Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Dane, daňové priznania

Našli sme 1232 titulov

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2019

Obľúbená praktická príručka pre účtovníkov, daňových poradcov, audítorov a podnikateľské subjekty prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,88€

Zaměstnanecké benefity a daně

Ivan Macháček, Wolters Kluwer (2019)
5. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,74€
18,75€

DPH 2019

Oto Paikert, Svatopluk Galočík, Grada (2019)
výklad s příklady

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 7. 2017. Ta začala být nazývána daňovým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,97€
15,27€

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i speci?cká témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary), pravidla nízké... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,51€
21,38€

Daňové zákony 2019

Hana Marková, Grada (2019)
Úplná znění k 1. 4. 2019

Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 4. 2019 včetně všech čísel. Pozor - všechny změny nově schváleného daňového balíčku uvnitř - zasahuje do zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,57€
3,88€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,90€
15,10€

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2019

Ladislav Pitner, Václav Benda, ANAG (2019)
k 1. 4. 2019

V tomto 12. aktualizovaném vydání publikace k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu let 2017 a 2018 a zohledněny budou i dvě v současné době projednávané novely s očekávanou účinností až v roce 2019. Předkládaný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
31,44€
26,72€

Daňové zákony v úplném znění k 1. 4. 2019 s přehledy a komentáři změn

Pavel Běhounek, ANAG (2019)
včetně Daňového balíčku k 1. 4. 2019

Tato čtenářsky oblíbená publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2019... Legislativní změny pro rok 2019 Největším zásahem tohoto roku je Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,46€
3,79€

Účtovníctvo podnikateľov II

Martina Paliderová, EDIS (2019)
Jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy účtovníctva v SR... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,50€
19,47€

Zákonník práce (2019)

Jozef Mihál, KO&KA (2018)
Príplatky, príspevky na rekreáciu

Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je zameraný na ustanovenia a pojmy v Zákonníku práce a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, o ktorých je v súčasnosti zrejme najväčšia diskusia. A to sú témy ako cezhraničné vysielanie zamestnancov, či... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,41€

Daňové a účtovné zákony 2019

Pre zjednodušenie a zefektívnenie Vašej práce sme pre Vás pripravili jedinečný prehľad daňových a účtovných zákonov účinných k 1. januáru 2019, s pridanou hodnotou zbierky, ktorá:: - zahŕňa najkomplexnejší prehľad daňových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,75€
17,44€

Daňová optimalizácia (Anton Kolembus)

Daňová optimalizácia (Anton Kolembus)

Anton Kolembus, Poradca s.r.o. (2017)
Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, nezdaniteľné časti, účtovné obdobie, opravné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,20€

Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2017 [SK]

Jana Bielená, Ivana Hudecová, Poradca s.r.o. (2017)
dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,00€
4,65€

Daňové a odvodové tipy VI. (2018) (Jozef Mihál)

Najúspešnejšia séria kníh Jozefa Mihála pokračuje šiestym dielom. Ako obvykle, kniha je nabitá novinkami pre rok 2018 ale aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
19,80€
18,41€

Daňová kontrola

Daňová kontrola

Emil Burák, Tesfo (2016)
očami praxe

V knihe nájdete mýty a fakty o daňovej kontrole, 60 príkladov a riešených najčastejších otázok, najčastejšie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,33€
24,06€

1000 riešení 4-5/2019 - prehľad zmien a príklady z praxe po novelách

, Poradca s.r.o. (2019)
Daňové a nedaňové výdavky 2019, Novela DPH

Na otázky Čo si môže dať podnikateľ do svojich nákladov? alebo Či ide o daňový výdavok alebo nedaňový výdavok?, odpovedá publikácia 1000 riešení, ktorá prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej praxe a dopĺňa aktuálne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,72€
6,25€

Novelizovaný Zákon o DPH

Epos (2019)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,80€
4,46€

Daňové právo na Slovensku a v EÚ

Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
29,70€
27,62€

Daňový sprievodca 2019

Hospodárske noviny (2019)
S komentárom

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov Zákon o DPH Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností Zákon o dani z motorových vozidiel Zákon o správe Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
6,82€