie

Učiteľ - škola - zdravie

Adriana Wiegerová, Regent (2005)
Pohľad na cieľový program zdravotnej výchovy cez názory a postoje učiteľov I. stupňa základných škôl

Priorizovaným cieľom predkladanej monografie je skúmanie vzťahu učiteľ - škola - zdravie, pričom základnou premisou je pohľad na zdravie v bio-psycho-sociálnej rovine... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,98€