💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Súkromné právo

Našli sme 2494 titulov

Slovenské pracovné právo

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
35,00€
27,65€

Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

Monika Jurčová, Marianna Novotná, , Aleš Čeněk (2011)
2. rozšírené vydanie

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,52€
14,63€

Zákonník práce

Zákonník práce

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 15. septembru 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 15. septembru 2020, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 63/2020 Z.z., zákona č. 66/2020 Z.z.a zákona č. 157/2020 Z.z. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,00€

Občianske právo hmotné

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
67,50€

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein, Wolters Kluwer (2018)
Zákon o ochrane osobných údajov (Praktický komentár)

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
43,90€
41,71€

Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch

Táto publikácia sa venuje inštitútu náhrady škody v občianskom práve a obsahuje výber súdnych rozhodnutí z obdobia ostatných desiatich rokov. Jej cieľom je poskytnúť ucelený prehľad rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa koncepcie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,00€
30,69€

Teória práva

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,28€
10,92€

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva je učebnou pomôckou, užitočným sprievodcom v oblasti pracovného práva, ktorého úlohou je poskytnúť študentom, ale aj odborníkom v oblasti ľudských zdrojov možnosť lepšie porozumieť pracovnému právu a Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,00€

Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

Publikácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov právnických fakúlt Slovenskej republiky a uľahčiť im prechod od štúdia do praxe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,15€
13,16€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
73,00€
67,89€

Praktický manuál GDPR pre každého

DonauMedia (2018)

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,59€
7,06€

Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár Komentár k zákonu č. 178/1998...

Komentár k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ponúka komplexný výklad k jednotlivým zákonným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,84€
7,45€

Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov

Hlavným podnetom na prípravu predkladanej učebnice bolo úsilie autorského kolektívu poskytnúť aspoň v náčrte základnú učebnú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,30€

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi obsahujú kompletnú matériu z rodinného práva formou textu a zároveň obsahujú aj kontrolné otázky korešpondujúce s okruhom témy a s praktickými príkladmi, s ktorými sa čitateľ môže... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,30€

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,55€

Občianske právo hmotné (1.+ 2. diel)

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
41,83€
40,05€

Obchodný zákonník / Obchodný register

Heuréka (2020)
Právny stav k 15. marcu 2020 a s účinnosťou od 1. októbra 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 15. marcu 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,00€
7,44€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,78€

Obchodné právo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,73€
25,79€

Občianske právo

Heuréka (2009)
Všeobecná časť

Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€