Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 528 titulov

Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2019

Epos (2019)

Vydavateľstvo Epos každý rok vydáva príručku obsahujúcu opatrenia (a ďalšie predpisy) upravujúce účtovanie neziskových organizácií (účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, medzi ktoré patria... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
5,53€

Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom

Poradca s.r.o. (2019)
ZDP 2019 s komentárom

Zákon o dani z príjmov – úplné znenie po novelách platných k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2022 s komentárom, príkladmi z praxe a postupy riešenia. Medzi najdôležitejšie zmeny zákona o dani z príjmov po novelách od roku 2019 patrí zavedenie nového spôsobu výpočtu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,60€
8,93€

IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Lenka Krupová, VOX (2019)
Interpretace a aplikace v podnikové praxi

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
70,45€
65,52€

Audítorské štandardy (Ladislav Kareš, Petra Krišková)

Ladislav Kareš, Petra Krišková, Wolters Kluwer (2015)
Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou...

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,40€
10,02€

Daňové a nedaňové výdavky 2019

Ján Mintál, Poradca s.r.o. (2019)
Výdavky z pohľadu ZDP, DPH, PÚ a JÚ u podnikateľa a zamestnávateľa

Nie každý náklad, ktorý súvisí s podnikaním, zákon o dani z príjmov posudzuje ako daňovo uznaný. Práve preto naša publikácia obsahuje aj výdavky nedaňové. Encyklopédia výdavkom s príkladmi obsahuje niekoľkých kapitol podľa abecedne rozdelených hesiel... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,50€
16,28€

M&A na Slovensku

M&A na Slovensku

Juraj Gyárfáš, C. H. Beck SK (2019)
Právnický a daňový sprievodca

Ambíciou tejto knihy je ponúknuť slovenským čitateľom prvého sprievodcu právnymi aspektami M&A transakcií teda transakcií označovaných v slovenčine ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€

Audítorské postupy (Ladislav Kareš) [SK]

Ladislav Kereš, Wolters Kluwer (2014)
Monografia ponúka pohľad na najširšie chápanie audítorskej profesie, kde vymedzuje užšie chápanie auditu s poukázaním na...

Monografia ponúka pohľad na najširšie chápanie audítorskej profesie, kde vymedzuje užšie chápanie auditu s poukázaním na nebezpečenstvo redukcie auditu výlučne na overovanie finančných výkazov (účtovnej závierky) a takisto aj širšie chápanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,90€
9,41€

Účtovníctvo vo verejnej správe so zameraním na rozpočtové organizácie (Eva Mihal

Učebné texty ponúkajú prierez problematikou účtovníctva vo verejnej správe, pričom sú orientované na vedenie účtovníctva v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,46€
7,85€

Poradca 9/2019 - Daňový poriadok – úplné znenie zákona po novelách s komentárom

Poradca s.r.o. (2019)
Daňová kontrola, Správa dane, Daňový preplatok a nedoplatok

Nakoľko od januára 2019 vstúpil do platnosti index daňovej spoľahlivosti, vydavateľstvo Poradca sa rozhodlo vydať stále žiadaný komentár k Daňovému poriadku. Publikácia určená všetkým daňovníkom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,80€
4,46€

Poradca 6/2019 - Zákon o dani z pridanej hodnoty – úplné znenie po novele s komentárom

Zákon o dani z pridanej hodnoty – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2019, 1. 10. 2019 a 1. 1. 2020 s komentárom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,80€
4,46€

Odvody poistného od 1.1.2018 (D. Dobšovič)

Odvody poistného od 1.1.2018 (D. Dobšovič)

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Prehľad odvodov poistného od 1.1.2018 pre zamestnávateľov, zamestnancov, dohodárov a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,00€

Odvody poistného od 1.1.2017

Odvody poistného od 1.1.2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odvody poistného pre zamestnancov, študentov, dôchodcov, SZČO, konateľov, členov orgánov, právnické osoby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,00€

Zákon o používaní ERP- komentár (Veronika Dubielová, Jaroslav Nižňanský)

Veronika Dubielová, Jaroslav Nižňanský, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia venovaná problematike hotovostných platieb zastrešuje komentáre k dvom dôležitým zákonom – k zákonu č. 289/2008...

Publikácia venovaná problematike hotovostných platieb zastrešuje komentáre k dvom dôležitým zákonom – k zákonu č. 289/2008... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,20€
3,80€

Poradca 4-5/2009

* Správne poplatky; * Zákon o cenách; * Ochrana spotrebiteľa - zákony s komentárom; * Zákon o DPH - zmeny od 1.1.2009 * Motorové vozidlo a zamestnávateľ; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,96€
8,33€

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2015 [SK]

Valéria Jarinkovičová, Vladimír Pastierik, Ľubica Sekerková, Poradca podnikateľa (2016)
Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy a rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO...

Odborná publikácia obsahujúca návody, upozornenia, postupy a rady na správne vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO za rok 2015. Publikácia je aktualizovaná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,15€
16,88€

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2016

Poradca s.r.o. (2016)
Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novela zákona o účtovníctve, Novela postupov účtovania, Daňová licencia, Hmotná zodpovednosť zamestnanca, Daň z motorových vozidiel po novom, Odvolanie v daňovom konaní, Zmeny v ZDP od januára 2016... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,53€
6,07€

Dane, účtovníctvo, odvody 12/2015

Poradca s.r.o. (2015)
Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novela ZDP od januára 2016, Daňová licencia ako minimálna daň z príjmov, Súhrnný výkaz k DPH, Opravy chýb minulých účtovných období, Vnútropodnikové účtovníctvo a jeho zásady... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,53€
6,07€

Nová účtovná smernica Európskej únie (Richard Farkaš) [SK]

Richard Farkaš, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia sa venuje podrobnej analýze smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach,...

Publikácia sa venuje podrobnej analýze smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,19€
3,76€

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2017

Poradca s.r.o. (2016)
Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Inventarizácia majetku a záväzkov, Prechod z JÚ na PÚ, Ročné vysporiadanie DPH, Opravné položky a rezervy, Likvidácia tovaru a majetku, Daň z motorových vozidiel, Mzdové náhrady a zvýhodnenia v roku 2017... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,53€
6,07€

Poradca 5/2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o e-Governmente - zákon s komentárom, Optimalizácia dane, Odpady, Úvery... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,52€
4,20€