Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Obchodné právo

Našli sme 703 titulov

Aktualizácia II/5 2018 - úplné znenie po novele

Poradca s.r.o. (2018)
Občiansky Zákonník, Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon)

Občiansky Zákonník - Novela č. 213/2018 Z. z. – účinnosť 1. 10. 2018; Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon) - Novela č. 216/2018 Z. z. – účinnosť 1. 1. 2019... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,10€
1,95€

Rímsko-právne kauzy (Pavol Judiak, Ivan Haramia)

Rímsko-právne kauzy (Pavol Judiak, Ivan Haramia)

Pavol Judiak, Ivan Haramia, Vysoká škola Danubius (2010)
Prírady z vecného a záväzkového práva

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
1,70€

Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou (Peter Strapáč, a kolektí

Peter Strapáč, , Eurounion (2013)
Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými...

Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
33,00€
30,69€

Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

Zborník mapuje rôzne aspekty konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, v polygóne medzi záujmami veriteľov, obchodnej spoločnosti samotnej, jej spoločníkov, členov jej orgánov, ako aj spoločnosti (publika) či štátu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,40€
14,63€

Novelizovaný Obchodný zákonník

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,90€
6,42€

Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání (Bejček, Šilhán) [CZ]

Bejček, Šilhán, C. H. Beck (2015)
Nové vydání učebnice, navazující na úspěšný, v reedicích vydávaný titul Obchodní závazky, podává komplexnější pedagogické...

Nové vydání učebnice, navazující na úspěšný, v reedicích vydávaný titul Obchodní závazky, podává komplexnější pedagogické pojednání problematiky obchodních smluv a závazkových vztahů týkajících se podnikání a obchodního závodu. Obsah učebnice Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
46,53€
45,05€

Prípadové štúdie z obchodného práva (Škrinár, Nevolná, Kvokačka, Maxina)

Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka, Ľuboš Maxina, Aleš Čeněk (2011)
Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu...

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,70€
10,88€

Obchodný zákonník

Heuréka (2018)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. septembra 2018, 3. vydanie

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V publikácii sú výraznené posledné novelizácie zákonom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,10€
5,67€

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,00€

Moderní pohled na oceňování pohledávek (Jaroslav Schönfeld) [CZ]

Jaroslav Schönfeld, C. H. Beck (2011)
Podniky v České republice se stále častěji setkávají s problematikou vzniku rizikových pohledávek. Vznik problémových či...

Podniky v České republice se stále častěji setkávají s problematikou vzniku rizikových pohledávek. Vznik problémových či... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,74€
19,11€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Komentár (Milan Ďurica)

Milan Ďurica, C. H. Beck (2012)
Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v...

Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
69,00€
64,17€

Právní aspekty zakládání a provozování offshore společností na Guernsey

Milan Švácha, Key publishing (2010)
Ve světle práva ČR a EU

Kniha se věnuje dnes velmi aktuálnímu tématu offshore podnikání. Nejde však pouze o právní a obchodní analýzu podnikatelského prostředí na Guernsey, jednom z Normandských ostrovů, ale i o plnohodnotný návod, jak takového prostředí využít... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,80€
7,25€

Spotřebitelský úvěr (Jakub Dohnal) [CZ]

Jakub Dohnal, Leges (2011)
Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika...

Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,16€
12,24€

UZZ 16/2016 Obchodný zákonník [SK]

Poradca podnikateľa (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodný zákonník č. 513/1991 Z. z. (po zmene zákonom č. 361/2015 Z. z.), Zákon o...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii podľa právneho stavu k 12. 2. 2016... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,95€
13,90€

Aktualizácia II/1 2017

Aktualizácia II/1 2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) - zákon č. 233/1995 Z. z. po novele zákonom č. 2/2017 Z. z. - s účinnosťou od 1.2.2017 a od 1.4.2017... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,74€

Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem

Netradičně pojatý svazek, který kromě judikatury nabízí i obecný výklad k této problematice. Obsahuje stručný a praktický výklad k jednotlivým položkám, které advokáti ve své praxi klientům účtují... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,43€
14,35€

Zákony SR 2015

Platná legislatíva SR k 1. 1. 2015. Publikácia Zákony SR 2015 prináša aktuálne úplné znenia vybraných právnych predpisov k 1. januáru 2015 z oblastí: •daní a účtovníctva, •občianskeho a obchodného práva, •pracovného a sociálneho práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,50€
12,56€

Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár (Števček) [CZ]

Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár (Števček) [CZ]

Števček, Ficová, C. H. Beck (2015)
Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka...

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
79,00€

Ekonomické aktivity obcí a měst (Petr Toth, Radka Michlová) [CZ]

Petr Toth, Radka Michlová, , Aleš Čeněk (2014)
Vytváření komunálních podniků za účelem zajišťování veřejných služeb a posilování příjmů místních rozpočtů se stalo v...

Vytváření komunálních podniků za účelem zajišťování veřejných služeb a posilování příjmů místních rozpočtů se stalo v posledních desetiletích univerzálním fenoménem nejen v České republice, ale i v dalších vyspělých zemích. Publikace představuje různé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,05€
6,83€

Zákon o mediácii - komentár (Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková)

Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer (2014)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov....

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,88€
5,59€