Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Súkromné právo

Našli sme 2255 titulov

Zákon o mediácii - komentár (Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková)

Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer (2014)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov....

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,88€
5,59€

Prekážky v práci

Publikácia Prekážky v práci prináša komplexné spracovanie špecifickej problematiky z oblasti pracovného práva. Je zameraná na praktické problémy týkajúce sa právnej úpravy prekážok v práci na strane zamestnanca, ale aj na strane zamestnávateľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,90€
14,16€

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,00€

GDPR pre živnostníkov

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre živnostníkov je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane osobných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
118,80€
110,48€

Střídavá péče [CZ]

Milan Trávníček, C. H. Beck (2015)
Publikace se zabývá současnou právní úpravou střídavé péče v občanském zákoníku a shrnuje, k jakým změnám došlo oproti...

Publikace se zabývá současnou právní úpravou střídavé péče v občanském zákoníku a shrnuje, k jakým změnám došlo oproti úpravě v zákoně o rodině, přičemž vychází zejména z nejnovější judikatury Ústavního soudu. Hlavní pozornost je věnována předpokladům... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,63€
12,68€

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok

Nová Práca (2015)
Spomínané tri zákony nahradia od 1. júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný už...

Kniha obsahuje úplné znenie zákona Civilný sporový poriadok s podrobným komentárom, úplné znenie zákona Civilný mimosporový poriadok s podrobným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
24,90€
23,16€

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní (Katarína Ševcová)

Katarína Ševcová, C. H. Beck (2017)
Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom...

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
25,00€
23,75€

Civilný mimosporový poriadok - komentár ( Edmund Horváth, Andrea Andrášiová)

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová, Wolters Kluwer (2016)
Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny...

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,20€
12,54€

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (Jozef Vozár, Katarína Ficová)

Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha, Wolters Kluwer (2015)
Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej,...

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,00€
20,90€

Lidská práva v mezinárodní politice (Pavel Dufek; Hubert Smekal) [CZ]

Pavel Dufek, Hubert Smekal, Wolters Kluwer (2015)
Publikace představuje meziooborvý přehled v současnosti frekventované problematiky lidských práv. Ve třech částech a 16...

Publikace představuje meziooborvý přehled v současnosti frekventované problematiky lidských práv. Ve třech částech a 16 kapitolách se zabývá I. základem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
31,46€
29,89€

Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár (Števček) [CZ]

Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár (Števček) [CZ]

Števček, Ficová, C. H. Beck (2015)
Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka...

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
79,00€

Občanský zákoník VI. Závazkové právo (Hulmák a kolektív) [CZ]

Milan Hulmák, C. H. Beck (2014)
Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář Nový občanský zákoník přináší řadu nových smluvních typů. Výprosa vzniká...

Nový občanský zákoník přináší řadu nových smluvních typů. Výprosa vzniká bezplatným přenecháním věci k užívání, aniž se ujedná doba... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
140,53€
130,69€

Občanský zákoník II. Rodinné právo Komentář [CZ]

Občanský zákoník II. Rodinné právo Komentář [CZ]

Hrušáková, Králíčková, Westphalová, , C. H. Beck (2014)
Znovuzačleněním rodinného práva do občanského zákoníku doznala úprava základních statusových, osobních a majetkových poměrů...

Znovuzačleněním rodinného práva do občanského zákoníku doznala úprava základních statusových, osobních a majetkových poměrů v manželství a rodině nové dimenze. Rodinné právo tak opět zaujalo důstojné místo v českém právním řádu. Tato skutečnost s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
112,05€

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (Tatiana Valentová, Ján Go

Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein, Wolters Kluwer (2018)
Zákon o ochrane osobných údajov (Praktický komentár)

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
43,90€
41,71€

Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi

Miriam Laclavíková, VEDA (2010)
(od vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva)

Majetkové vzťahy medzi manželmi vznikali a vznikajú v súvislosti so spoločným manželským životom, so spoločným hospodárením v rodine a so zabezpečením hmotných potrieb manželov vždy aj so zreteľom na zabezpečenie a úhradu potrieb detí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,25€
12,32€

Prípadové štúdie z obchodného práva (Škrinár, Nevolná, Kvokačka, Maxina)

Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka, Ľuboš Maxina, Aleš Čeněk (2011)
Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu...

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,70€
10,88€

Vzory zmlúv a podaní pre občanov (Illášová Milada)

Milada Illášová, Nová Práca (2011)
Publikácia obsahuje základné vzory zmlúv, dohôd a písomných podaní súdu a iným subjektom. Jednotlivé vzory sú priradené...

Publikácia obsahuje základné vzory zmlúv, dohôd a písomných podaní súdu a iným subjektom. Jednotlivé vzory sú priradené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,90€
21,30€

Právní aspekty zakládání a provozování offshore společností na Guernsey

Milan Švácha, Key publishing (2010)
Ve světle práva ČR a EU

Kniha se věnuje dnes velmi aktuálnímu tématu offshore podnikání. Nejde však pouze o právní a obchodní analýzu podnikatelského prostředí na Guernsey, jednom z Normandských ostrovů, ale i o plnohodnotný návod, jak takového prostředí využít... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,80€
7,25€

Úvod do teórie medz. práva súkromného (Daniel Šmihula)

Daniel Šmihula, Epos (2012)
Autor v učebnici postupne analyzuje a komentuje podstatu a zmysel medzinárodného práva súkromného, jeho systémové zaradenie,...

Autor v učebnici postupne analyzuje a komentuje podstatu a zmysel medzinárodného práva súkromného, jeho systémové zaradenie,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,50€
10,70€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Komentár (Milan Ďurica)

Milan Ďurica, C. H. Beck (2012)
Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v...

Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
69,00€
64,17€