Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Všeobecná biológia

Našli sme 249 titulov

Biologie člověka pro gymnázia (Novotný Ivan, Hruška Michal)

Ivan Novotný, Michal Hruška, Fortuna (2015)
Učebnice je přepracovaná a rozšířená v souladu s požadavky platných osnov pro gymnázia. Koncepce učiva představuje lidský...

Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkční a fungující celek. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,41€
6,98€

Bioloógia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdio

Mária Uhereková, Expol Pedagogika (2017)
Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba...

V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
13,28€

Pracovný zošit z biológie pre 5. ročník základných škôl (Ida Hantabáková)

Prepracovaný plnofarebný zošit reaguje na pripravovanú zmenu v ŠVP, ktorá uvažuje o dvojhodinovej dotácii. Zošit sa doplnil... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,30€
2,74€

Nepopíratelné - Evoluce a věda o stvoření světa (Bill Nye)

Bill Nye, Omega (2016)
Bill Nye vede kampaň proti vědeckým nedostatkům kreacionismu, která nedávno nabyla nových rozměrů a podobá se křížové...

Bill Nye vede kampaň proti vědeckým nedostatkům kreacionismu, která nedávno nabyla nových rozměrů a podobá se křížové výpravě. Rozbuškou byl loni na podzim jeho provokativní komentář na BigThink.com, který měl za následek kontroverzní výměnu názorů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,35€
8,70€

Biologie (Vítězslav Bičík, Vlastimila Chalupová, Lubomír Kincl)

Vítězslav Bičík, Vlastimila Chalupová, Lubomír Kincl, Rubico (2018)
2050 testových otázek a odpovědí

Již čtvrté vydání nejucelenějšího souboru testových otázek. Testy pokrývající celé učivo středoškolské biologie jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,35€
7,76€

Biológia do vrecka

Praktická publikácia zhrňujúca poznatky z oblasti živej prírody je výborným pomocníkom nielen pre žiakov základnej školy. Na 96 stranách ponúka množstvo informácií a fotografií, ktoré prehľadne sumarizujú vedomosti o živých organizmoch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,60€
3,82€

Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl

Lucia Žigová, , Orbis Pictus Istropolitana (2011)
Pracovná učebnica

Pracovný zošit Prírodoveda reaguje na vznik nového vyučovacieho predmetu v prvom ročníku. Autorky zostavili učivo podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,00€
3,32€

Mikrobiológia bleskovo (Zuzana Olejárová Pavol Fülöp)

Kniha Mikrobiológia bleskovo. Autormi sú študenti 5. ročníka LF UPJŠ v Košiciach Z. Olejárová, P. Fulop, J. Fedorko a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,00€
5,81€

Pomocník z biológie 5

Petra Bírová, Orbis Pictus Istropolitana (0)
pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl

Pracovný zošit s množstvom úloh, doplňovačiek a hier na precvičenie a upevnenie učiva, námetov na projekty, podnetov na premýšľanie a diskusie v triede. Odborné ilustrácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,30€
2,74€

Genetika pro gymnázia (Jan Šmarda)

Genetika pro gymnázia (Jan Šmarda)

Jan Šmarda, Fortuna (2010)
Nejen ti, kteří budou studovat na přírodovědeckých nebo lékařských fakultách, ale všichni vzdělaní středoškoláci se budou...

Nejen ti, kteří budou studovat na přírodovědeckých nebo lékařských fakultách, ale všichni vzdělaní středoškoláci se budou stále častěji setkávat s pojmy z genetiky. V souladu s tímto dynamicky se rozvíjejícím vědním oborem je aktuálně zpracována... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,23€

Biologie člověka 2 (Eduard Kočárek)

Eduard Kočárek, Scientia (2010)
Edice: Biologie pro gymnázia - Scientia - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 140 str. - ISBN: 978-80-86960-48-7 -

Edice: Biologie pro gymnázia - Scientia - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 140 str. - ISBN: 978-80-86960-48-7 - Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,74€
10,57€

Genesis konflikt

Walter Veith, Maranatha (2016)
Jsme dokonalým projektem nebo senzačním shlukem náhod?

Pozoruhodná kniha podávající vědeckou alternativu k evoluční teorii. Jejím autorem je vědec, který byl ještě před několika lety vášnivým zastáncem a propagátorem evoluce. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,81€
10,05€

Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,21€
23,13€

Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory (Merkunová Alena, Orel Mirosla

Alena Merkunová, Miroslav Orel, Grada (2008)
Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby...

Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,82€
18,51€

Verejné zdravotníctvo (Margaréta Šulcová, Ivan Čižmár, Eleonóra Fabiánová)

Margaréta Šulcová, Ivan Čižmár, Eleonóra Fabiánová, VEDA (2013)
Verejné zdravotníctvo ako vedný odbor v posledných desaťročiach charakterizuje prudký rozmach. Je to aj výsledok toho, že...

Verejné zdravotníctvo ako vedný odbor v posledných desaťročiach charakterizuje prudký rozmach. Je to aj výsledok toho, že... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
19,90€
18,51€

O pôvode druhov (Charles Darwin) [SK]

Charles Darwin, Citadella (2016)
Po revolúcii vo fyzike, ktorá počnúc Kopernikom narušila a vyvrátila starý a nevedecký obraz sveta, stav poznania v...

Po revolúcii vo fyzike, ktorá počnúc Kopernikom narušila a vyvrátila starý a nevedecký obraz sveta, stav poznania v ostatných prírodných vedách v polovici 19. storočia jasne naznačoval, že skôr či neskôr príde ku kolízii s dovtedy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,50€
17,21€

Genóm (Matt Ridley) [SK]

Matt Ridley, Remedium (2004)
Pred koncom druhého tisícročia médiá žili najmä tým, čo spôsobí v počítačoch problém Y2K, a či sa to tretie začne už rokom...

Pred koncom druhého tisícročia médiá žili najmä tým, čo spôsobí v počítačoch problém Y2K, a či sa to tretie začne už rokom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,24€
13,24€

O parazitech a lidech (Jan Votýpka)

Tato kniha je o parazitech… a lidech, samozřejmě. Hned na úvod si musíme něco ujasnit: tato planeta je planetou parazitů a parazitický způsob života je nejrozšířenější životní strategií na Zemi. Přesto se zdá, že jsou paraziti vzá Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,75€
17,44€

Latinčina pre študentov biológie

Učebnica pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,80€
4,81€

Zem za 30 sekúnd (Anita Ganeriová) [SK]

Anita Ganeri, Slovart (2017)
Nová edícia jednoduchých a prehľadných encyklopédií. Čitatelia objavia na stránkach 30 tematických okruhov, o ktorých sa...

Nová edícia jednoduchých a prehľadných encyklopédií. Čitatelia objavia na stránkach 30 tematických okruhov, o ktorých sa dozvedia to najdôležitejšie za 30 sekúnd. Súčasťou sú aj trojminútové výzvy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,95€
7,39€