Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Trestné právo

Našli sme 822 titulov

Trestné činy poškodzujúce veriteľov

Trestné činy poškodzujúce veriteľov sú najmä také trestné činy, ktorých skutkové podstaty súvisia s právnymi vzťahmi medzi veriteľmi a dlžníkmi, a spravidla sa týkajú podnikateľského prostredia. Spoločným znakom týchto trestných činov, ktoré sa niekedy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,90€

Zbrojný preukaz

Jozef Majoroš, Renáta Majorošová, Epos (2018)
Príprava na skúšku

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou policajného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,90€
16,65€

Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch

Heuréka (2019)
Právny stav k 16. septembru 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€

Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD s 400 editovateľnými vzormi

, Poradca s.r.o. (2018)

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
23,90€
15,72€

Trestné právo hmotné

Darina Mašľanyová, Aleš Čeněk (2019)
Všeobecná a osobitná

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 3. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
32,43€
25,62€

Trestné právo procesné I (Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo...

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
27,50€
26,13€

Trestný zákon. Veľký komentár

Jozef Čentéš, Eurokódex (2018)
4. aktualizovane vydanie

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
65,00€
51,35€

Zákony 2019 II/B - Trestno-správne zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Poradca s.r.o. (2019)
Trestné právo, Správne právo, Občiansky súdny poriadok, Súdne spory, Exekučné právo, Policajný zbor, Ústava SR

Zborník zákonov obsahuje úplné znenie zákonov, právnych predpisov, vyhlášok, nariadení a opatrení pre oblasť trestného, správneho a exekučného práva, súdnych sporov, SBS a advokácie. Všetky právne predpisy sú platné po ostatných novelách k 1. 1. 2019... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Kriminológia - 3. aktualizované a doplnené vydanie (Tomáš Strémy)

Tomáš Strémy, Gustáv Dianiška, Aleš Čeněk (2016)
Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú...

Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,15€
19,67€

Trestné právo hmotné

Jaroslav Klátik, Aleš Čeněk (2018)
Osobitná časť

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné všeobecná časť. V učebnici autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov zahrnuté do... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,44€
22,73€

Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného

Ondrej Laciak, Wolters Kluwer (2019)
Prípady a vzory vybraných procesných úkonov

Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje časť praktických prípadov použiť aj pre klinickú výučbu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,40€
11,53€

Novelizovaný Trestný poriadok

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,80€
6,32€

Novelizovaný Trestný zákon

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,70€
5,30€

Repetitórium kriminalistiky (Peter Polák, Jozef Kubala)

Peter Polák, Jozef Kubala, Wolters Kluwer (2017)
Druhé, prepracované a doplnené (aktualizované) vydanie

Učebná pomôcka – Repetitórium kriminalistiky predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky týkajúce sa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,30€

Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia

Lucia Kurilovská, Heuréka (2013)
Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z...

Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,00€
10,23€

Základy práva pre ekónomov (kolektív)

Dušan Holub, Mária Veterníková, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Katarína Bartalská, Wolters Kluwer (2016)
Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej...

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,30€

Investigatívna psychológia

Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne prepája v teoretickej a praktickej rovine poznatky investigatívnej (vyšetrovacej) psychológie a trestného práva hmotného a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,90€
30,31€

Aktualizácia II/5 2019 - Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti PO

Poradca s.r.o. (2019)
Úplné znenie po novele

Najnovšia Aktualizácia II/5 2019 - úplné znenie zákonov po novele prináša veľké zmeny v trestnom práve od 1. 8. 2019, ktoré sú dôležité nielen pre každého právnika, ale i policajta, sudcu či študenta vysokej školy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,10€
3,81€

Nebezpečné osobnosti - Jak je odhalit a chránit se před nimi (Joe Navarro)

Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter, Grada (2015)
Nebezpečné osobnosti jsou blíže, než si myslíte. Chraňte se před nimi! Joe Navarro působil pětadvacet let ve službách FBI...

Joe Navarro působil pětadvacet let ve službách FBI jako zvláštní agent a specialista na profilování pachatelů trestných činů. Je autorem bestselleru Jak prokouknout druhé lidi. Ve své nové knize odhaluje kritické varovné signály, jež vám pomohou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,81€
12,84€

Judikatúra Najvyššieho súdu SR

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2018)
v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Samotné znenie zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze je často nejasné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,30€
11,69€