Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

História

Našli sme 34 titulov

Slovenské právní dějiny (Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel) [CZ]

Slovenské právní dějiny (Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel) [CZ]

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Aleš Čeněk (2014)
Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních...

Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,40€

Únor 1948 a změny v organizaci státního mechanismu (Karel Schelle)

V únoru 1948 došlo ke komunistickému převratu, jenž znamenal na dlouhých čtyřicet let přerušení demokratického vývoje české... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,30€
5,86€

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,80€
18,41€

Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších k... (Karel Schelle)

Karel Schelle, , Key publishing (2010)
Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a...

Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,72€
9,97€

Meziválečné Československo a Evropa (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, , Key publishing (2008)
Publikace v případových studiích pojednává o vlivu evropských záležitostí na meziválečné Československo a naopak...

Publikace v případových studiích pojednává o vlivu evropských záležitostí na meziválečné Československo a naopak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,42€
10,62€

Právní dějiny na území Slovenska (Ladislav Vojáček, Karel Schelle)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Key publishing (2007)
Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je...

Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
26,24€
24,40€

Encyklopedie českých právních dějin I.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Právní dějiny

Publikace je rozvržena do tří na sebe navazujících částí. V první z nich je obsažen výklad dějin vybraných nejdůležitějších států z období starověku. Hlavní důraz byl kladen na státní a právní dějiny starověkého Řecka a Říma. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
43,95€
40,87€

Encyklopedie českých právních dějin II.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Právní dějiny 3 (Eduard Vlček, Karel Schelle)

Eduard Vlček, Karel Schelle, Doplněk (1998)
Státy střední a východní Evropy

Trojdílné právní dějiny jsou v tomto rozsahu prvním zpracováním problematiky u nás od roku 1945. Uvítají je studenti i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,95€
16,69€

Encyklopedie českých právních dějin XV.

Karel Schelle, Key publishing (2019)
svazek Soukromé - Správa ústřední

Patnáctý díl Encyklopedie českých právních dějin je věnován zejména dvěma tématickým okruhům. První z nich představuje společnosti, které jsou rozděleny do dvou bloků, a to nejprve na společnosti obchodní, poté na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Dějiny veřejné správy (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, Wolters Kluwer ČR (2016)
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také...

Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a charakter správní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
32,67€
31,04€

Encyklopedie českých právních dějin XII.

Karel Schelle, Key publishing (2018)
Sa - Smlouva ná

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
67,05€
62,36€

Encyklopedie českých právních dějin XV.

Karel Schelle, Aleš Čeněk (2019)
Soukromé - Správa ústřední

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
70,03€
65,13€

Státní mechanismus meziválečného Československa

Státní mechanismus je souborem organizací a institucí, které realizují státní moc. Člení se zejména na státní orgány a donucovací složky. Je to tedy obsáhlý soubor orgánů a institucí, jež není možné obsáhnout v jedné knize. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
35,25€
32,78€

Velké dějiny zemí Koruny české - Právo

Karolina Adamová, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Paseka (2017)
Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada

Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy.<br> Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,13€
34,53€

Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení (Karel Schelle)

Karel Schelle, Key publishing (2018)
Řízení

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Encyklopedie českých právních dějin IX. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2017)
Svazek Procesy (od roku 1950) - Pů

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Dějiny ústavního práva (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, Wolters Kluwer (2016)
Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice...

Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice je přehledně členěná podle základních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
23,89€
22,70€

Stát a právo v době Metternichově

Autoři monografie si vytýčili dva základní cíle. Především charakterizovat právní prostředí zkoumaného období a zároveň poukázat na skutečnost, že právě tato doba je jak obecnými, tak právními historiky zcela opomíjena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,42€
5,97€