🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Dane, daňové priznania

Našli sme 1419 titulov

Daňový sprievodca 2020

Hospodárske noviny (2020)
s komentárom

Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,00€
6,32€

Daňový sprievodca 2019

Hospodárske noviny (2019)
S komentárom

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov Zákon o DPH Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností Zákon o dani z motorových vozidiel Zákon o správe Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Daňové zákony 2020 pre účtovníkov

Porada s.k. (2020)
+ rešerš zmien v dani z príjmov a DPH

Ročenka Daňové zákony pre účtovníkov obsahuje dôležité daňové a účtovné zákony a rešerš zmien pre rok 2020 k dani z príjmu a DPH. Je tlačená na časopisecký papier, vďaka čomu je publikácia štíhla a má ostrú tlač... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,00€

Zákony 2020 I/A - Daňové zákony – úplné znenie k 1.1.2020

Poradca s.r.o. (2020)
ZDP, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, cestovné náhrady, finančná správa

Zborník obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti daní a správy daní a poplatkov po ostatných novelách. Ročník 2020 je doplnený o nový zákony č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,09€

Daňové priznania 2019 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2020)
Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vysporiadanie dane z príjmov

Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,53€

Daňové právo na Slovensku a v EÚ

Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,70€
25,84€

Daňový sprievodca 2017

Hospodárske noviny (2017)
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: • Zákon o dani z príjmov • Zákon o DPH • Zákon o používaní elektronickej...

Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
8,00€
7,44€

Daňové zákony 2020

DonauMedia (2020)
Úplné znenie platné v roku 2020

Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení rozšírené o tému elektronickej registračnej pokladnice (E-kasa). Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,69€
6,22€

Daňové a odvodové tipy VII. (2020)

Najúspešnejšia séria kníh Jozefa Mihála pokračuje siedmym dielom. Ako obvykle, kniha je nabitá novinkami pre rok 2020 ale aj množstvom ďalších užitočných informácii. V prvej, druhej a tretej kapitole nájdete prehľad legislatívnych zmien pre rok 2020... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
17,23€

Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2019)
Daň z príjmov FO a PO, Rozpočtových a príspevkových organizácií, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,50€
6,98€

Daňové zákony 2018

Perex (2018)

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2018. V unikátnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,99€
5,57€

Zákony 2016/I

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,51€

Daňové a odvodové tipy VI. (2018)

Najúspešnejšia séria kníh Jozefa Mihála pokračuje šiestym dielom. Ako obvykle, kniha je nabitá novinkami pre rok 2018 ale aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
17,23€

100 otázek a odpovědí

Ladislav Jouza, Eva Dandová, Eva Sedláková, Zdenka Cardová, Poradce s.r.o. (2020)
Benefity zaměstnanců, Obchodování a podnikání

Zaměstnanecké benefity: Poskytování zaměstnaneckých benefitů, tedy různých peněžních nebo nepeněžních plnění zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nad rámec sjednané mzdy, přispívá k motivaci zaměstnanců, k jejich... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,47€
6,95€

Aktualizace I/4 2020 - Daňový řád, DPH, Nemovitosti

Poradce s.r.o. (2020)
Dílčí změny právní úpravy

Dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,17€
4,81€

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,95€
16,69€

1000 riešení 12/2012

Koniec roka v účtovníctve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,34€
2,18€

Dane, účtovníctvo, odvody 3/2012

Poradca s.r.o. (2012)
bez chýb, pokút a penále

Daňové priznanie FO za rok 2011, Daňová evidencia, Paušálne výdavky, Vstupná cena hmotného majetku, Krádež, škoda a manko,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,53€
6,07€

Dane, účtovníctvo 4/2012

Poradca s.r.o. (2012)
Vzory a prípady

Zdaňovanie príjmov FO, zákon o účtovníctve - novela, DP FO a PO za rok 2011... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,52€
4,20€

Dane, účtovníctvo 9/2012

Obchodný majetok FO a PO, DPH pri obchodovaní v EÚ, pohľadávky ako zúčtovacie vzťahy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,52€
4,20€