🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Trestné právo

Našli sme 899 titulov

Zbrojný preukaz

Jozef Majoroš, Renáta Majorošová, Epos (2018)
Príprava na skúšku

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou policajného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,90€
14,14€

Trestný zákon - Veľký komentár

Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 4. vydaním diela sú v 5. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
65,00€
60,45€

Investigatívna psychológia

Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne prepája v teoretickej a praktickej rovine poznatky investigatívnej (vyšetrovacej) psychológie a trestného práva hmotného a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,90€
30,31€

Nebezpečné osobnosti

Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter, Grada (2015)
Nebezpečné osobnosti jsou blíže, než si myslíte. Chraňte se před nimi! Joe Navarro působil pětadvacet let ve službách FBI...

Joe Navarro působil pětadvacet let ve službách FBI jako zvláštní agent a specialista na profilování pachatelů trestných činů. Je autorem bestselleru Jak prokouknout druhé lidi. Ve své nové knize odhaluje kritické varovné signály, jež vám pomohou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,81€
12,84€

Novelizovaný Trestný poriadok

Epos (2020)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD s 400 editovateľnými vzormi

, Poradca s.r.o. (2018)

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
15,72€

Nesvoboda

Michaela Vincourová, , Lukáš Vincour (2020)
O zneužívání zvířat lidmi

Zneužívání zvířat v České republice má mnoho podob. Začíná u jídelních stolů, pokračuje v budovách pokusných laboratoří a zdaleka nekončí v klecích zoologických zahrad nebo cirkusových manéžích. Zvířata nenacházejí klid... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,05€
13,07€

Kriminalistika

Radovan Blažek, Heuréka (2016)
Publikácia vychádza pri svojom systematickom rozčlenení zo systému kriminalistiky rozdeleného na teóriu kriminalistiky,...

Publikácia vychádza pri svojom systematickom rozčlenení zo systému kriminalistiky rozdeleného na teóriu kriminalistiky,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Trestné právo procesné

Publikácia je 3. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,44€
22,73€

Novelizovaný Trestný zákon

Epos (2020)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,49€

Trestný poriadok

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,50€
6,05€

Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní

V európskej právnej kultúre má inštitút zákazu reformatio in peius hlboké korene siahajúce do obdobia antiky. Jeho podstata spočíva v zákaze zmeny postavenia obžalovaného k horšiemu, ak bol opravný prostriedok podaný len zo strany... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,85€
14,11€

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Trestné právo hmotné

Darina Mašľanyová, Aleš Čeněk (2019)
Všeobecná a osobitná

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 3. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,43€
30,16€

Novelizovaný Trestný poriadok

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,80€
6,32€

Zákony 2018 II/B

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súdne spory, Trestné právo, Správne právo, Ústava, Antidiskriminačný zákon, Notársky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,00€
5,58€

Kriminálne príbehy z čias nedávnych

Nechajte na seba dýchnuť minulosť z jej odvrátenej strany. Znovu sa začítajte do prípadov z hlavných novinových titulkov, napríklad do kauzy Ľudmily Cervanovej alebo prípadu „fantóma“ Jozefa Slováka, no chladnými vás nenechajú ani... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,99€
8,36€

Všetky predpisy o strelných zbraniach do vrecka

Epos (2019)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,90€
5,49€

Aktualizace II/5 - Trestní zákoník, Trestní řád - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Cílem novely Trestního zákoníku zákona je na základě vyhodnocení poznatků praxe přijmout taková legislativní opatření, která zvýší počet ukládaných peněžitých trestů, a to ať již jako trestů samostatných či ukládaných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,06€
5,64€

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky

, Leges (2015)
Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje...

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a skutečnosti z oblasti právních řádů dvou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
32,43€
30,16€