Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Správne právo

Našli sme 1009 titulov

Správny súdny poriadok

Heuréka (2019)
Právny stav k 16. septembru 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 16. septembru 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,20€
3,57€

Katastrálny zákon

Katastrálny zákon

Heuréka (2019)
S účinnosťou od 1. októbra 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 212/2019 Z.z. s účinnosťou od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,50€

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Heuréka (2018)
s účinnosťou od 1. septembra 2018 (10. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,20€
2,05€

Pozemky - Stavby - Byty

Ondrej Halama, Ondrej Halama (2019)
návody, vzory, judikatúry, príklady, vysvetlenia

Táto kniha je investíciou pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami, katastrom a stavebným úradom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,00€
31,62€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Milan Ďurica, C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
89,00€

Správne právo procesné (Radomír Jakab, Peter Molitoris)

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
15,77€

Ústava Slovenskej republiky -  úplné znenie zákona po novelách

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po novelách

Poradca s.r.o. (2019)
Listina základných práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv

Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny. Ide o poučnú a užitočnú pomôcku, ktorej obsah by mal poznať každý. Je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,20€

Rozpočet obce a vyššieho územného celku (Ingrid Konečná Veverková)

Publikácia „Rozpočet obce a vyššieho územného celku“ predstavuje užitočnú pomôcku pri spracovaní jedného z najdôležitejších... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,80€
10,26€

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám [SK]

Ivan Rumana, Ina Šingliarová, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho...

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
22,33€

Repetitórium Práva Európskej únie (Martina Jánošíková) [SK]

Martina Jánošíková, IURIS LIBRI (2013)
Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov...

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únie Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
8,69€

Základy správneho práva

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,03€
21,42€

Ústava Slovenskej republiky, listina základných práv a slobôd, štátne symboly

Poradca s.r.o. (2019)
po novele

Systém dôchodkového zabezpečenia predstavuje jeden z nástrojov, prostredníctvom ktorého štát vykonáva svoju sociálnu politiku a môže zároveň účinne ovplyvňovať aj správanie jednotlivcov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,80€
2,60€

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,70€
28,22€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok) (Imrich Fekete)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
73,00€
67,89€

Staviame bez chýb, pokút a penále [SK]

Poradca s.r.o. (2016)
Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, Kolaudačné rozhodnutie, Užívanie stavby, Projektová dokumentácia, Koordinácia...

Publikácia obsahuje: Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, Kolaudačné rozhodnutie, Užívanie stavby, Projektová dokumentácia, Koordinácia bezpečnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,50€
5,12€

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,90€
17,58€

Poslanec obecného zastupiteľstva

Poslanec obecného zastupiteľstva

Predkladaná publikácia je určená pre každého poslanca obecného zastupiteľstva na území Slovenska, aby bola konečne naplnená základná idea samosprávnosti - a to odbornosť v konaní a rozhodovaní pri riešení úloh tej - ktorej obce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
41,80€

Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár

Ján Svák, Žaneta Surmajová, Boris Balog, Wolters Kluwer (2017)
Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala...

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,50€
13,78€

Zákony 2019 IV - Stavebné zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Poradca s.r.o. (2019)
Stavebný zákon, Katastrálny zákon, Stavebné sporenie, Stavebné výrobky, Pozemky a byty

Zborník zákonov obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2019. Právne predpisy sa týkajú stavebného, pozemkového práva a bývania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Príklady zo správneho práva procesného (Zuzana Hamuľáková)

Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
14,70€
13,97€