Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Občianske a rodinné právo

Našli sme 1036 titulov

Zákony 2019 II/A - Občiansko-obchodné zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Poradca s.r.o. (2019)
Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Verejné obstarávanie, Ochrana spotrebiteľa

Zborník zákonov obsahuje po ostatných novelách platné od 1. 1. 2019 úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov pre oblasť obchodného, občianskeho práva a živnostenského podnikania. Do Zákonov v ročníku 2019 sme pridali nový... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,00€
6,51€

Môj domáci právnik (Syrový Ivan)

Ivan Syrový, Ikar (2017)
Každodenný život prináša situácie, keď potrebujeme rady právnika. Táto kniha má byť sprievodcom najbežnejšími z nich, prvou...

Každodenný život prináša situácie, keď potrebujeme rady právnika. Táto kniha má byť sprievodcom najbežnejšími z nich, prvou pomocou pri záťažových momentoch, akými sú rozvod, spisovanie závetu, požičiavanie peňazí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Civilný mimosporový poriadok - komentár ( Edmund Horváth, Andrea Andrášiová)

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová, Wolters Kluwer (2016)
Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny...

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,20€
12,54€

Právo proti domácímu násilí (Zdeňka Králíčková; Eva Žatecká; Radovan Dávid) [CZ]

Právo proti domácímu násilí (Zdeňka Králíčková; Eva Žatecká; Radovan Dávid) [CZ]

C. H. Beck (2011)
Beckova skripta Právo proti domácímu násilí jsou zpracovaná jako multioborová a interaktivní pomůcka nejen pro posluchače...

Beckova skripta Právo proti domácímu násilí jsou zpracovaná jako multioborová a interaktivní pomůcka nejen pro posluchače... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,70€

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Ivana Zmeková, IURIS LIBRI (2018)
Vybrané otázky aplikačnej praxe

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Nové sociálne trendy, akými sú stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania, ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželov, ale aj ko Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
33,00€

Susedské spory v obci (Helena Spišiaková)

Helena Spišiaková, Wolters Kluwer (2017)
Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život?...

Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život? Obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,50€
21,38€

Zákon o rodine

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona, právny stav k 15. marcu 2019 (5. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
29,70€
28,22€

Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky (Krajčo Jaroslav)

Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky (Krajčo Jaroslav)

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2015)
3 zväzky Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej...

Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
169,00€

Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov (Róbert Jakubáč, Zdenko Jaku

Všeobecná právna úprava (ne)platnosti právnych úkonov v oblasti občianskeho práva hmotného, resp. súkromného práva,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,50€
19,48€

Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (Peter Kerecman)

Peter Kerecman, Zuzana Fabianová, Tatiana Frištiková, Wolters Kluwer (2016)
Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve Wolters...

Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Dokazovanie patrí dnes vzhľadom na nové procesné kódexy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
25,00€
23,75€

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti (Jiří Doležílek) [CZ]

Jiří Doležílek, Wolters Kluwer (2016)
Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných...

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,28€
21,17€

Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy (E.Horváth, L. Budinská)

Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy (E.Horváth, L. Budinská)

Edmund Horváth, Lucia Budinská, IURIS LIBRI (2013)
V knižnej novinke Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy sa jej zostavitelia snažili poskytnúť právnickej verejnosti,...

V knižnej novinke Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy sa jej zostavitelia snažili poskytnúť právnickej verejnosti,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
23,00€

Správny poriadok - komentár (Soňa Košičiarová)

Soňa Košičiarová, Heuréka (2013)
Autorka pripravila komentár "jednoducho a prakticky" aj pre neprávnikov. Zákon o správnom poriadku je základným pilierom...

Autorka pripravila komentár "jednoducho a prakticky" aj pre neprávnikov. Zákon o správnom poriadku je základným pilierom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Vzory zmlúv a podaní pre občanov

Publikácia autorov JUDr. Otto Lúčanský, JUDr. Milada Illášová: VZORY ZMLÚV A PODANÍ PRE OBČANOV - podľa Občianskeho zákonníka, Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Zákona o rodine obsahuje základné vzory zmlúv... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
25,90€
24,09€

Občianske právo hmotné (Ján Lazar)

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
75,00€
69,75€

Pozemky - Stavby - Byty

Ondrej Halama, Ondrej Halama (2019)
návody, vzory, judikatúry, príklady, vysvetlenia

Táto kniha je investíciou pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami, katastrom a stavebným úradom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,00€
31,62€

Repetitórium občianskeho práva hmotného

Denisa Dulaková, Anton Dulak, Wolters Kluwer (2018)
s otázkami a s príkladmi (1. diel)

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
11,50€

Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok (Imrich Fekete) [SK]

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587)

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
67,89€

Judikatura a právní argumentace - Teoretické a praktické aspekty práce s judikat

Michal Bobek, Zdeněk Kühn, , Auditorium (2013)
Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou. Skupina expertů z právnických fakult i...

Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou, nyní vychází ve druhém vydání. Skupina expertů z právnických fakult i justice podává... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,94€
24,12€