🔥 Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána!

Pedagogika

Našli sme 2864 titulov

Montessori od narodenia do 3 rokov

Charlotte Poussin, Citadella (2017)
Montessori pedagogika umožňuje každému dieťaťu, aby sa vyvíjalo vo vlastnom tempe, s ohľadom na jeho osobnosť a s plným...

Montessori pedagogika umožňuje každému dieťaťu, aby sa vyvíjalo vo vlastnom tempe, s ohľadom na jeho osobnosť a s plným využitím jeho potenciálu. Montessori vychovávateľka, Charlotte Poussin, sa rozhodla podeliť o svoje skúsenosti s uplatňovaním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
9,88€

Hry v materskej škole pre deti od dvoch rokov

Keďže v materských školách aktuálne pribúda stále viac a viac detí mladších ako tri roky, prichádza pre pedagógov v MŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Myšlienkové mapy pre deti

Tony Buzan, BIZBOOKS (2017)
Je to jednoduché - potrebujete len papier, fixky a vlastný mozog! Čas strávený štúdiom vám už zaberie len polovicu času s...

Čas strávený štúdiom vám už zaberie len polovicu času s dvojnásobnými výsledkami. Kľúčom k úspechu pri skúškach je efektívne štúdium a cestou, ako to dosiahnuť, sú myšlienkové mapy Tonyho Buzana. Táto zábavná a praktická kniha je určená... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,99€
9,29€

Moderní vyučování

Geoffrey Petty, Portál (2013)
Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je...

Základní příručka shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý oddíl pojednává o metodách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
40,37€
37,54€

Päťminútovky pre ZŠ: Matematika - 3. ročník

Dana Holečková, Fragment (2010)
Rodičia, pozor! Máte doma školáka a nemáte čas preňho vymýšľať úlohy na precvičovanie učiva? Využite tento súbor...

Rodičia, pozor! Máte doma školáka a nemáte čas preňho vymýšľať úlohy na precvičovanie učiva? Využite tento súbor... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,99€
3,71€

Klíma školy a klíma triedy

Erich Petlák, IRIS (2006)
Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové...

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Urobme si poriadok ako Artur a Mila

Mária Montessori vo svojej pedagogickej filozofii považuje upratovanie za dôležitú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá podporuje u detí vznik štruktúrovaného myslenia. Upratovanie je aktivita, pri ktorej dieťa predmety triedi a zoraďuje do skupín... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
4,66€

Umenie byť učiteľom

Zuzana Berová, Peter Bero, Raabe (2016)
Autori publikácie - Zuzana Berová a Peter Bero boli učitelia a milovali svoju prácu. Obaja v istom období zo školy odišli....

Obaja boli učitelia a milovali svoju prácu. Obaja v istom období zo školy odišli. Mali radi svoju prácu, spoznávali nových ľudí, prežívali nové skúsenosti a objavovali nový svet. Na školu pomaly začali mať úplne iný pohľad. Kým ako učitelia boli presvedče Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
6,51€

Úvod do pedagogiky

Úvod do pedagogiky

Slávka Hlásna, , Enigma (2006)
Prehľad základných znalostí z oblasti pedagogiky. Vhodné pre študentov učiteľských smerov a študentov, ktorí sa pripravujú...

Prehľad základných znalostí z oblasti pedagogiky. Vhodné pre študentov učiteľských smerov a študentov, ktorí sa pripravujú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,00€

Rozcvičme si jazýček

Martina Zubáková, INFRA Slovakia (2018)
Ilustrovaná logopedická rozcvička

Pracovný zošit pripraví artikulačné orgány detí na ľahšie zvládnutie výslovnosti náročných hlások predovšetkým Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R. Je venovaný najmä deťom vo veku 3 6 rokov, ktoré ešte nemajú osvojenú čistú výslovnosť. Prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,89€
6,41€

Logopedické maľovanky

Logopedické maľovanky sú určené predovšetkým predškolákom a školákom, ktorým robí problémy správna výslovnosť niektorých hlások. Maľovanky môžu využívať nielen rodičia, ale aj učitelia v materských a základných školách a špeciálni pedagógovia. Nácvik... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
3,94€

A okraje máš kde?

Na Slovensku žijú desaťtisíce detí, ktoré nemajú šancu mať sa v živote dobre. Tisícky detí prepadávajú už v prvom ročníku a základnú školu nikdy nedokončia. Učitelia im nevedia pomôcť a ani učiteľom v ich snahe nikto nepomáha... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Čítanie pre dyslektikov

Mária Horecká, Edika (2015)
Knižka určená pre deti s problémami v čítaní. Je rozvrhnutá na tri časti a zameraná na zvládnutie techniky čítania pre deti,...

Knižka určená pre deti s problémami v čítaní. Je rozvrhnutá na tri časti a zameraná na zvládnutie techniky čítania pre deti, ktoré už prebrali v škole všetky písmená, ale celé slovo (prípadne slabiku) sú schopné prečítať len s námahou alebo ho skomolia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,99€
5,57€

Zvedavček - Pracovný zošit 3-4 rokov

Zvedavček - Pracovný zošit 3-4 rokov

Mária Tašková, Maquita (2020)
Súhrn edukačných úloh malého škôlkára

Pracovný zošit rozvíja všeobecné zručnosti dieťaťa. Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať pohyb dlane, prstov a zápästia, úchop ceruzky, slovnú zásobu, logické myslenie, predstavivosť, priestorovú a zrakovú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,19€

Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti

Viktor Lechta, , Osveta (2002)
Monografia zhrnujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo...

Monografia zhrnujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,00€
4,65€

Zábavná cvičení pro rozvoj čtení

Pavel Svoboda, Portál (2021)
Oční pohyby, rozlišování znaků a písmen

Pracovní listy pomáhají zábavnou formou při nácviku čtení. Úkoly jsou založeny na zjištění, že kvalita čtení má zvláštní vztah k očním pohybům a vizuální percepci, důležitou složkou je plynulé sledování obrázků nebo textu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,47€
6,35€

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Štvrté aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,90€
9,41€

Kuliferdo - Rozvoj myslenia

Věra Gošová, Raabe (2014)
Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ

Štvrtý zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,60€
2,42€

Kuliferdo - Pozornosť

Věra Gošová, Raabe (2014)
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Posledný zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej...

Posledný zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,60€
2,42€

Nadané dieťa

Jolana Laznibatová, IRIS (2012)
Jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie (4. vydanie)

Táto kniha vznikla ako výsledok mnohých stretnutí s rodičmi nadaných detí, ale aj prednášok, seminárov a stretnutí s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
18,51€