Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Didaktika

Našli sme 237 titulov

Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka (Peter Gavora)

Peter Gavora, , Enigma (2009)
Táto knižka je určená učiteľom, ďalším odborníkom i ostatnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku porozumenia textu u...

Táto knižka je určená učiteľom, ďalším odborníkom i ostatnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku porozumenia textu u... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
5,12€

Matematika 1/2 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Matematika 1/2 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová, Fraus (0)
Oba díly pracovní učebnice a příručka učitele jsou připravovány za součinnosti vícečlenného týmu sestávajícího se...

Oba díly pracovní učebnice a příručka učitele jsou připravovány za součinnosti vícečlenného týmu sestávajícího se z odborníků, kteří celožitovně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,31€

Vyučovanie v otázkach a odpovediach (Erich Petlák, Juraj Komora)

Vademecum vyučovania Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,97€
6,48€

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej... (Kristína Žoldošová)

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej... (Kristína Žoldošová)

Zlata Knapíková, Dušan Kostrub, Monika Miňová, Rokus (2002)
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické...

Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,29€

Škola bez poražených (Thomas Gordon) [CZ]

Thomas Gordon, Malvern (2015)
Kniha, kterou držíte v rukou, je mezi pedagogickou literaturou ojedinělá. Na rozdíl od většiny knih o vzdělávání se...

Kniha, kterou držíte v rukou, je mezi pedagogickou literaturou ojedinělá. Na rozdíl od většiny knih o vzdělávání se nezaobírá teoretickými koncepty, ale tím, jak je konkrétně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,04€
13,99€

Tvorivé písanie s prvkami tvorivej dramatiky riadené... (Aleksandra Vranić)

Aleksandra Vranič, AT (2015)
Kniha prináša novú metódu výučby tvorivého písania, podľa ktorej je možné dosiahnuť výborné výsledky aj u detí, ktoré si len...

Kniha prináša novú metódu výučby tvorivého písania, podľa ktorej je možné dosiahnuť výborné výsledky aj u detí, ktoré si len osvojujú gramotnosť. Práve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,90€
8,28€

Matematika 2/1 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Matematika 2/1 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová, Fraus (0)
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností....

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,20€

Učitel a práce se třídou

Christoph Eichhorn, Raabe (2019)
Jak si poradit se třídou

Základem kvalitní výuky je dobře zvládnuté řízení třídy. Každý učitel tedy musí být i schopným manažerem, vždyť jeho „tým“ čítá mnohdy i třicet žáků. Publikace zaměřená na třídní management přináší inspirace... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,69€
15,52€

Líný učitel

Robert Čapek, Raabe (2018)
Jak učit dobře a efektivně

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Publikace ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,63€
16,40€

Matematika 2/2 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Matematika 2/2 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová, Fraus (0)
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností....

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,82€

Výkladový slovník z pedagogiky - 583 vybraných hesel (a kolektiv Zdeněk Kolář)

Zdeněk Kolář, , Grada (2012)
Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní...

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,57€
4,25€

Predškolská pedagogika (Milena Lipnická)

Milena Lipnická, Rokus (2011)
nielen pre učiteľov Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po...

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po vstup do základnej školy. Ponúka syntézu a systematizácia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Didaktika, 3. vydanie (Ivan Turek) [SK]

Ivan Turek, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady;...

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,90€
25,56€

Všeobecná didaktika (Erich Petlák) [SK]

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Klíma školy a klíma triedy (Petlák Erich)

Erich Petlák, IRIS (2006)
Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové...

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
4,95€
4,60€

Moderní didaktika - Lexikon výukových a hodnoticích metod (Robert Čapek)

Robert Čapek, Grada (2015)
Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou po cestách, které již důvěrně znají. Bohužel je...

Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou po cestách, které již důvěrně znají. Bohužel je ještě větší množství učitelů, kteří tyto výukové metody sice znají, ale používají z nich jen zlomek. Možná se i ptají: „Proč.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,29€
30,03€

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Jana Nutilová, Monika Miňová, Rokus (2003)
Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii...

Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,29€

Matematika 2/3 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Matematika 2/3 pro ZŠ - učebnice (autorů kolektiv)

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová, Fraus (0)
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností....

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,90€

Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v MS (J.Duchovičová, A.Lazíko

Jana Duchovičová, Alžbeta Lazíková, IRIS (2008)
Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a...

Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,70€
9,95€

Žiak, učiteľ a výučba (Renáta Tóthová, Dušan Kostrub, Štefánia Ferková)

Predkladaná vysokoškolská učebnica má pätnásť kapitol, ktoré usústavňujú učivo všeobecnej didaktiky. Autori však zvolili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,95€
14,83€