Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Súkromné právo

Našli sme 2270 titulov

Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

Zborník mapuje rôzne aspekty konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, v polygóne medzi záujmami veriteľov, obchodnej spoločnosti samotnej, jej spoločníkov, členov jej orgánov, ako aj spoločnosti (publika) či štátu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,40€
14,63€

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (podľa nového zákona o ochrane osobných úd

Tatiana Valentová, Jana Žulová, Marek Švec, Wolters Kluwer (2018)
podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,50€
13,78€

Komentovaný Zákonník práce s príkladmi (Mária Rybárová, Anna Vojnárová, Miroslav

Mária Rybárová, Anna Vojnárová, Miroslav Mačuha, Epos (2018)
Nové mzdové zvýhodnenia

Komplexný komentár Zákonníka práce s dôrazom na správnu aplikáciu v praxiVydavateľstvo EPOS operatívne zareagovalo na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
26,70€
24,83€

Vzory zmlúv žalôb a podaní podľa Zákonníka práce [SK]

Poradca s.r.o. (2014)
Žiadosť o prijatie do zamestnaniaPracovná zmluvaDohoda o zmene pracovnej zmluvyŽiadosť o udelenie súhlasu na zárobkovú...

Spoločenské, zakladateľské, záväzkové zmluvy pod obchodného a občianskeho práva - kúpna zmluva, zmluva o úvere, komisionárska zmluva, zmluva o dielo, zmluva o tichom spoločenstve,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,50€
6,05€

Právna sebaobrana lekára 2 (Eva Braxatorisová, Martin Hudák)

Eva Braxatorisová, Martin Hudák, Raabe (2016)
DRUHÉ AKTUALIZOVANÉ VYDANIE Z ROKU 2016, KTORÉ OBSAHUJE VŠETKY ZMENY, KTORÉ V TOMTO OBDOBÍ VSTÚPILI DO PLATNOSTI: Hlavným...

Táto publikácia s podtitulom Súkromnoprávne spory v zdravotníckej praxi je už druhou publikáciou, ktorou pokračujeme v edícii Právna sebaobrana lekára. Ťažiskovo sa v nej venujeme téme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (Helena Barancová)

Helena Barancová, Leges (2018)
možnosti a riziká

Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľom poskytujú doteraz... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,63€
13,50€

Občiansky zákonník

, Heuréka (2019)
Právny stav k 1. marcu 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. marcu 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,70€
4,37€

Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie (Mária Patakyová)

Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie (Mária Patakyová)

Mária Patakyová, , C. H. Beck SK (2016)
Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti...

Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu, pričom výklad... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
129,00€

Pozemky - Stavby - Byty

Ondrej Halama, Ondrej Halama (2019)
návody, vzory, judikatúry, príklady, vysvetlenia

Táto kniha je investíciou pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami, katastrom a stavebným úradom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,00€
31,62€

Kategória zodpovednosti a zodpovedné

Peter Lukáčka, Wolters Kluwer (2019)
V kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným

Monografia sa venuje komplexnej analýze fundamentálnych otázok spojených so zodpovedným podnikaním v podmienkach Slovenskej republiky. Autor pristupuje k spracovaniu skúmanej témy od analýzy všeobecného ku konkrétnemu. V tomto zmysle monografia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 1 deň.
12,10€
11,50€

Podniková ekonomika - klíčové oblasti (Petra Taušl Procházková, Eva Jelínková)

Rádi byste rozuměli základům finanční a investiční činnosti podniku? Pronikli do řízení nákladů, výnosů a cash flow? Uměli... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,81€
12,84€

Repetitórium občianskeho práva hmotného

Denisa Dulaková, Anton Dulak, Wolters Kluwer (2018)
s otázkami a s príkladmi (1. diel)

Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
11,50€

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,50€
15,35€

Občianske právo hmotné (Ján Lazar)

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
69,75€

Repetitórium pracovného práva (Marta Thurzová) [SK]

Marta Thurzová, IURIS LIBRI (2014)
Rýchle a časté zmeny v oblasti pracovného práva za posledných vyše dvadsať rokov viedli k zníženiu miery stability tohto...

Rýchle a časté zmeny v oblasti pracovného práva za posledných vyše dvadsať rokov viedli k zníženiu miery stability tohto právneho odvetvia. Príčinou je skutočnosť, že v podstate každá porevolučná vláda presadila vážne zmeny v tejto oblasti, čo následne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,00€
13,02€

Vzory zmlúv a podaní pre občanov

Publikácia autorov JUDr. Otto Lúčanský, JUDr. Milada Illášová: VZORY ZMLÚV A PODANÍ PRE OBČANOV - podľa Občianskeho zákonníka, Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Zákona o rodine obsahuje základné vzory zmlúv... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
25,90€
24,09€

Obchodný zákonník / Obchodný register

Heuréka (2019)
Právny stav k 16. septembru 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 16. septembru 2019, so zvýraznenými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
6,14€

Obchodné právo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
25,79€

Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve (Peter Strapáč)

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v...

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,73€
18,15€

Pracovný čas (Jozef Toman)

Ak sa na knižnom trhu objaví publikácia, ktorá sa zameriava na špecifickú problematiku a ktorá čitateľovi poskytuje návod na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,20€
14,44€