Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Súkromné právo

Našli sme 2249 titulov

Zákony 2019 II/A - Občiansko-obchodné zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Poradca s.r.o. (2019)
Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Verejné obstarávanie, Ochrana spotrebiteľa

Zborník zákonov obsahuje po ostatných novelách platné od 1. 1. 2019 úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov pre oblasť obchodného, občianskeho práva a živnostenského podnikania. Do Zákonov v ročníku 2019 sme pridali nový... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,51€

Civilný mimosporový poriadok - komentár ( Edmund Horváth, Andrea Andrášiová)

Edmund Horváth, Andrea Andrášiová, Wolters Kluwer (2016)
Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny...

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,20€
12,54€

Novelizovaný Občiansky zákonník

Epos (2019)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon č. 40/1964 Zb. z 26. februára 1964 Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,40€
4,09€

Povinnosti zamestnávateľa 2019

Poradca s.r.o. (2019)
Nemocenské poistenie, Sociálne poistenie, Dôchodkové poistenie, Zdravotné poistenie, Daň z príjmov zo závislej činnosti, Mzdová kalkulačka, Zákonník p

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce 2019, Zmeny v Zákonníku práce (nové mzdové zvýhodnenia)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (Jozef Vozár, Katarína Ficová)

Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha, Wolters Kluwer (2015)
Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej,...

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,00€
20,90€

Zákony 2019 III/B Sociálne zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Poradca s.r.o. (2019)
Sociálne poistenie, Životné minimum, Zdravotné poistenie, Náhradné výživné, Rodičovský príspevok, Pomoc v hmotnej núdzi, dôchodkové sporenie

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o rodine, zákon o sociálnych službách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,51€

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Ivana Zmeková, IURIS LIBRI (2018)
Vybrané otázky aplikačnej praxe

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Nové sociálne trendy, akými sú stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania, ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželov, ale aj ko Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
33,00€

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

Helena Barancová, Leges (2019)
V judikatúre európskych súdov

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,33€
17,05€

Susedské spory v obci (Helena Spišiaková)

Helena Spišiaková, Wolters Kluwer (2017)
Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život?...

Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život? Obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,50€
21,38€

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
29,70€
28,22€

Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky (Krajčo Jaroslav)

Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky (Krajčo Jaroslav)

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2015)
3 zväzky Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej...

Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
169,00€

Aktualizácia II/5 2018 - úplné znenie po novele

Poradca s.r.o. (2018)
Občiansky Zákonník, Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon)

Občiansky Zákonník - Novela č. 213/2018 Z. z. – účinnosť 1. 10. 2018; Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon) - Novela č. 216/2018 Z. z. – účinnosť 1. 1. 2019... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,10€
1,95€

Notársky poriadok - komentár (Karol Kovács, Jozef Farkašovský)

Karol Kovács, Jozef Farkašovský, Miroslav Pavlovič, Miloslav Kováč, Wolters Kluwer (2017)
V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení...

V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento komentár bol vypracovaný na základe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,50€
19,48€

Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa

Róbert Bános, Jozef Lukajka, Eurokódex (2018)
Pracovné právo

Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
44,00€
40,92€

Novelizovaný Zákonník práce

Epos (2019)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,90€
3,63€

Rímsko-právne kauzy (Pavol Judiak, Ivan Haramia)

Rímsko-právne kauzy (Pavol Judiak, Ivan Haramia)

Pavol Judiak, Ivan Haramia, Vysoká škola Danubius (2010)
Prírady z vecného a záväzkového práva

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,70€

Zákon o rodine

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona, právny stav k 15. marcu 2019 (5. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou (Peter Strapáč, a kolektí

Peter Strapáč, , Eurounion (2013)
Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými...

Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
33,00€
30,69€

Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

Zborník mapuje rôzne aspekty konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, v polygóne medzi záujmami veriteľov, obchodnej spoločnosti samotnej, jej spoločníkov, členov jej orgánov, ako aj spoločnosti (publika) či štátu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,40€
14,63€

Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní (Peter Kerecman)

Peter Kerecman, Zuzana Fabianová, Tatiana Frištiková, Wolters Kluwer (2016)
Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve Wolters...

Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Dokazovanie patrí dnes vzhľadom na nové procesné kódexy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
25,00€
23,75€