📚 Horúce knižné zľavy

Dane, daňové priznania

Našli sme 1550 titulov

Daňový sprievodca 2021

Hospodárske noviny (2021)
s komentárom

Publikácia Daňový sprievodca 2021, ktorú vydávame v rámci Edície Hospodárskych novín, obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2021. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
6,32€

Daňový sprievodca 2020

Hospodárske noviny (2020)
s komentárom

Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Daňové priznania 2020 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2020)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vysporiadanie daňových povinností

Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,91€

Odvody poistného od 1.1.2021

Poradca s.r.o. (2021)
Zamestnanci, DOPČ študenti, dôchodcovia, SZČO, konatelia, právnické osoby

Publikácia obsahuje prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2021, povinnosti zamestnávateľa, vzory. Od 1. 1. 2021 sa opäť upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
5,12€

Optimalizácia dane

Anton Kolembus, Poradca s.r.o. (2019)
bez chýb, pokút a penále

Publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Obsahuje veľa príkladov ako optimalizovať základ dane včas a bez stresu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,00€
5,58€

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Jana Acsová, Wolters Kluwer (2020)
Komentár

Publikácia „Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ? Komentár“ okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74 obsahuje aj ilustratívne vzory širokej škály účtovných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,90€

Účtovné súvzťažnosti 2020

Poradca s.r.o. (2020)
ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,50€
18,14€

Daňové zákony (2021)

, Poradca s.r.o. (2021)
Daňové, účtovné, mzdové zákony 2021 po novelách

Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,50€
8,84€

Zákony 2021 I/A - Daňové zákony

, Poradca s.r.o. (2021)
Daň z príjmov, DPH, správa daní, spotrebné a miestne dane, elektronická fakturácia, finančná správa

Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy daní a poplatkov. Všetky zmeny sú prehľadne zvýraznené tučným písmom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Daňová optimalizácia

Anton Kolembus, Poradca s.r.o. (2020)
Príklady ako optimalizovať základ dane, Zákon o účtovníctve

V publikácii nájdete veľa príkladov ako si optimalizovať základ dane včas a bez stresu. Odpovieme Vám aj na otázky tykajúce sa nástrojov daňovej optimalizácie, opravných položiek, prerušenia odpisov, oslobodenia príjmov, časového rozlíšenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,98€

Zákony 2021 I/B - Účtovné zákony

, Poradca s.r.o. (2021)
zákon o účtovníctve, sústavy JÚ a PÚ, cestovné náhrady, správne poplatky

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatných novelách k 1. 1. 2021, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Daňová kreativita

Daňová kreativita

Emil Burák, Tesfo (2019)
zreteľahodné príklady

Táto kniha vznikla na pomoc daňovej osvete v krajine, pričom obsahuje okrem textu aj cca 40 príkladov. Je exkluzívnou pomôckou pre daňové subjekty (ktoré štáty v EÚ majú takéto niečo okrem Slovenska, čo myslíte?), zreteľahodným daňovým činom a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,00€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová, Wolters Kluwer (2018)
zbierka riešených a neriešených príkladov

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
12,26€

Daňové právo na Slovensku a v EÚ

Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
29,70€
27,62€

Daňové a odvodové tipy VII. (2020)

Daňové a odvodové tipy VII. (2020)

Najúspešnejšia séria kníh Jozefa Mihála pokračuje siedmym dielom. Ako obvykle, kniha je nabitá novinkami pre rok 2020 ale aj množstvom ďalších užitočných informácii. V prvej, druhej a tretej kapitole nájdete prehľad legislatívnych zmien pre rok 2020... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,80€

Daňové priznania 2019 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2020)
Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vysporiadanie dane z príjmov

Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,50€
6,98€

Poradca 8/2021 - DPH s komentárom

Naďa Vašková, Poradca s.r.o. (2021)
Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách k 1. 1. 2021

Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021, resp. od 1.7.2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach s odloženou účinnosťou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,80€
4,46€

Daňové zákony 2018

Perex (2018)

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2018. V unikátnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,00€
3,72€

Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2019)
Daň z príjmov FO a PO, Rozpočtových a príspevkových organizácií, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,50€
6,98€

Poradca 6-7/2021 ZDP s komentárom

, Poradca s.r.o. (2021)
Zákon o dani z príjmov po novelách k 1. 1. 2021

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,60€
8,93€