🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Štatistika

Našli sme 164 titulov

Štatistika jednoducho v Exceli

Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,99€
3,71€

Interpretácia štatistiky a dát

Milan Terek, EQUILIBRIA (2017)
5. doplnené vydanie

Dostupné aj v kolekcii spolu s titulom Interpretácia štatistiky a dát (Podporný učebný materiál) za skvelú cenu!Učebnica... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,90€
25,02€

Interpretácia štatistiky a dát (Podporný učebný materiál)

Milan Terek, EQUILIBRIA (2017)
5. doplnené vydanie

Dostupné aj v kolekcii spolu s titulom Interpretácia štatistiky a dát (Učebnica) za skvelú cenu!Publikácia je podporný... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,29€
14,22€

Interpretácia štatistiky a dát (kolekcia)

Milan Terek, EQUILIBRIA (2017)
Učebnica + Podporný učebný materiál. 5. doplnené vydanie.

Interpretácia štatistiky a dát: Učebnica poskytuje základný prehľad o metódach opisnej a induktívnej štatistiky. U čitateľa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
42,19€
39,24€

Základy metodologie výzkumu

Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,17€
4,81€

Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010

Pavel Maškarinec, Centrum pro studium demokracie a kultury (2014)
Kniha zkoumá volební chování v Libereckém kraji v letech 1992 až 2010 s využitím metod explorační prostorové analýzy dat...

Kniha zkoumá volební chování v Libereckém kraji v letech 1992 až 2010 s využitím metod explorační prostorové analýzy dat (exploratory spatial data analysis, ESDA), které se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,41€
12,47€

Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe

Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe

Monografie, psaná v angličtině, si klade za cíl odhadnout efektivnost a rentabilitu v bankovních sektorech v zemích střední a východní Evropy a prezentovat hlavní vývojové trendy v bankovnictví s důrazem na období globální krize... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,83€

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017/Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2017

VEDA (2017)

Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
60,01€
55,81€

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007

, VEDA (2007)

Najvýznamnejšia súborná publikácia Štatistického úradu Slovenskej republiky pre rok 2007... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
54,44€
50,63€

Pravděpodobnost a statistika

Skripta jsou určena především pro základní jednosemestrový kurs pravděpodobnosti a matematické statistiky (kapitoly 1, 2, 3, 4, 8, téměř celá kapitola 5 a úvodní odstavce kapitoly 6... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,33€
15,19€

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010

VEDA (2010)
Štatistická ročenka Slovenskej republiky každoročne poskytuje súhrnný prehľad demografického, sociálneho a ekonomického...

Štatistická ročenka Slovenskej republiky každoročne poskytuje súhrnný prehľad demografického, sociálneho a ekonomického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
60,00€
55,80€

Úvod do sociológie a elementárna štatistika

Úvod do sociológie a elementárna štatistika

Táto študijná pomôcka, by mala aspoň čiastočne preklenúť nedostatok príslušnej literatúry. Publikácia si nekladie za cieľ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
1,70€

Podpora rozhodovacích procesov

Podpora rozhodovacích procesov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,35€
13,35€

Aplikace teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky

Milan Holický, CVUT Praha (2015)
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika představují mladé, rychle se rozvíjející vědecké disciplíny, které se již...

Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika představují mladé, rychle se rozvíjející vědecké disciplíny, které se již staly nezbytnou součástí mnoha oblastí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,02€
9,32€

Úvod do spracovania a prezentovania dát v medicíne

Základným cieľom tejto publikácie je podať informácie týkajúce sa spracovania a prezentovania dát v medicíne pomocou bežne dostupných prostriedkov. Ponúka náhľad do štatistického myslenia a dohovoru so štatistikom. Monografia vysvetľuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,90€
14,79€

Základy štatistiky pre inžinierov

Predkladané skriptá sú určené predovšetkým študentom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ale môžu poslúžiť aj všetkým, ktorí chcú zvládnuť základné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,70€
10,17€

Základy statistiky

Marek Sedlačík, Jiří Neubauer, Oldřich Kříž, Grada (2016)
Důraz se zde klade na pochopení statistické filozofie, tj. specifického způsobu myšlení spojeného s teorií i praxí...

Důraz se zde klade na pochopení statistické filozofie, tj. specifického způsobu myšlení spojeného s teorií i praxí odhadování. Čtenář se zde seznámí se základními metodami tohoto odhadování při zachování teoretických předpokladů použitých metod. První... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,66€
13,63€

Štatistika v exceli 2007

Jozef Chajdiak, Statis (2009)
Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo...

Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,50€
10,70€

Čo má vedieť prvák z matematiky

Adela Jureníková, Ikar (2020)
Precvičovanie a overovanie vedomostí 1. ročníka ZŠ

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,26€

Biometria

Učebnica poskytuje poznatky o predmete a úlohách biometrického skúmania, základov teórie pravdepodobnosti, výberových plánoch a postupoch, testovaní štatistických hypotéz, analýz rozptylu atď... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
22,00€
20,46€