Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Pracovné právo

Našli sme 645 titulov

Teória práva

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,28€
10,92€

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

, Nová Práca (2019)
Platný od 1. januára 2019

Zákonník práce z dielne vydavateľstva Nová práca, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,86€

Zákonník práce

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,40€
3,48€

Pracovné právo v malíčku (Pindrochová Mária)

Mária Pindrochová, ALERT (2015)
Pracovné právo v malíčku je neoceniteľným nástrojom každého zamestnávateľa. Táto kniha je jedinečná tým, že je písaná...

Pracovné právo v malíčku je neoceniteľným nástrojom každého zamestnávateľa. Táto kniha je jedinečná tým, že je písaná výsostne z perspektívy majiteľa a konateľa firmy. Je detailným prierezom celej problematiky zamestnávania, ktorá je prehľadne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,00€
9,30€

Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD s 400 editovateľnými vzormi

, Poradca s.r.o. (2018)

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
23,90€
22,23€

Zákonník práce (2019)

Jozef Mihál, KO&KA (2018)
Príplatky, príspevky na rekreáciu

Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je zameraný na ustanovenia a pojmy v Zákonníku práce a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, o ktorých je v súčasnosti zrejme najväčšia diskusia. A to sú témy ako cezhraničné vysielanie zamestnancov, či... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,41€

100 otázok a odpovedí – BOZP a Zákonník práce

Poradca s.r.o. (2019)
Príklady z praxe - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Publikácia ako praktická pomôcka obsahuje otázky a riešenia z praxe k BOZP a Zákonníku práce, odpovede na otázky, s ktorými sa zamestnávateľ stretáva pri zamestnávaní a plnení svojich povinností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
9,11€

Povinnosti zamestnávateľa 2019

Poradca s.r.o. (2019)
Nemocenské poistenie, Sociálne poistenie, Dôchodkové poistenie, Zdravotné poistenie, Daň z príjmov zo závislej činnosti, Mzdová kalkulačka, Zákonník p

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce 2019, Zmeny v Zákonníku práce (nové mzdové zvýhodnenia)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Novelizovaný Zákonník práce

Epos (2019)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
3,90€
3,63€

Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Publikácia „Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov“ poskytuje podrobné informácie o súčasnom stave legislatívy v oblasti pracovnej zdravotnej služby so zameraním na súvisiace povinnosti zamestnávateľa. Zároveň prináša zaujímavé informácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,41€

Kategória zodpovednosti a zodpovedné

Peter Lukáčka, Wolters Kluwer (2019)
V kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným

Monografia sa venuje komplexnej analýze fundamentálnych otázok spojených so zodpovedným podnikaním v podmienkach Slovenskej republiky. Autor pristupuje k spracovaniu skúmanej témy od analýzy všeobecného ku konkrétnemu. V tomto zmysle monografia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
11,50€

Konto pracovného času (Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková)

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2017)
Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov...

Titul „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola problematika tohto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,50€
11,88€

Osobné ochranné pracovné prostriedky (Miroslava Kordošová) [SK]

Osobné ochranné pracovné prostriedky (Miroslava Kordošová) [SK]

Miroslava Kordošová, Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná publikácia prezentuje ucelený súbor poznatkov z oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), a to...

Predkladaná publikácia prezentuje ucelený súbor poznatkov z oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), a to z hľadiska povinností zamestnávateľa a zamestnancov ako aj z hľadiska ponuky trhu s OOPP na Slovensku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Tamara Paceková) [SK]

Tamara Paceková, Wolters Kluwer (2017)
Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v...

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,70€
21,57€

Práce a Mzdy 3/2009

Poradca s.r.o. (2009)
bez chýb, pokút a penále

* Zamestnanecká prémia - novela od 1.1.2009; * Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti - zmeny v roku 2008 a 2009; * Evidovaný nezamestnaný a práca na dohodu; * Povinnosť mlčanlivosti po skončení pracovného pomeru; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,71€
5,31€

Pracovný pomer a poistný systém

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
19,00€
17,67€

1000 riešení 2-3/2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie FO a PO za rok 2014, otázky z praxe: automobil v podnikaní, ERP, Zákonník práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,67€
4,34€

Nový Zákon o ochrane osobných údajov

Epos (2018)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
3,70€
3,44€

Zákony SR 2015

Platná legislatíva SR k 1. 1. 2015. Publikácia Zákony SR 2015 prináša aktuálne úplné znenia vybraných právnych predpisov k 1. januáru 2015 z oblastí: •daní a účtovníctva, •občianskeho a obchodného práva, •pracovného a sociálneho práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,50€
12,56€

Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach

Kolektívne pracovné právo predstavuje jeden zo základných pilierov ochrannej funkcie pracovného práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,17€
11,32€