Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Didaktika

Našli sme 423 titulov

Kapitoly z didaktiky chemie

Skriptum Kapitoly z didaktiky chemie je přepracovaným učebním textem pro předmět didaktika chemie vyučovaný v rámci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice na VŠCHT Praha ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,80€
21,20€

Úvod do filozofie výchovy (Ján Danek)

Pri analýze postupov v procesoch výchovy a vzdelávania, čiže pri formovaní osobnosti človeka, je nutné v prvom rade uvažovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,63€
7,10€

Vyučovanie v otázkach a odpovediach (Erich Petlák, Juraj Komora)

Vademecum vyučovania Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,97€
6,48€

Kapitoly zo súčasnej didaktiky (Petlák E.)

Erich Petlák, , IRIS (2005)
Publikácia predkladá mimoriadne aktuálnu tému, pretože realizácia transformácie vzdelávania sa nemôže uskutočniť bez zmien...

Publikácia predkladá mimoriadne aktuálnu tému, pretože realizácia transformácie vzdelávania sa nemôže uskutočniť bez zmien... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,60€
6,14€

Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky (Radim Palouš) [CZ]

Radim Palouš, Karolinum (2010)
Základní pojmy bývají užívány sice se samozřejmostí, avšak bez vědomí jejich filosofického fundamentu. V knize se nejprve...

Základní pojmy bývají užívány sice se samozřejmostí, avšak bez vědomí jejich filosofického fundamentu. V knize se nejprve... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,69€
5,29€

Vysokoškolská pedagogika (Milan Slavík) [CZ]

Milan Slavík, Grada (2012)
Monografie chce přispět k vytvoření solidní báze vysokoškolské pedagogiky, mj. se zabývá využitím didaktické techniky a...

Monografie chce přispět k vytvoření solidní báze vysokoškolské pedagogiky, mj. se zabývá využitím didaktické techniky a technologie, psychickými zvláštnostmi vysokoškolských studentů, profesním standardem vysokoškolského učitele, rozvojem dovedností atd.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,57€
4,25€

Matematika 2/1 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Matematika 2/1 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová, Fraus (0)
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností....

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,20€

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov (Jana Spálová)

Analýza audiálneho postupu pre výučbu cudzích jazykov (Jana Spálová)

Predkladaná práca sa zameriava na dôležitosť zručnosti počúvania s porozumením pri osvojovaní si odbornej slovnej zásoby.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Didaktika osobnostní a sociální výchovy (Valenta Josef) [CZ]

Josef Valenta, Grada (2014)
Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním z edukačních systémů věnujících se právě osobnostním dovednostem (práce na...

Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním z edukačních systémů věnujících se právě osobnostním dovednostem (práce na sebepojetí, sebeovládání, psychohygiena atd.) a dovednostem sociálním (práce se vztahy, komunikace, kooperace atd.). Svorníkem.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,57€
4,25€

Didaktika matematiky II. část (Josef Polák) [CZ]

Didaktika matematiky II. část (Josef Polák) [CZ]

Josef Polák, Fraus (2016)
Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie....

Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie. Vyplňuje citelnou mezeru v naší odborné literatuře, kterou je kvalitní učebnice didaktiky středoškolské matematiky. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,05€

Jak se učitelé učí (Klára Šeďová; Roman Švaříček; Martin Sedláček; Zuzana Šalamo

Martin Sedláček, Masarykova univerzita v Brně, Paido (2017)
Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování Kniha prezentuje výsledky akčního výzkumu, jehož cílem bylo zavést...

Kniha prezentuje výsledky akčního výzkumu, jehož cílem bylo zavést dialogické vyučování do výuky na druhém stupni základní školy a zavádění změny systematicky zkoumat. Monografii otevírají dvě teoretické kapitoly. První... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,05€
13,07€

S genderem na trh [CZ]

Lucie Jarkovská, , SLON (2010)
Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých - Slon - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 224 str. - ISBN: 978-80-7

Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých - Slon - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 224 str. - ISBN: 978-80-7 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,74€
11,85€

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov

Dušana Bieleszová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na...

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,45€
7,86€

Interaktívna tabuľa ako prostriedok technickej výchovy (Peter Brečka) [SK]

Peter Brečka, Marcela Červeňanská, IRIS (2013)
Dieťa sa denne stretáva s technickými prostriedkami, či už sú to domáce spotrebiče, masmédiá (rozhlas, televízia),...

Dieťa sa denne stretáva s technickými prostriedkami, či už sú to domáce spotrebiče, masmédiá (rozhlas, televízia), elektronické médiá (počítače, multimédiá). V oblasti technického vzdelávania detí predškolského veku je preto potrebné reflektovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,90€
9,21€

Dějiny pedagogiky (Tomáš Kasper) [CZ]

Tomáš Kasper, Dana Kasperová, Grada (2008)
GRADA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 224 str. - ISBN: 978-80-247-2429-4 - Kniha

GRADA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 224 str. - ISBN: 978-80-247-2429-4 - Kniha Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,88€
12,91€

Základy obecné pedagogiky

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,08€
11,23€

Tomáš Baťa a baťovské školství (Karel Kostka Cubeca)

Tomáš Baťa je chápán jako světový fenomén a příklad podnikatelského úspěchu. Méně se ovšem ví, že pod jeho přímým vlivem se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,46€
14,38€

Diagnostika

Bohumil Hrabal, Karolinum (2004)
Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace

Učební text je určen pro přednášky a semináře z diagnostiky a z pedagogické a sociální psychologie pořádané na Pedagogické fakultě UK. Učebnici věnovanou diagnostické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,98€
6,49€

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (autorů kolektiv)

Raabe CZ (2012)
Učební text k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podle Rámcového vzdělávacího...

V publikaci naleznete hotové přípravy do hodin. Příspěvky vedou žáky k pochopení vnitřní propojenosti světa, k porozumění souvislostí. Otevírají jim perspektivy poznání života v evropském prostoru a seznamují je s možnostmi v občanském i profesním životě. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,70€
14,92€

Přehled pedagogiky (Jan Průcha) [CZ]

Jan Průcha, Portál (2015)
Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách;...

Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách; jejich klíčových poznatcích i otevřených otázkách. Velká pozornost je věnována výzkumným metodám a informačním pramenům. Kniha je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,40€
15,25€