Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Verejné právo

Našli sme 2710 titulov

Repetitórium práva Európskej únie

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
17,00€

Legendy kriminalistiky 21. století

XYZ (2019)
Zákulisí vyšetřování nejznámějších zločinů přelomu tisíciletí

Krimiseriál ČT v knižní podobě nabízí pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějších kauzt 21. století, např. tzv. heparinového vraha, šíleného lesního vraha či Američana, který zavraždil v Brně čtyři nevinné oběti – své hostitele. Odkrývá práci různých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,99€
10,19€

Trestní právo hmotné

Jiří Jelínek, , Leges (2019)
Obecná část, Zvláštní část

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
56,40€
50,76€

Úplné znění zákony II. 2019: Zákon o správních poplatcích

Úplné znění zákony II. 2019: Zákon o správních poplatcích

Poradce s.r.o. (2019)
Aktualizace II/3

Publikace obsahuje aktuální znění Zákonů o správních poplatcích po poslední novele k 19.6. 2019. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,77€

Úplné znění zákony V. 2019: Zákon o krajích (krajské zřízení)

Úplné znění zákony V. 2019: Zákon o krajích (krajské zřízení)

Poradce s.r.o. (2019)
AKTUALIZACE V/3

Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele. Změny v zákonech jsou sestaveny renomovanými autory a přehledně vyznačeny v textu tučným písmem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,83€

Trestný zákon. Veľký komentár

Jozef Čentéš, Eurokódex (2018)
4. aktualizovane vydanie

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
65,00€
60,45€

Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného

Ondrej Laciak, Wolters Kluwer (2019)
Prípady a vzory vybraných procesných úkonov

Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje časť praktických prípadov použiť aj pre klinickú výučbu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,40€
11,53€

Teória práva

, C. H. Beck SK (2019)

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
30,81€

Aktualizácia II/5 2019 - Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti PO

Poradca s.r.o. (2019)
Úplné znenie po novele

Najnovšia Aktualizácia II/5 2019 - úplné znenie zákonov po novele prináša veľké zmeny v trestnom práve od 1. 8. 2019, ktoré sú dôležité nielen pre každého právnika, ale i policajta, sudcu či študenta vysokej školy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,10€
3,81€

Novelizovaný Trestný poriadok

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,80€
6,32€

Novelizovaný Trestný zákon

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,70€
5,30€

Zbrojný preukaz

Jozef Majoroš, Renáta Majorošová, Epos (2018)
Príprava na skúšku

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou policajného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,90€
16,65€

Repetitórium trestného práva

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,80€
12,16€

Správne právo procesné (Radomír Jakab, Peter Molitoris)

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
17,67€

Ústava Slovenskej republiky -  úplné znenie zákona po novelách

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po novelách

Poradca s.r.o. (2019)
Listina základných práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv

Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny. Ide o poučnú a užitočnú pomôcku, ktorej obsah by mal poznať každý. Je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,20€

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Heuréka (2018)
s účinnosťou od 1. septembra 2018 (10. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,20€
2,05€

Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch

Heuréka (2019)
Právny stav k 16. septembru 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (Peter Mosný, Miriam Laclavíková)

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€
6,51€

Praktikum z trestného práva hmotného (Jozef Záhora a kolektív)

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Druhé doplnené a aktualizované vydanie Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov...

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,20€
14,44€

Finančné právo na Slovensku (Vladimír Babčák a kolektív)

Rozhodujúce poznatky týkajúce sa problematiky finančného práva.Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,90€
21,30€