Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Sociálne zabezpečenie, verejná správa

Našli sme 570 titulov

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Aktualizované vydanie publikácie si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentár je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,50€
15,65€

Zákon o odpadoch

Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov za odpad z ich výrobkov – tzv. rozšírenú zodpovednosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
49,60€
47,12€

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Publikácia Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia – komentár predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu, ktorá sa ako prvá a zároveň jediná v slovenskej odbornej literatúre zaoberá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,80€
18,79€

Materská 2019

Kniha MATERSKÁ 2019 je v poradí už tretia z pera skúseného autora a lektora Jozefa Mihála. Novou knihou reagujeme na zmeny schválené pre rok 2019. V knihe sú aktualizované všetky texty a príklady. Na základe podnetov z množstva prednášok a diskusii.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,41€

Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

Publikácia prináša komplexný pohľad na práva osôb so zdravotným postihnutím v kontexte národnej právnej úpravy a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osobitnú pozornosť venuje otázkam sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
9,31€

Paradoxy pokroku

Ľuboš Blaha, Vysoká škola Danubius (2010)
Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie II.

Autor sa vyjadruje k otázkam spravodlivosti, sociálneho štátu, práca je zameraná na paradoxy pokroku, v ucelenej forme podáva hlavné línie problému... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,12€
7,55€

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy - komentár (Iveta Harušťáková)

Iveta Harušťáková, Wolters Kluwer (2016)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako základný finančný zákon verejnej správy upravuje...

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako základný finančný zákon verejnej správy upravuje zásady rozpočtového hospodárenia a členenie verejnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,32€
21,20€

Pečovatelská služba a individuá (Marcela Hauke)

Marcela Hauke, Grada (2011)
Kniha je určena především zaměstnancům v pečovatelských službách (pečovatelkám, sociálním pracovníkům, metodikům kvality,...

Kniha je určena především zaměstnancům v pečovatelských službách (pečovatelkám, sociálním pracovníkům, metodikům kvality, manažerům), ale i v dalších příbuzných službách (např. osobní asistenci)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,84€
6,36€

Zvládání problémových situací se seniory nejen v pečovatelských službách (Marcel

Marcela Hauke, Grada (2014)
Kniha čtivým způsobem popisuje zvládání problémového chování seniorů, ale i dalších problémových situací, se kterými se...

Kniha čtivým způsobem popisuje zvládání problémového chování seniorů, ale i dalších problémových situací, se kterými se setkávají zaměstnanci zejména v pečovatelských službách při zajišťování péče seniorům v jejich domácím prostředí. Kniha je určena... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,04€
4,18€

Zákony 2019 III/B Sociálne zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Poradca s.r.o. (2019)
Sociálne poistenie, Životné minimum, Zdravotné poistenie, Náhradné výživné, Rodičovský príspevok, Pomoc v hmotnej núdzi, dôchodkové sporenie

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o rodine, zákon o sociálnych službách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
6,51€

Susedské spory v obci (Helena Spišiaková)

Helena Spišiaková, Wolters Kluwer (2017)
Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život?...

Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život? Obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,50€
21,38€

Sociálna práca v praxi

Michal Oláh, IRIS (2016)
Najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
15,72€

Úspěšná nezisková organizace (Marek Šedivý; Olga Medlíková) [CZ]

Marek Šedivý, Olga Medlíková, Grada (2017)
Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší...

Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší novinky v oblasti legislativy a radí, jak oslovovat dárce a sponzory a získávat je pro záměry organizace. V knize zkušených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,50€
10,70€

Psychiatrie pro sociální pracovníky (Václava Probstová; Ondřej Pěč) [CZ]

Václava Probstová, Ondřej Pěč, Portál (2014)
Publikace definuje znalosti, dovednosti a postoje moderní sociální praxe v péči o lidi s duševními poruchami koncipované dle...

Publikace definuje znalosti, dovednosti a postoje moderní sociální praxe v péči o lidi s duševními poruchami koncipované dle biopsychosociálního modelu s akcentem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,35€
8,70€

Sociální práce ve zdravotnictví (a kolektiv Iva Kuzníková)

Iva Kuzníková, , Grada (2011)
Kniha je určena pracovníkům profese sociální práce, včetně sociální práce ve zdravotnictví, a studentům sociální práce a...

Kniha je určena pracovníkům profese sociální práce, včetně sociální práce ve zdravotnictví, a studentům sociální práce a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,43€
9,70€

Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie... (Hana Marcin Jakubíková)

Hana Marcin Jakubíková, Wolters Kluwer (2017)
Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky -...

Publikácia „Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky - Komentár“ okrem podrobného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,70€
21,57€

Profesionálne opatrovateľstvo (Anna Krišková) [SK]

Anna Krišková, Osveta (2010)
Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo - úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov - predkladáme tento...

Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo - úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov - predkladáme tento... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Ekonomika a řízení

Jaroslav Rektořík, , Ekopress (2007)
Odvětví veřejného sektoru

Kniha je určena zájemcům o problematiku ekonomiky a řízení těch odvětví národního hospodářství, která jsou z pohledu uspokojování potřeb občanů obvykle zařazována do veřejného sektoru. Je určena především pro pedagogy a studenty vysokých škol... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,40€
13,39€

Socialna starostlivost

Helena Draganová, , Osveta (2006)
Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje...

Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€
4,65€

Krízová sociálna intervencia (Stanislav Matulay, Eva Matulayová)

Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,31€
8,66€